در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
دبیر دانش نگار ویدیو‌های تیزهوشان
بازگشت به کانال

ویدیوهای تیزهوشان

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 20 kalamalek.ir

  409 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 19 kalamalek.ir

  309 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 18 kalamalek.ir

  257 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 17 kalamalek.ir

  307 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 16 kalamalek.ir

  231 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 15 kalamalek.ir

  475 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 13 kalamalek.ir

  307 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 12 kalamalek.ir

  361 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 11 kalamalek.ir

  341 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 10 kalamalek.ir

  223 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 9 kalamalek.ir

  259 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 8 kalamalek.ir

  280 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 7 kalamalek.ir

  342 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 6 kalamalek.ir

  315 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 5 kalamalek.ir

  291 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 4 kalamalek.ir

  243 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 3 kalamalek.ir

  244 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 2 kalamalek.ir

  257 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد ( ورودی دهم ) - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • آزمون ریاضی تیزهوشان 1397-96 (لوح دانش) سوال 1 kalamalek.ir

  327 بازدید

  حل نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان 1396-97 آزمون سمپاد - مدرس آقای مسعود نژادمبشر - این مجموعه سوالات به صورت رایگان در کانال آپارات ما برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است . برای تهیه پک کامل آموزشی تیزهوشان لوح دانش به سایت : kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار (لوح دانش) تولید کننده محصولات آموزشی تصویری .

 • حل تمرین علوم تیزهوشان kalamalek.ir

  852 بازدید

  فیلم آموزشی فیزیک تیزهوشان علوم هفتم هشتم نهم ، حل تست های آزمون علوم تیزهوشان . برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • مفهوم فاز آموزش علوم تیزهوشان kalamalek.ir

  3,233 بازدید

  فیلم آموزشی شیمی تیزهوشان علوم هفتم هشتم نهم ، مبحث مفهوم فاز با تدریس استاد آقامحمدی . برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • فیلم آموزشی ریاضی تیزهوشان هفتم هشتم نهم kalamalek.ir

  575 بازدید

  فیلم آموزشی ریاضی تیزهوشان ؛ مبحث چهار ضلعی ها و چند ضلعی ها . برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • آموزش ریاضی تیزهوشان استدلال در هندسه kalamalek.ir

  139 بازدید

  فیلم آموزشی ریاضی تیزهوشان ؛ مبحث هندسه . برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • آموزش ریاضی تیزهوشان نهم لوح دانش kalamalek.ir

  929 بازدید

  فیلم آموزشی ریاضی تیزهوشان نهم ( محیط و مساحت) لوح دانش با تدریس استاد نژادمبشر. برای سفارش کامل این محصول به سایت: kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش فیزیک تیزهوشان لوح دانش kalamalek.ir

  194 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزشی فیزیک تیزهوشان لوح دانش با تدریس استاد موسوی زاده. برای سفارش کامل این محصول به سایت: kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش ریاضی تیزهوشان لوح دانش kalamalek.ir

  219 بازدید

  فیلم آموزشی ریاضی تیزهوشان پایه هفتم هشتم و نهم لوح دانش با تدریس اشتاد نژادمبشر . برای سفارش کامل این محصول به سایت: kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش شیمی تیزهوشان لوح دانش kalamalek.ir

  135 بازدید

  فیلم آموزشی شیمی تیزهوشان پایه هفتم هشتم و نهم لوح دانش با تدریس استاد محمود آقامحمدی. برای سفارش کامل این محصول به سایت: kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری زیست تیزهوشان (فصل 14-گردش مواد) لوح دانش kalamalek.ir

  195 بازدید

  فیلم آموزشی زیست تیزهوشان (فصل 14-گردش مواد) با تدریس عباس حق پرست. برای سفارش کامل این محصول به سایت: kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری فیزیک تیزهوشان لوح دانش kalamalek.ir

  193 بازدید

  فیلم آموزشی فیزیک تیزهوشان (پایه هفتم، هشتم و نهم) با تدریس استاد مرتضی موسوی زاده. برای سفارش کامل این محصول به سایت: kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری علوم تیزهوشان(شیمی) لوح دانش kalamalek.ir

  1,066 بازدید

  فیلم آموزشی شیمی تیزهوشان (شیمی) هفتم هشتم و نهم . برای سفارش کامل این محصول به سایت: kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری علوم تیزهوشان (زیست) لوح دانش kalamalek.ir

  264 بازدید

  فیلم آموزشی علوم تیزهوشان (زیست) هفتم هشتم و نهم . برای سفارش کامل این محصول به سایت: kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان لوح دانش kalamalek.ir

  138 بازدید

  فیلم آموزشی ریاضی تیزهوشان پایه هفتم، هشتم و نهم . برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.