در حال بارگذاری
با ترافیک رایگان و دانلود در فیلیمو
سایت بی صدا ویدیو‌های سریال جوخه برادران با دوبله فارسی
بازگشت به کانال

ویدیوهای سریال جوخه برادران با دوب ...

 • قسمت 10 سریال جوخه برادران - Band of Brothers با دوبله

  3,667 بازدید

  دوبله فارسی سریال جوخه برادران - Band of Brothers قسمت 10 (پایانی) - خلاصه : این مینی سریال ماجرای گروهانی از نیروهای چترباز آمریکایی را از دوران آموزش در آمریکا و انگلیس تا پایان جنگ جهانی دوم در آلمان تعقیب می کند. - گویندگان: منوچهر زنده دل (دیمین لوئیس)- کسری کیانی (مایکل فاسبندر)- رضا آفتابی (نیل مک دونو)- سعید شیخ زاده (جیمز مک آوی)- و... - سایت بی صدا | WwW.Bi-3-Seda.Ir

 • قسمت 9 سریال جوخه برادران - Band of Brothers با دوبله

  2,562 بازدید

  دوبله فارسی سریال جوخه برادران - Band of Brothers قسمت 9 - خلاصه : این مینی سریال ماجرای گروهانی از نیروهای چترباز آمریکایی را از دوران آموزش در آمریکا و انگلیس تا پایان جنگ جهانی دوم در آلمان تعقیب می کند. - گویندگان: منوچهر زنده دل (دیمین لوئیس)- کسری کیانی (مایکل فاسبندر)- رضا آفتابی (نیل مک دونو)- سعید شیخ زاده (جیمز مک آوی)- و... - سایت بی صدا | WwW.Bi-3-Seda.Ir

 • قسمت 8 سریال جوخه برادران - Band of Brothers با دوبله

  2,629 بازدید

  دوبله فارسی سریال جوخه برادران - Band of Brothers قسمت 8 - خلاصه : این مینی سریال ماجرای گروهانی از نیروهای چترباز آمریکایی را از دوران آموزش در آمریکا و انگلیس تا پایان جنگ جهانی دوم در آلمان تعقیب می کند. - گویندگان: منوچهر زنده دل (دیمین لوئیس)- کسری کیانی (مایکل فاسبندر)- رضا آفتابی (نیل مک دونو)- سعید شیخ زاده (جیمز مک آوی)- و... - سایت بی صدا | WwW.Bi-3-Seda.Ir

 • قسمت 7 سریال جوخه برادران - Band of Brothers با دوبله

  3,014 بازدید

  دوبله فارسی سریال جوخه برادران - Band of Brothers قسمت 7 - خلاصه : این مینی سریال ماجرای گروهانی از نیروهای چترباز آمریکایی را از دوران آموزش در آمریکا و انگلیس تا پایان جنگ جهانی دوم در آلمان تعقیب می کند. - گویندگان: منوچهر زنده دل (دیمین لوئیس)- کسری کیانی (مایکل فاسبندر)- رضا آفتابی (نیل مک دونو)- سعید شیخ زاده (جیمز مک آوی)- و... - سایت بی صدا | WwW.Bi-3-Seda.Ir

 • قسمت 6 سریال جوخه برادران - Band of Brothers با دوبله

  2,866 بازدید

  دوبله فارسی سریال جوخه برادران - Band of Brothers قسمت 6 - خلاصه : این مینی سریال ماجرای گروهانی از نیروهای چترباز آمریکایی را از دوران آموزش در آمریکا و انگلیس تا پایان جنگ جهانی دوم در آلمان تعقیب می کند. - گویندگان: منوچهر زنده دل (دیمین لوئیس)- کسری کیانی (مایکل فاسبندر)- رضا آفتابی (نیل مک دونو)- سعید شیخ زاده (جیمز مک آوی)- و... - سایت بی صدا | WwW.Bi-3-Seda.Ir

 • قسمت 5 سریال جوخه برادران - Band of Brothers با دوبله

  2,538 بازدید

  دوبله فارسی سریال جوخه برادران - Band of Brothers قسمت 5 - خلاصه : این مینی سریال ماجرای گروهانی از نیروهای چترباز آمریکایی را از دوران آموزش در آمریکا و انگلیس تا پایان جنگ جهانی دوم در آلمان تعقیب می کند. - گویندگان: منوچهر زنده دل (دیمین لوئیس)- کسری کیانی (مایکل فاسبندر)- رضا آفتابی (نیل مک دونو)- سعید شیخ زاده (جیمز مک آوی)- و... - سایت بی صدا | WwW.Bi-3-Seda.Ir

 • قسمت 2 سریال جوخه برادران - Band of Brothers با دوبله

  3,880 بازدید

  دوبله فارسی سریال جوخه برادران - Band of Brothers قسمت 2 - خلاصه : این مینی سریال ماجرای گروهانی از نیروهای چترباز آمریکایی را از دوران آموزش در آمریکا و انگلیس تا پایان جنگ جهانی دوم در آلمان تعقیب می کند. - گویندگان: منوچهر زنده دل (دیمین لوئیس)- کسری کیانی (مایکل فاسبندر)- رضا آفتابی (نیل مک دونو)- سعید شیخ زاده (جیمز مک آوی)- و... - سایت بی صدا | WwW.Bi-3-Seda.Ir

 • قسمت 4 سریال جوخه برادران - Band of Brothers با دوبله

  3,506 بازدید

  دوبله فارسی سریال جوخه برادران - Band of Brothers قسمت 4 - خلاصه : این مینی سریال ماجرای گروهانی از نیروهای چترباز آمریکایی را از دوران آموزش در آمریکا و انگلیس تا پایان جنگ جهانی دوم در آلمان تعقیب می کند. - گویندگان: منوچهر زنده دل (دیمین لوئیس)- کسری کیانی (مایکل فاسبندر)- رضا آفتابی (نیل مک دونو)- سعید شیخ زاده (جیمز مک آوی)- و... - سایت بی صدا | WwW.Bi-3-Seda.Ir

 • قسمت 3 سریال جوخه برادران - Band of Brothers با دوبله

  2,656 بازدید

  دوبله فارسی سریال جوخه برادران - Band of Brothers قسمت 3 - خلاصه : این مینی سریال ماجرای گروهانی از نیروهای چترباز آمریکایی را از دوران آموزش در آمریکا و انگلیس تا پایان جنگ جهانی دوم در آلمان تعقیب می کند. - گویندگان: منوچهر زنده دل (دیمین لوئیس)- کسری کیانی (مایکل فاسبندر)- رضا آفتابی (نیل مک دونو)- سعید شیخ زاده (جیمز مک آوی)- و... - سایت بی صدا | WwW.Bi-3-Seda.Ir

 • تریلر سریال جوخه برادران - Band of Brothers

  1,530 بازدید

  تریلر سریال جوخه برادران - Band of Brothers - سایت بی صدا | WwW.Bi-3-Seda.Ir

 • قسمت 1 سریال جوخه برادران - Band of Brothers با دوبله

  4,855 بازدید

  دوبله فارسی سریال جوخه برادران - Band of Brothers قسمت 1 (سانسور شده) - خلاصه : این مینی سریال ماجرای گروهانی از نیروهای چترباز آمریکایی را از دوران آموزش در آمریکا و انگلیس تا پایان جنگ جهانی دوم در آلمان تعقیب می کند. - گویندگان: منوچهر زنده دل (دیمین لوئیس)- کسری کیانی (مایکل فاسبندر)- رضا آفتابی (نیل مک دونو)- سعید شیخ زاده (جیمز مک آوی)- و... - سایت بی صدا | WwW.Bi-3-Seda.Ir