آتش زدن 2 کامیون حامل خودروهای سایپا و ایران خودرو 0:38