در حال بارگذاری

ویدیوهای خوشنویسی

  • مستندی از انجمن خوشنویسان ایران - قسمت دوم

    2,446 بازدید

    این مستند بسیار زیبا در رابطه با تاسیس و کار انجمن خوشنویسان می باشد که اساتیدی چون غلامحسین امیر خانی ، عبدالله فرادی ، علی اکبر کاوه، حسین میرخانی ، احمد زنجانی ، حسن میرخانی ،کیخسرو خروش ، ابراهیم بوذبی در این مستندی صحبتی می کنند .

  • مستندی از انجمن خوشنویسان ایران - قسمت اول

    1,452 بازدید

    این مستند بسیار زیبا در رابطه با تاسیس و کار انجمن خوشنویسان می باشد که اساتیدی چون غلامحسین امیر خانی ، عبدالله فرادی ، حسین میرخانی ، احمد زنجانی ، حسن میرخانی ،کیخسرو خروش ، ابراهیم بوذبی در این مستندی صحبتی می کنند .