در حال بارگذاری
هوش تجاری - آماتک ویدیو‌های آموزش Tableau-دوره فارسی
بازگشت به کانال

ویدیوهای آموزش Tableau-دوره فارسی

 • آموزش هوش تجاری BI -تبلو -فارسی - پارت 6

  395 بازدید

  دوره آموزشی نرم افزار هوش تجاری Tableau- قسمت ششم --- مدرس : استاد سعیدی---- جهت دریافت لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی به سایت رسمی آماتک مراجعه فرمایید.

 • آموزش هوش تجاری BI - تبلو - فارسی - پارت 5

  547 بازدید

  دوره آموزشی نرم افزار هوش تجاری Tableau- قسمت پنجم--- مدرس : استاد سعیدی---- جهت دریافت لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی به سایت رسمی آماتک مراجعه فرمایید.

 • آموزش هوش تجاری BI - تبلو - فارسی - پارت 4

  833 بازدید

  دوره آموزشی نرم افزار هوش تجاری Tableau- قسمت چهارم ------ مدرس : استاد سعیدی------- جهت دریافت لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی به سایت رسمی آماتک مراجعه فرمایید.

 • آموزش هوش تجاری BI - تبلو - فارسی - پارت 3

  1,099 بازدید

  دوره آموزشی نرم افزار هوش تجاری Tableau- قسمت سوم------- مدرس : استاد سعیدی------ جهت دریافت لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی به سایت رسمی آماتک مراجعه فرمایید.

 • آموزش هوش تجاری BI - تبلو - فارسی - پارت 2

  1,127 بازدید

  دوره آموزشی نرم افزار هوش تجاری Tableau- قسمت دوم-------- مدرس : استاد سعیدی------- جهت دریافت لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی به سایت رسمی آماتک مراجعه فرمایید.

 • آموزش هوش تجاری BI - تبلو - فارسی - پارت 1

  2,913 بازدید

  دوره آموزشی نرم افزار هوش تجاری Tableau- قسمت اول----- مدرس : استاد سعیدی-------- جهت دریافت لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی به سایت رسمی آماتک مراجعه فرمایید.