امام جمعه بیرجند: 13 آبان به انقلاب حضرت مهدی (عج) متصل خواهد شد. 0:58