در حال بارگذاری

همه ویدیو ها

  ویدیوی شما با موفقیت ارسال شد.
 • مصاحبه دکتر سید حسینی با رادیو تهران

  193 بازدید

  رادیو تهران در خصوص فرهنگ اهدای پلاسما و شرایط آن مصاحبه ای با دکتر رضا سید حسینی انجام داده است.

 • گزارش شبكه تهران از شركت بیودارو

  276 بازدید

  WWW.BIODAROU.COM شركت بیودارو اولین و بزرگترین مركز اهدای پلاسما در ایران و خاورمیانه

 • تیزر شركت بیودارو

  1,545 بازدید

  شرکت بیودارو با سرمایه گذاری مشترک شرکت های بیوتست آلمان (% ۴۹) و ادونسد پلاسمای آلمان ( ) و شرکت هولدینگ دارو پخش (@ ) با هدف جمع آوری پلاسمای انسانی از اهداء کنندگان سالم ایرانی در جهت تأمین پلاسمای انسانی مورد نظر جهت ساخت داروهای تخصصی با بالاترین استانداردهای جهانی وبهترین کیفیت مورد نیاز بیماران خاص از جمله بیماران هموفیلی و سرطانی تاسیس گردیده است.

 • اهدای پلاسما اهدای زندگی به بیماران خاص

  381 بازدید

  شرکت بیودارو با سرمایه گذاری مشترک شرکت های بیوتست آلمان (% 49) و ادونسد پلاسمای آلمان ( ) و شرکت هولدینگ دارو پخش (@ ) با هدف جمع آوری پلاسمای انسانی از اهداء کنندگان سالم ایرانی در جهت تأمین پلاسمای انسانی مورد نظر جهت ساخت داروهای تخصصی با بالاترین استانداردهای جهانی وبهترین کیفیت مورد نیاز بیماران خاص از جمله بیماران هموفیلی و سرطانی تاسیس گردیده است.

 • پلاسما چیست

  1,353 بازدید

  شرکت بیودارو با سرمایه گذاری مشترک شرکت های بیوتست آلمان (% 49) و ادونسد پلاسمای آلمان ( ) و شرکت هولدینگ دارو پخش (@ ) با هدف جمع آوری پلاسمای انسانی از اهداء کنندگان سالم ایرانی در جهت تأمین پلاسمای انسانی مورد نظر جهت ساخت داروهای تخصصی با بالاترین استانداردهای جهانی وبهترین کیفیت مورد نیاز بیماران خاص از جمله بیماران هموفیلی و سرطانی تاسیس گردیده است.

 • اهدای پلاسما شركت بیودارو

  305 بازدید

  شرکت بیودارو با سرمایه گذاری مشترک شرکت های بیوتست آلمان (% 49) و ادونسد پلاسمای آلمان ( ) و شرکت هولدینگ دارو پخش (@ ) با هدف جمع آوری پلاسمای انسانی از اهداء کنندگان سالم ایرانی در جهت تأمین پلاسمای انسانی مورد نظر جهت ساخت داروهای تخصصی با بالاترین استانداردهای جهانی وبهترین کیفیت مورد نیاز بیماران خاص از جمله بیماران هموفیلی و سرطانی تاسیس گردیده است.

 • گزارش شبكه خبر از شركت بیودارو

  1,057 بازدید

  شرکت بیودارو با سرمایه گذاری مشترک شرکت های بیوتست آلمان (% 49) و ادونسد پلاسمای آلمان ( ) و شرکت هولدینگ دارو پخش (@ ) با هدف جمع آوری پلاسمای انسانی از اهداء کنندگان سالم ایرانی در جهت تأمین پلاسمای انسانی مورد نظر جهت ساخت داروهای تخصصی با بالاترین استانداردهای جهانی وبهترین کیفیت مورد نیاز بیماران خاص از جمله بیماران هموفیلی و سرطانی تاسیس گردیده است.

 • گزارش شبكه خبر از شركت بیودارو

  174 بازدید

  شرکت بیودارو با سرمایه گذاری مشترک شرکت های بیوتست آلمان (% 49) و ادونسد پلاسمای آلمان ( ) و شرکت هولدینگ دارو پخش (@ ) با هدف جمع آوری پلاسمای انسانی از اهداء کنندگان سالم ایرانی در جهت تأمین پلاسمای انسانی مورد نظر جهت ساخت داروهای تخصصی با بالاترین استانداردهای جهانی وبهترین کیفیت مورد نیاز بیماران خاص از جمله بیماران هموفیلی و سرطانی تاسیس گردیده است.