در حال بارگذاری
با ترافیک رایگان و دانلود در فیلیمو

همه ویدیو ها

 • برنامه ونوس از شبکه 1 - مورخ6-6-96

  472 بازدید

  این برنامه در تاریخ 6-6-96 از شبکه یک سیما پخش گردید مجری برنامه آقای ستوده-کارشناسان برنامه سالار درشکی و آرمان صفوی-مهمان ویژه رتبه 150 کنکور خانم نیلوفر دروی

 • گزینه 4 مورخ 6-6-96

  137 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 6-6-96 از شبکه 4سیما پخش گردید-مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه سالار درشکی-آرمان صفوی و نوید صادقی ازاد و مهمان برنامه رتبه 150 کنکور خانم نیلوفر دروی

 • مسیر برتر مورخ -6-6-96

  120 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 6-6-96 از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناسان برنامه ارمان صفوی و نوید صادقی ازاد و مهمان ویژه برنامه رتبه 150 کنکور خانم نیلوفر دروی

 • برنامه ونوس مورخ 19-5-96

  138 بازدید

  این برتامه در تاریخ 19-5-96 از شبکه 1 سیما پخش گردید. مجری برنامه هومن ستوده -کارشناس برنامه آقای مهندس سالار درشکی -مدرس ریاضی استاد دادبام

 • قسمت 86 برنامه گزینه 4

  189 بازدید

  این برنامه در تاریخ 10-5-96 از شبکه چهار سیما پخش گردید. مجری برنامه آقای فرشید رشید-مدرس زیست دکتر آرام فر-کارشناس برنامه آقای یالار درشکی

 • خلاصه برنامه گزینه 4 مورخ 11-5-96

  26 بازدید

  این برنامه در تاریخ 11-5-96 از شبکه 4 سیما پخش گردید. مجری برنامه آقای فرید رشید مدرس درس دین وزندگی . استاد سرکشیک زاده ، کارشناسان برنامه اقایان سینا محمدی و کرک ابادی

 • برنامه مسیر برتر 10-5-96

  163 بازدید

  این برنامه در تاریخ10-5-96 از شبکه آموزش پخش گردید مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس مشاوره استاد نیکخو و مدرس زیست شناسی آقای دکتر آرام فر

 • برنامه مسیر برتر5-5-96

  128 بازدید

  این برنامه در تاریخ 5-5-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سید امیر دیبازر- سالار درشکی - مدرس ریاضی استاد دادبام

 • قسمت83 برنامه گزینه 4

  129 بازدید

  این برنامه در تاریخ5-5-96 از شبکه چهار خش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- سید امیر دیبازر- -مدرس ریاضی استاد دادبام

 • قسمت84 برنامه گزینه 4

  90 بازدید

  این برنامه در تاریخ7-5-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سید امیر دیبازر- علیرضا ره انجام-

 • برنامه مسیر برتر7-5-96

  26 بازدید

  این برنامه در تاریخ7-5-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سید امیر دیبازر- علیرضا ره انجام-

 • برنامه مسیر برتر4-5-96

  64 بازدید

  این برنامه در تاریخ4-5-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- امین کرکه آبادی-آرمین شفیعی راد-

 • قسمت82 برنامه گزینه 4

  161 بازدید

  این برنامه در تاریخ4-5-96 از شبکه چهار خش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- امین کرکه آبادی-آرمین شفیعی راد- - -مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت79 برنامه گزینه 4

  68 بازدید

  این برنامه در تاریخ1-5-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس رامین نیکخو - سالار درشکی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر1-5-96

  64 بازدید

  این برنامه در تاریخ1-5-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس رامین نیکخو - سالار درشکی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت81 برنامه گزینه 4

  48 بازدید

  این برنامه در تاریخ3-5-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- رامین نیکخو - -مدرس معارف اسلامی استادسرکشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر3-5-96

  50 بازدید

  این برنامه در تاریخ3-5-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس رامین نیکخو - -مدرس معارف اسلامی استادسرکشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر24-4-96

  56 بازدید

  این برنامه در تاریخ18-4-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - -مدرس ریاضی استاد دادبام

 • برنامه مسیر برتر25-4-96

  103 بازدید

  این برنامه در تاریخ25-4-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی -سعید نظری

 • برنامه مسیر برتر31-4-96

  70 بازدید

  این برنامه در تاریخ31-4-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سید امیر دیبازر - - سعید نظری

 • قسمت73 برنامه گزینه 4

  101 بازدید

  این برنامه در تاریخ25-4-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - -مدرس ریاضی استاد دادبام

 • برنامه مسیر برتر18-4-96

  37 بازدید

  این برنامه در تاریخ18-4-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - -مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت68 برنامه گزینه 4

  114 بازدید

  این برنامه در تاریخ18-4-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - -مدرس ریاضی استاد نصیری

 • برنامه مسیر برتر10-4-96

  79 بازدید

  این برنامه در تاریخ30-3-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -علیرضا ره انجام- رامین نیکخو- مدرس ریاضی استاد بنی هاشمی

 • قسمت66 برنامه گزینه 4

  88 بازدید

  این برنامه در تاریخ15-4-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - -مدرس فیزیک استاد یحیوی و استاد مهربان

 • قسمت65 برنامه گزینه 4

  61 بازدید

  این برنامه در تاریخ14-4-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - -مدرس فیزیک استاد یحیوی و استاد مهربان

 • برنامه مسیر برت10-4-96

  57 بازدید

  این برنامه در تاریخ10-4-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس رامین نیکخو- سالار درشکی

 • قسمت57 برنامه گزینه 4

  240 بازدید

  این برنامه در تاریخ30-3-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس رامین نیکخو- سالار درشکی -مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • برنامه مسیر برت30-3-96

  84 بازدید

  این برنامه در تاریخ30-3-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس رامین نیکخو- سالار درشکی

 • قسمت 56 برنامه گزینه 4

  90 بازدید

  این برنامه در تاریخ29-3-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی-مدرس زبان استاد اناری-

 • قسمت 54 برنامه گزینه 4

  81 بازدید

  این برنامه در تاریخ23-3-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- رامین نیکخو- مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت 53 برنامه گزینه 4

  164 بازدید

  این برنامه در تاریخ22-3-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- سینا محمدی-امین کرکه آبادی-مدرس فیزیک ستاد یحیوی-دانش آموز رتبه برتر سروش عمادی کیا