در حال بارگذاری

ویدیوهای دام بزرگ (اسب)

 • Missouri Fox Trotter Horse

  725 بازدید

  نیاز عمده ی پزشکان، کلانترها، بخش داران و نظایرآن ها، اسبی بود که بتواند در زمان های طولانی و مناطق صعب العبور، با حداقل خستگی و سرعت مناسب راه برود. پاسخ این نیاز در طرزگام برداری اسب مشهور این نژاد پیدا شد که درآن، با اندام های حرکتی جلویی راه می رود ولی با اندام های حرکتی عقبی یورتمه می رود ... وت پارس، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Missouri Fox Trotter Horse

  1,022 بازدید

  نیاز عمده ی پزشکان، کلانترها، بخش داران و نظایرآن ها، اسبی بود که بتواند در زمان های طولانی و مناطق صعب العبور، با حداقل خستگی و سرعت مناسب راه برود. پاسخ این نیاز در طرزگام برداری اسب مشهور این نژاد پیدا شد که درآن، با اندام های حرکتی جلویی راه می رود ولی با اندام های حرکتی عقبی یورتمه می رود ... وت پارس، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Missouri Fox Trotter Horse

  1,196 بازدید

  نیاز عمده ی پزشکان، کلانترها، بخش داران و نظایرآن ها، اسبی بود که بتواند در زمان های طولانی و مناطق صعب العبور، با حداقل خستگی و سرعت مناسب راه برود. پاسخ این نیاز در طرزگام برداری اسب مشهور این نژاد پیدا شد که درآن، با اندام های حرکتی جلویی راه می رود ولی با اندام های حرکتی عقبی یورتمه می رود ... وت پارس، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Jutland Horse

  514 بازدید

  این نژاد با هدف تامین اسب های مناسب برای شوالیه های قرون وسطی بر اساس نژادهای سنگین وزن ایجاد شدند. امروزه با پیشرفت صنعت، تعداد این اسب های جذاب کم شده است ولی هنوز تعدادی از آن ها در نمایش های گاری رانی و گاهی اوقات برای کار در مزارع، دیده می شود ... وت پارس، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Italian heavy Draught Horse

  488 بازدید

  نژادی جذاب، چاق، کوتاه و عضلانی است به خاطر ساختار و گام های فعال معروف می باشد. قدرت بسیار بالایی دارد که باعث می شود این اسب قادر به حفظ سرعت، حتی به هنگام کشیدن بارهای سنگین است ... وت پارس، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Italian heavy Draught Horse

  877 بازدید

  نژادی جذاب، چاق، کوتاه و عضلانی است به خاطر ساختار و گام های فعال معروف شده است. قدرت بسیار بالایی دارد که باعث می شود این اسب قادر به حفظ سرعت، حتی به هنگام کشیدن بارهای سنگین باشد ... وت پارس، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Holsteiner Horse

  675 بازدید

  اسب نژاد هلشتاین، احتمالاً قدیمی ترین اسب خون گرم آلمانی است که چندین قرن سابقه دارد ... وت پارس، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Holsteiner Horse

  878 بازدید

  اسب نژاد هلشتاین، احتمالاً قدیمی ترین اسب خون گرم آلمانی است که چندین قرن سابقه دارد ... وت پارس، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Hackney Horse

  712 بازدید

  اسب نژاد هاکنی، بومی انگلستان است. این اسب گام های بلندی دارد و به عنوان اسب گاری، به خصوص در میدان نمایش در جهان مورد توجه است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Hackney Horse

  1,388 بازدید

  اسب نژاد هاکنی، بومی انگلستان است. این اسب گام های بلندی دارد و به عنوان اسب گاری، به خصوص در میدان نمایش در جهان مورد توجه است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Hackney Horse

  1,632 بازدید

  اسب نژاد هاکنی، بومی انگلستان است. این اسب گام های بلندی دارد و به عنوان اسب گاری، به خصوص در میدان نمایش در جهان مورد توجه است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Furioso Horse

  1,544 بازدید

  مزرعه ی مشهور پرورش اسب مزوهگایز درسال 1786 میلادی توسط امپراطور جوزف دوم تأسیس شد و به عنوان یکی از مراکز مهم پرورش اسب اروپا به کار خود ادامه داد. یکی از مهم ترین نژادهای پرورش یافته دراین مرکز، این نژاد است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Furioso Horse

  1,212 بازدید

  مزرعه ی مشهور پرورش اسب مزوهگایز درسال 1786 میلادی توسط امپراطور جوزف دوم تأسیس شد و به عنوان یکی از مراکز مهم پرورش اسب اروپا به کار خود ادامه داد. یکی از مهم ترین نژادهای پرورش یافته دراین مرکز، این نژاد است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Hanoverian Horse

  1,204 بازدید

  هدف از ایجاد این نژاد، تأمین اسب های با کیفیت بالا و ارزان برای مردم بود؛ درحالی که در آن زمان اسب های نژاد هلشتاین و عمدتاً اسب های آندلسی و نئوپولیتان وجود داشتند ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Hanoverian Horse

  651 بازدید

  هدف از ایجاد این نژاد، تأمین اسب های با کیفیت بالا و ارزان برای مردم بود؛ درحالی که در آن زمان اسب های نژاد هلشتاین و عمدتاً اسب های آندلسی و نئوپولیتان وجود داشتند ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Frederiksborg Horse

  928 بازدید

  به دلیل صادارات بیش از حد این اسب از دانمارک، تعداد آن بسیار کاهش یافت؛ در نتیجه در نیمه اول قرن نوزدهم این اسب جای خود را به اسب نژاد تروبرد داد. سرانجام در سال 1871 میلادی این نژاد در معرض انقراض قرارگرفت ولی خوشبختانه از بین نرفت ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Frederiksborg Horse

  622 بازدید

  به دلیل صادارات بیش از حد این اسب از دانمارک، تعداد آن بسیار کاهش یافت؛ در نتیجه در نیمه اول قرن نوزدهم این اسب جای خود را به اسب نژاد تروبرد داد. سرانجام در سال 1871 میلادی این نژاد در معرض انقراض قرارگرفت ولی خوشبختانه از بین نرفت ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Danish Warmblood Horse

  896 بازدید

  اسب این نژاد یكی از اسب های مخصوص ورزش های سواركاری مدرن، به خصوص رشته های نمایش سواركاری، نمایش پرش و مسابقات سه روزه است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Danish Warmblood Horse

  354 بازدید

  اسب این نژاد یكی از اسب های مخصوص ورزش های سواركاری مدرن، به خصوص رشته های نمایش سواركاری، نمایش پرش و مسابقات سه روزه است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Clydesdale Horse

  740 بازدید

  بدون شك طبیعت آرام همراه با ظرافت و فعالیت زیاد این اسب، آن را به اسبی محبوب برای دوستداران اسب های سنگین وزن در سراسر جهان تبدیل كرد. این اسب قوی و استثنایی بوده و همیشه براندام های حركتی استوار وی تأكید شده است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Clydesdale Horse

  367 بازدید

  بدون شك طبیعت آرام همراه با ظرافت و فعالیت زیاد این اسب، آن را به اسبی محبوب برای دوستداران اسب های سنگین وزن در سراسر جهان تبدیل كرد. این اسب قوی و استثنایی بوده و همیشه براندام های حركتی استوار وی تأكید شده است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Clydesdale Horse

  442 بازدید

  بدون شك طبیعت آرام همراه با ظرافت و فعالیت زیاد این اسب، آن را به اسبی محبوب برای دوستداران اسب های سنگین وزن در سراسر جهان تبدیل كرد. این اسب قوی و استثنایی بوده و همیشه براندام های حركتی استوار وی تأكید شده است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Cleveland bay Horse

  180 بازدید

  درگذشته این اسب به عنوان سواری برای افراد یا فروشندگان مورد استفاده قرار می گرفت و به این دلیل به نام اسب چپمن هم نامیده می شده است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Cleveland bay Horse

  231 بازدید

  درگذشته این اسب به عنوان سواری برای افراد یا فروشندگان مورد استفاده قرار می گرفت و به این دلیل به نام اسب چپمن هم نامیده می شده است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Cheval de Selle Francais Horse

  226 بازدید

  موفقیت در رقابت از سوی نریان، مادیان و خویشاوندان این اسب ها اساس انتخاب در فرانسه است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Cheval de Selle Francais Horse

  141 بازدید

  موفقیت در رقابت از سوی نریان، مادیان و خویشاوندان این اسب ها اساس انتخاب در فرانسه است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Camargue Horse

  709 بازدید

  این اسب، شباهت بسیاری با اسب های نقاشی های درون غارها كه به 15000 سال پیش از میلاد بر می گردد؛ همچنین اسكلت های قدیمی حفاری شده در قرن نوزدهم در منطقه ی سالوتر در جنوب شرق فرانسه می تواند اسكلت های اجداد این نژاد باشد ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Camargue Horse

  258 بازدید

  این اسب، شباهت بسیاری با اسب های نقاشی های درون غارها كه به 15000 سال پیش از میلاد بر می گردد؛ همچنین اسكلت های قدیمی حفاری شده در قرن نوزدهم در منطقه ی سالوتر در جنوب شرق فرانسه می تواند اسكلت های اجداد این نژاد باشد ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Breton Horse

  165 بازدید

  اسب نژاد برتن دارای اندام های حركتی كوتاه با جثه ای بزرگ بوده و بسیار فعال است و حركات یورتمه ای مخصوص به خود را دارد ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Breton Horse

  344 بازدید

  اسب نژاد برتن دارای اندام های حركتی كوتاه با جثه ای بزرگ بوده و بسیار فعال است و حركات یورتمه ای مخصوص به خود را دارد ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Breton Horse

  224 بازدید

  اسب نژاد برتن دارای اندام های حركتی كوتاه با جثه ای بزرگ بوده و بسیار فعال است و حركات یورتمه ای مخصوص به خود را دارد ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Boulonnais Horse

  1,784 بازدید

  متأسفانه تعداد این اسب ها در طول جنگ جهانی اول به شدت كاهش یافت كه علت آن وقوع جنگ در قلب زادگاه این اسب بود. این روند در طول جنگ جهانی دوم نیز همچنان ادامه داشت. این دو دوره ی بحران، به همراه صنعتی شدن پس از جنگ جهانی دوم، این نژاد را در معرض نابودی قرار داد ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com