در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
seyedmehdi_hoseyni ویدیو‌های بازاریابی تلفنی
بازگشت به کانال

ویدیوهای بازاریابی تلفنی

 • گزیده از کارگاه بازاریابی تلفنی

  52 بازدید

  بازاریابی تلفنی یکی از موثرترین و ارزان ترین شیوه های فروش در آمریکا است و همه بازاریابان بزرگ دنیا بخشی از کار خود را با این روش انجام میدهند. در این مجموعه خواهید آموخت : چکونه مشتریان خود را پیدا کنید و سریع و ارزان با آنها ارتباط برقرار کنید و چگونه آنها را متقاعد به خرید کنید.

 • گزیده از کارگاه بازاریابی تلفنی

  61 بازدید

  بازاریابی تلفنی یکی از موثرترین و ارزان ترین شیوه های فروش در آمریکا است و همه بازاریابان بزرگ دنیا بخشی از کار خود را با این روش انجام میدهند. در این مجموعه خواهید آموخت : چکونه مشتریان خود را پیدا کنید و سریع و ارزان با آنها ارتباط برقرار کنید و چگونه آنها را متقاعد به خرید کنید.

 • گزیده از کارگاه بازاریابی تلفنی

  44 بازدید

  بازاریابی تلفنی یکی از موثرترین و ارزان ترین شیوه های فروش در آمریکا است و همه بازاریابان بزرگ دنیا بخشی از کار خود را با این روش انجام میدهند. در این مجموعه خواهید آموخت : چکونه مشتریان خود را پیدا کنید و سریع و ارزان با آنها ارتباط برقرار کنید و چگونه آنها را متقاعد به خرید کنید.

 • گزیده از کارگاه بازاریابی تلفنی

  24 بازدید

  بازاریابی تلفنی یکی از موثرترین و ارزان ترین شیوه های فروش در آمریکا است و همه بازاریابان بزرگ دنیا بخشی از کار خود را با این روش انجام میدهند. در این مجموعه خواهید آموخت : چکونه مشتریان خود را پیدا کنید و سریع و ارزان با آنها ارتباط برقرار کنید و چگونه آنها را متقاعد به خرید کنید.

 • گزیده از کارگاه بازاریابی تلفنی

  43 بازدید

  بازاریابی تلفنی یکی از موثرترین و ارزان ترین شیوه های فروش در آمریکا است و همه بازاریابان بزرگ دنیا بخشی از کار خود را با این روش انجام میدهند. در این مجموعه خواهید آموخت : چکونه مشتریان خود را پیدا کنید و سریع و ارزان با آنها ارتباط برقرار کنید و چگونه آنها را متقاعد به خرید کنید.

 • گزیده از کارگاه بازاریابی تلفنی

  81 بازدید

  بازاریابی تلفنی یکی از موثرترین و ارزان ترین شیوه های فروش در آمریکا است و همه بازاریابان بزرگ دنیا بخشی از کار خود را با این روش انجام میدهند. در این مجموعه خواهید آموخت : چکونه مشتریان خود را پیدا کنید و سریع و ارزان با آنها ارتباط برقرار کنید و چگونه آنها را متقاعد به خرید کنید.

 • گزیده از کارگاه بازاریابی تلفنی

  26 بازدید

  بازاریابی تلفنی یکی از موثرترین و ارزان ترین شیوه های فروش در آمریکا است و همه بازاریابان بزرگ دنیا بخشی از کار خود را با این روش انجام میدهند. در این مجموعه خواهید آموخت : چکونه مشتریان خود را پیدا کنید و سریع و ارزان با آنها ارتباط برقرار کنید و چگونه آنها را متقاعد به خرید کنید.