در حال بارگذاری
EnglishDL.ir ویدیو‌های مجموعه های مختلف آموزش زبان انگلیسی
بازگشت به کانال

ویدیوهای مجموعه های مختلف آموزش زب ...

 • آموزش زبان با اخبار VOA و BBC فقط 16 هزار تومان

  976 بازدید

  برای خرید مجموعه آموزش زبان به سایت www.EnglishDL.ir مراجعه کنید. 2DVD - آموزش زبان انگلیسی با اخبار برای تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی - BBC 6 Minute English - VOA Special English - Words In News

 • خرید مجموعه آموزش زبان Engvid فقط 36 هزار تومان

  826 بازدید

  خرید پستی مجموعه آموزش زبان Engvid با پست رایگان فقط 36 هزار تومان-10dvd- جزئیات بیشتر در www.EnglishDL.ir - آموزش زبان انگلیسی engvid با زیرنویس انگلیسی((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@)) این مجموعه به همراه آرشیو صوتی BBC 6 Min 2008-2017 به عنوان هدیه ارسال میشود

 • English For You - متوسط - درس 20 با زیرنویس انگلیسی

  3,340 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط - درس بیستم - خلاصه دروس 18-10 .... (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))

 • English For You - متوسط - درس ۱9 با زیرنویس انگلیسی

  1,457 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط - درس نوزدهم - خلاصه دروس 9-۱ .... (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))

 • English For You - متوسط - درس ۱8 با زیرنویس انگلیسی

  966 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط - درس هجدهم - At the doctors .... (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))

 • English For You - متوسط - درس ۱7 با زیرنویس انگلیسی

  1,112 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط - درس هفدهم - Under the water .... (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))

 • English For You - متوسط - درس ۱6 با زیرنویس انگلیسی

  740 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط - درس شانزدهم - In the workshop .... (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))

 • English For You - متوسط - درس ۱5 با زیرنویس انگلیسی

  663 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس پانزدهم - Christmas

 • English For You - متوسط - درس 14 با زیرنویس انگلیسی

  724 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))- درس چهاردهم - Fairy tales and legends .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - متوسط - درس 13 با زیرنویس انگلیسی

  629 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))- درس سیزدهم - At the hotel .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - متوسط - درس 12 با زیرنویس انگلیسی

  656 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس دوازدهم - At the camp .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - متوسط - درس 11 با زیرنویس انگلیسی

  1,108 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس یازدهم - At the playground .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - متوسط - درس 10 با زیرنویس انگلیسی

  822 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس دهم - At the grocery store .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - متوسط - درس 9 با زیرنویس انگلیسی

  723 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))- درس نهم - At the amusement park .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - متوسط - درس 8 با زیرنویس انگلیسی

  650 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس هشتم - Crime doesnt pay .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - متوسط - درس 7 با زیرنویس انگلیسی

  746 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس هفتم - At the beach .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - متوسط - درس 6 با زیرنویس انگلیسی

  630 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))- درس ششم - At the circus .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - متوسط - درس 5 با زیرنویس انگلیسی

  747 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس پنجم - At the doctors office .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - متوسط - درس 4 با زیرنویس انگلیسی

  738 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس چهارم - On the farm .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - متوسط - درس 3 با زیرنویس انگلیسی

  702 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))- درس سوم - Space .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - متوسط - درس 2 با زیرنویس انگلیسی

  946 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))- درس دوم - Rock n Roll .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - متوسط - درس 1 با زیرنویس انگلیسی

  2,190 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس اول - Horror Films .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - مقدماتی - درس 30 با زیرنویس انگلیسی

  1,171 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس سی - خلاصه دروس ۲۷-۱۹ .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - مقدماتی - درس 29 با زیرنویس انگلیسی

  768 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس بیست و نهم - خلاصه دروس 18-10 .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - مقدماتی - درس 28 با زیرنویس انگلیسی

  549 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))- درس بیست و هشتم - خلاصه دروس 9-۱ .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - مقدماتی - درس 27 با زیرنویس انگلیسی

  568 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))- درس بیست و هفتم - Celebrations .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - مقدماتی - درس 26 با زیرنویس انگلیسی

  837 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))- درس بیست و ششم - Transportation .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - مقدماتی - درس 25 با زیرنویس انگلیسی

  464 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس بیست و پنجم - The arts .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - مقدماتی - درس 24 با زیرنویس انگلیسی

  499 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir ))- درس بیست و چهار - Training on the phone .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - مقدماتی - درس 23 با زیرنویس انگلیسی

  553 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس بیست و سوم - What are your job skills .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - مقدماتی - درس 22 با زیرنویس انگلیسی

  501 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس بیست و دوم - Dining out .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))

 • English For You - مقدماتی - درس 21 با زیرنویس انگلیسی

  565 بازدید

  مجموعه English For You آموزش زبان انگلیسی در 80 روز به همراه هدایای ویژه فقط 20 هزارتومان-این مجموعه از بهترین های آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.80 ساعت آموزش پایه تا متوسط (( جزئیات بیشتر و خرید www.EnglishDL.ir )) - درس بیست و یکم - Social Groups .... ((کانال تلگرام EnglishDL۹۴@))