در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
دارالفنون ویدیو‌های فیلم کوتاه-هنرجویی
بازگشت به کانال

ویدیوهای فیلم کوتاه-هنرجویی

 • آموزش تدوین

  140 بازدید

  خانه وموزه معلم شهید قدمی تدوین و مونتاژ: محدثه ذوالفقاری هنرجوی تدوین مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون برای کسب اطلاعات از دوره آموزشی تدوین و میکس و مونتاژ فیلم با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 021-66573000/ 021-66572000

 • فرنگیس

  160 بازدید

 • فیلم کوتاه تحفه

  269 بازدید

  فیلم کوتاه تحفه-فیلمساز در این فیلم بخشی از زندگی مادربزرگان را به نمایش می گذارد-کاری از علی قاسمی-تولید دی ۱۳۸۸-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه تصور کن

  1,353 بازدید

  فیلم کوتاه تصور کن-این فیلم درمورد دختری نابینا است-کاری ازبابک احمدی-تابستان۱۳۸۷-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه تاریکی مطلق

  541 بازدید

  فیلم کوتاه تاریکی مطلق-فیلمسازدراین فیلم بخشی اززندگی افرادفرورفته درتاریکی مطلق واسیرشده درچنگال خوفناک کرکس به نام اعتیادرابه نمایش میگذارد-کاری ازسعیدکاکایی-مهر۱۳۸۷-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه ترانه مادری

  2,615 بازدید

  فیلم کوتاه ترانه مادری-فیلمسازدراین فیلم به خوبی نشان میدهد که باید به فرزندانمان فرصت حرف زدن بدهیم-کاری از مهران خواجه حق وردی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه تنهایی

  449 بازدید

  فیلم کوتاه تنهایی-فیلمسازبانگاهی متفاوت به تنهایی انسانها میپردازد-کاری از حدیث دکایتی-تولید:پائیز۱۳۹۱-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-آموزش تصویربرداری-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه طلا

  167 بازدید

  فیلم کوتاه طلا-دراین فیلم فیلمساز به بخشی ازمشکلات مادران تنهاو بی بضاعت میپردازد و آنرابه خوبی نمایش میدهد-کاری ازابوالفضل عباسی-تولید۱۳۹۲-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-آموزش تصویربرداری-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه ترس

  707 بازدید

  فیلم کوتاه ترس-این فیلم درمورد ترس کودکان است و فیلمساز آن را به خوبی به نمایش میگذارد-کاری از علیرضا هنرمند-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-آموزش تصویربرداری-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه سکوتی گویا

  199 بازدید

  فیلم کوتاه سکوتی گویا-این فیلم درمورد دختری ناشنوا و تنهاست-کاری ازجواد ابراهیمیان-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-آموزش تصویربرداری-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه سقوط یک برگ پائیزی

  202 بازدید

  فیلم کوتاه سقوط یک برگ پائیزی-کاری از آرام فارج-تولید:زمستان ۱۳۸۹-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تصویربرداری-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه سقوط

  283 بازدید

  فیلم کوتاه سقوط-این فیلم درمورد پسربیماری است که سقوط میکند-کاری از میلاد نیازی-تولید:پائیز۱۳۸۷-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-آموزش تصویربرداری-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه سوءظن

  637 بازدید

  فیلم کوتاه سوءظن-فیلمسازقصددارد پیغام اینکه انسان نبایدنسبت به دیگران گونه ای بدگمانی و بدبینی داشته باشدرابرساند-کاری ازپوریاگیل-زمستان۱۳۹۰-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-آموزش گویندگی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه سوءتفاهم

  507 بازدید

  فیلم کوتاه سوءتفاهم-فیلمساز سعی دارد نشان دهد که نباید قضاوت کرد که باعث سوءتفاهم می شود-کاری ازآرام فارج-مهر۱۳۹۱-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-آموزش تصویربرداری-آموزش گویندگی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه شجاعت یعنی چه؟

  382 بازدید

  فیلم کوتاه شجاعت یعنی چه؟دراین فیلم معلم از دانش آموزان میخواهد انشا با موضوع شجاعت یعنی چه بنویسند که انشا دانش آموزان جالب است-کاری ازمصطفی مولایی-خرداد۱۳۹۱-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه شکارچی

  938 بازدید

  فیلم کوتاه شکارچی-این فیلم درمورد پسری است که قصد شکار دارد و با مشکلاتی مواجه میشود-کاری ازسهیل بهادرمنش-تولیدتابستان۱۳۸۷-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-آموزش تصویربرداری-آموزش گویندگی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه سازمان ملل

  379 بازدید

  فیلم کوتاه سازمان ملل-این فیلم درمورد زن و شوهری است که سازمان ملل درپی آنهاست-کاری ازمحمدعلی دوستار-تولید:آذر۱۳۸۷-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-آموزش تصویربرداری-آموزش گویندگی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه سال تحویل

  235 بازدید

  فیلم کوتاه سال تحویل-این فیلم درمورد ۲دختری است که سال تحویل را تنهایی جشن میگیرند-کاری از میترا باقری-تولید:تابستان۱۳۸۹-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-آموزش تصویربرداری-آموزش گویندگی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه سفر

  494 بازدید

  فیلم کوتاه سفر-کاری از علی معدنژاد-تولید:زمستان۱۳۹۱-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-آموزش تصویربرداری-آموزش گویندگی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه صدقه

  409 بازدید

  فیلم کوتاه صدقه-فیلمسازدراین فیلم سعی داردنشان دهدکه صدقه قضای حتمی رادفع می کندودردوبیماریهاراچیزی جزدعاوصدقه ازبین نمی برد.کاری ازحمیدرجبی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه روزگار سرد

  458 بازدید

  فیلم کوتاه روزگارسرد-فیلمسازبا نگاهی متفاوت به بخشی ازمشکلات خانواده های گرفتار اعتیاد این بلای خانمان سوز میپردازد-کاری از مهدی فتحی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه روز بارانی

  427 بازدید

  فیلم کوتاه روزبارانی-درمورد مردی است که درروزبارانی بساط خودراپهن می کندودرانتظار مشتری های رهگذراین پیاده رومی نشیندتابه تعمیر کفش های آن ها مشغول شود-کاری از ضا طهمورث-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه رویای یک مادر

  528 بازدید

  فیلم کوتاه رویای یک مادر-در این فیلم مادری رویای جشن تولد فرزندش را می بیند-کاری از مجیدصفری-پائیز۱۳۸۷--چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه رویا

  492 بازدید

  فیلم کوتاه رویا-این فیلم درمورد زنی است که عاشق همسرش می باشد ولی در فکر کشتن اوست!کاری از سیامک احمدی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه روزی،اتفاقی...

  350 بازدید

  فیلم کوتاه روزی،اتفاقی-این فیلم درمورد پسری است که اتفاقی پولی پیدا میکند و تصمیم می گیرد که با آن چیکار کند-کاری از رضا مهینی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه رازهای شلمچه

  1,165 بازدید

  فیلم کوتاه رازهای شلمچه-این فیلم رازهایی ازسرزمین مردان بی ادعا شلمچه که معطر به عطرشهداورازونیازهای شبانه مردان آسمانی است رابه نمایش میگذارد-کاری ازمحمدخاتمی-پائیز۱۳۸۷-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه پشت چراغ سبز

  538 بازدید

  فیلم کوتاه پشت چراغ سبز-فیلمساز دراین فیلم سعی دارد بخشی از مشکلات کودکان کار را به نمایش بگذارد-کاری از الیاس ابوطالبی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه ساز

  196 بازدید

  فیلم کوتاه ساز-کاری از عزیز تبیانیان-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه پرواز

  288 بازدید

  فیلم کوتاه پرواز-فیلمساز در این فیلم سعی دارد بخشی از مشکلات خانواده ها را به نمایش بگذارد-کاری از سعید اژدرپور-تولید:۱۳۹۱-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه پناهنده

  257 بازدید

  فیلم کوتاه پناهنده-این فیلم در مورد دختری است که سرطان دارد و امیدش را از دست داده و دراخر به خدا پناه میبرد-کاری از محمدامین شهبازی-تولید:بهار۱۳۸۹-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه عبور

  146 بازدید

  فیلم کوتاه عبور-این فیلم درمورد پسری است که قصد دارد از خیابان عبور کند ولی حاضر نیست از پل هوایی رد شود-کاری از محمدهادی موسویان-تولید:تابستان۱۳۹۰-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه نذر

  323 بازدید

  فیلم کوتاه نذر-این فیلم درمورد پسری است که دوست دارد برای امام حسین نذری بدهد-کاری از غلامرضا آقایاری-تولید:بهمن۱۳۸۷-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com