گزارش تصویری هیئت قرآنی انصار المهدی (عج) روستای چوبین 2:16