در حال بارگذاری

ویدیوهای دیدبان حقوق کسب و کار

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 32

  4 بازدید

  شماره سی و دو-1397/10/26 در برنامه شماره سی و دوم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-موافقت با واردات بدون انتقال ارز سیصد میلیون دلار مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید 2-نحوۀ مطالبۀ مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های مختلف 3-هشدار به شرکتهای تولیدکنندۀ مواد اولیه دارویی متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 31

  7 بازدید

  شماره سی و یک-1397/10/25 در برنامه شماره سی و یکم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-آئین نامۀ مهم فعالیت در حوزۀ تجهیزات پزشکی تصویب شد 2-صندوق قرض الحسنه مهر ایثارگران غیر قانونی است متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 30

  19 بازدید

  شماره سی-1397/10/23 در برنامه شماره سی ام دیدبان حقوق کسب و کار از : چک امانی چیست و چگونه قابل استفاده است؟ متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 29

  404 بازدید

  شماره بیست و نه-1397/10/22 در برنامه شماره بیست و نهم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی گروه کالائی و ارز نیمائی 2-واردات کالا به شرط بازگرداندن ارز حاصل از صادرات متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 28

  22 بازدید

  شماره بیست و هشت-1397/10/18 در برنامه شماره بیست و هشتم دیدبان حقوق کسب و کار از : ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات خودروهای موجود در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 27

  8 بازدید

  شماره بیست و هفت-1397/10/17 در برنامه شماره بیست و هفتم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1- اخطار بانک مرکزی به صادرکنندگان برای برگرداندن ارز خود و ادامۀ کار سامانۀ نیما 2- بخشودگی صد در صد جرائم دیرکرد در ارسال اطلاعات معاملات فصلی 3-معافیت از پرداخت مالیات انتقال سود تقسیم نشدۀ شرکتهای بورسی به حساب سرمایه متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 26

  29 بازدید

  شماره بیست و شش-1397/10/15در برنامه شماره بیست وششم دیدبان حقوق کسب و کار از: 1-بهای انواع خودرو داخلی و خارجی برای محاسبۀ مالیات وعوارض اعلام شد 2-صادرات سیب زمینی آزاد شد 3-دستورالعمل تعیین حداقل دستمزد روزانۀ مبنای کسر حق بیمۀ صاحبان حرف و مشاغل 4-دستورالعمل نحوۀ پذیرش اوراق اسلامی به عنوان ضمانت پیمانکاران تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 25

  18 بازدید

  شماره بیست و پنج-1397/10/12 در برنامه شماره بیست و پنجم دیدبان حقوق کسب و کار از : آزاد شدن ورود مواد اولیه و قطعات 3243 ردیف تعرفه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi فایل پیوست http://www.nourlaw.com/wp-content/uploads/2019/01/25.pdf

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 24

  17 بازدید

  شماره بیست و چهار-1397/10/11 در برنامه شماره بیست و چهارم دیدبان حقوق کسب و کار از : ورود کالاهای ۴۷ ردیف تعرفه آزاد شد متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 23

  21 بازدید

  شماره بیست و سه-1397/10/09 در برنامه شماره بیست و سوم دیدبان حقوق کسب و کار از : هر نوع کالای مستعمل و دست دوم را نمی شود وارد کرد متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 22

  25 بازدید

  شماره بیست و دو-1397/10/05 در برنامه شماره بیست و دوم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1- آزاد شدن ورود برخی از کالاهای مستعمل و بازسازی شده 2- تعیین سقف ارزشی واردات براساس میزان اعتبار واردکنندگان متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 21

  20 بازدید

  شماره بیست ویک-1397/10/04 در برنامه شماره بیست و یکم دیدبان حقوق کسب و کار از : هشدار دربارۀ اجاره دادن حساب یا کارت بانکی متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 20

  12 بازدید

  شماره بیست-1397/10/03 در برنامه شماره بیستم دیدبان حقوق کسب و کار از : اظهار نظر سازمان امورمالیاتی در خصوص ابهامات مربوط به مالیات ارزش افزوده در فعالیت های مختلف متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 19

  31 بازدید

  شماره نوزده-1397/10/02 در برنامه شماره نوزدهم دیدبان حقوق کسب و کار از : توقف پرداخت سود روز شمار سپرده های کوتاه مدت از اول بهمن ماه 1397 متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 18

  16 بازدید

  شماره هجده-1397/10/01 در برنامه شماره هجدهم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1- جریمۀ کتمان درآمد قابل بخشودگی مالیاتی نیست 2- فروش آب به بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف نیست 3- مهلت ارائه اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده فصل پائیز متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 17

  25 بازدید

  شماره هفده-1397/09/26 در برنامه شماره هفدهم دیدبان حقوق کسب و کار از : ممنوعیت صادرات برخی از اقلام سرمایه ای و صنعتی از اول دیماه سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi جهت دریافت فایل PDF yon.ir/Didban17

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 16

  9 بازدید

  شماره شانزده-1397/09/25 در برنامه شماره پانزدهم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1- صدور اجرائیه نسبت به چک بلا محل از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی 2- محدودیت صادرات برخی از تولیدات کشاورزی از اول دیماه 97 سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi جهت دریافت فایل PDF yon.ir/Didban16

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 15

  16 بازدید

  شماره پانزده-1397/09/24 در برنامه شماره پانزدهم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1- حقوق و مزایای مدیران هم باید به اطلاع مردم برسد 2- صادرات و واردات از فرودگاه شاهرود سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi جهت دریافت فایل PDF yon.ir/Didban15

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 14

  29 بازدید

  شماره چهارده-1397/09/19 در برنامه شماره چهاردهم دیدبان حقوق کسب و کار از : - واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید بدون ثبت سفارش به مناطق آزاد - ورود دارو و تجهیزات پزشکی - تسهیلات بانکی برای ورود نهاده های کشاورزی سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 13

  44 بازدید

  شماره سیزده-1397/09/17 در برنامه شماره سیزدهم دیدبان حقوق کسب و کار از : مجلس پرداخت بدهی تسهیلات بانکی را آسان کرد سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 12

  24 بازدید

  شماره دوازده-1397/09/12 در برنامه شماره دوازدهم دیدبان حقوق کسب و کار از 1-شرایط جدید صدور چک تضمینی .2-بخشنامۀ بانک مرکزی در خصوص نحوۀ خرید و فروش ارز صادراتی در بازار آزاد سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 11

  26 بازدید

  شماره یازده-1397/09/11 در برنامه شماره یازدهم دیدبان حقوق کسب و کار ازدست به دست شدن چک تضمینی ممنوع شد . سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 10

  15 بازدید

  شماره ده-1397/09/10 در برنامه شماره دهم دیدبان حقوق کسب و کار از ساز و کار ویژه اروپا برای تجارت با ایران چیست؟ سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 9

  18 بازدید

  شماره نه-1397/09/07 در برنامه شماره نهم دیدبان حقوق کسب و کار از قانون جدید چک از 21 آذر ماه لازم الاجرا خواهد شد سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 8

  26 بازدید

  شماره هشت-1397/09/05 در برنامه شماره هشتم دیدبان حقوق کسب و کار: از قانون چک اصلاح شد سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 7

  20 بازدید

  شماره هفت-1397/08/30 در برنامه شماره هفتم دیدبان حقوق کسب و کار از در صدهای برگشت ارز حاصل از صادرات سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 6

  7 بازدید

  شماره شش-1397/08/30 در برنامه شماره ششم دیدبان حقوق کسب وکار 1-سود ناشی از تسعیر ارز مشمول مالیات نیست 2-از نظر تعزیرات کدام کالا قاچاق است؟سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 5

  5 بازدید

  شماره پنج-1397/08/27 در برنامه شماره پنجم دیدبان حقوق کسب وکار از مسأله کدام قانون سلطان سکه و همکار او را بسوی چوبه دار برد؟ سخن می گوییم. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 4

  24 بازدید

  شماره چهار-1397/08/21 در برنامه شماره 4 دیدبان حقوق کسب و کار از مسأله ترمیم حقوق کارکنان و کارگران سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanho

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 3

  26 بازدید

  شماره سه-1397/08/14 در برنامه شماره 3 دیدبان حقوق کسب و کار از مطالب زیر سخن خواهیم گفت: 1-وقتی که تبدیل ارز، فروش کالا و خدمات نیست. 2-سابقه تخفیف بیمه ای عدم خسارت مال چه کسی است؟ 3-پرداخت حقوق و مزایا به مدیران پنهان نمیماند. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanho

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 2

  21 بازدید

  شماره دو-1397/08/09 در برنامه شماره دو دیدبان حقوق کسب و کار از مقررات جدید ورود ارز صادراتی، ورود کالا و ارز به صورت اسکناس سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanho

 • دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 1

  23 بازدید

  شماره یک-1397/08/01 در برنامه شماره یک دیدبان حقوق کسب و کار از مطالب زیر سخن خواهیم گفت: 1-مطالبات پیمانکاران از دولت 2-واردات کالا و نمایندگی 3-تسویه حساب کارگر با کارفرما متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanho