در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
Eshragh ویدیو‌های سوادرسانه و فضای مجازی
بازگشت به کانال

ویدیوهای سوادرسانه و فضای مجازی

 • زندگی انسان و هجمه تکنولوژی

  139 بازدید

  سخنرانی دکتر محمد حسنی در نشست علمی بازنمایی جایگاه پدیدارشناختی تکنولوژی در ساحت سینما و ادبیات داستانی غرب، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • بررسی مسائل نظری فلسفی فیلم در میان ستارگان

  91 بازدید

  سخنرانی دکتر محمد حسنی در نشست علمی بازنمایی جایگاه پدیدارشناختی تکنولوژی در ساحت سینما و ادبیات داستانی غرب، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • انواع مواجهه با تکنولوژی در سینما و ادبیات

  44 بازدید

  سخنرانی دکتر محمد حسنی در نشست علمی بازنمایی جایگاه پدیدارشناختی تکنولوژی در ساحت سینما و ادبیات داستانی غرب، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • تاریخچه تکنولوژی در شعر و داستان

  70 بازدید

  سخنرانی دکتر محمد حسنی در نشست علمی بازنمایی جایگاه پدیدارشناختی تکنولوژی در ساحت سینما و ادبیات داستانی غرب، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • پدیدارشناسی تکنولوژی

  499 بازدید

  سخنرانی دکتر محمد حسنی در نشست علمی بازنمایی جایگاه پدیدارشناختی تکنولوژی در ساحت سینما و ادبیات داستانی غرب، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • بازنمایی اسلام و ایران در سینمای هالیوود

  2,626 بازدید

  سخنرانی دکتر محمد حسنی در مراسم رونمایی از کتب سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. مرکز همایش های غدیر

 • معرفی کتاب دین در سینمای شرق و غرب

  155 بازدید

  سخنرانی دکتر محمد حسین فرج نژاد نویسنده کتاب دین در سینمای شرق و غرب در مراسم رونمایی از کتب سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. مرکز همایش های غدیر

 • معرفی کتاب معنویت با طعم هالیوود

  175 بازدید

  سخنرانی حجت الاسلام علی قهرمانی نویسنده کتاب معنویت باطعم هالیوود (نئوبودیسم – لامائیسم) در مراسم رونمایی از کتب سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. مرکز همایش های غدیر

 • معرفی کتاب اسلام هراسی در سینمای هالیوود

  140 بازدید

  سخنرانی محمود علی پور نویسنده کتاب اسلام هراسی در سینمای هالیوود در مراسم رونمایی از کتب سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. مرکز همایش های غدیر

 • بازتاب فراخوان دریافت پژوهش های سینمایی در شبکه قرآن

  301 بازدید

  فراخوان دریافت پژوهش های سینمایی و حمایت از پایان نامه های سینمایی طلاب توسط مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و سازمان سینمایی کشور.

 • معنویت گرایی، سبک زندگی آمریکایی و دین نوین در سینما

  101 بازدید

  گونه شناسی سیمای منجی در سینمای هالیوود - اکران و نقد فیلم مردان ایکس X-MEN 2016 (آخرالزمان) با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی قهرمانی. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبیلغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • تصویر شیطان و فرشته ها در هالیوود

  3,882 بازدید

  گونه شناسی سیمای منجی در سینمای هالیوود - اکران و نقد فیلم مردان ایکس X-MEN 2016 (آخرالزمان) با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی قهرمانی. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • اسلام ستیزی و ترویج اسلام رحمانی در هالیوود

  136 بازدید

  گونه شناسی سیمای منجی در سینمای هالیوود - اکران و نقد فیلم مردان ایکس X-MEN 2016 (آخرالزمان) با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی قهرمانی. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبیلغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • تصویر برتری امریکا در فیلم و سریال آمریکایی

  183 بازدید

  گونه شناسی سیمای منجی در سینمای هالیوود - اکران و نقد فیلم مردان ایکس X-MEN 2016 (آخرالزمان) با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی قهرمانی. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبیلغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • موعود شیعیان در سینمای هالیوود

  1,388 بازدید

  گونه شناسی منجی در سینمای هالیوود - اکران و نقد فیلم مردان ایکس X-MEN 2016 (آخرالزمان) با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی قهرمانی. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • ابر انسان ها در سینما

  124 بازدید

  گونه شناسی منجی در سینمای هالیوود - اکران و نقد فیلم مردان ایکس X-MEN 2016 (آخرالزمان) با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی قهرمانی. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • آپوکالیپس، مکاشفات یوحنا، خبر آخرالزمانی

  194 بازدید

  گونه شناسی منجی در سینمای هالیوود - اکران و نقد فیلم مردان ایکس X-MEN 2016 (آخرالزمان) با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی قهرمانی. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • انواع آخرالزمان ها در سینما

  164 بازدید

  گونه شناسی سیمای منجی در سینمای هالیوود - اکران و نقد فیلم مردان ایکس X-MEN 2016 (آخرالزمان) با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی قهرمانی مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • گونه شناسی موعود و منجی

  72 بازدید

  گونه شناسی سیمای منجی در سینمای هالیوود - اکران و نقد فیلم 2016 X-MEN مردان ایکس (آخرالزمان) با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی قهرمانی. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • رابطه آخرالزمان و سینما

  115 بازدید

  گونه شناسی سیمای منجی در سینمای هالیوود - اکران و نقد فیلم 2016 X-MEN مردان ایکس (آخرالزمان) با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی قهرمانی. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 • شیوه های کار تشکیلاتی در فضای مجازی

  1,032 بازدید

  سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسین کازرونی در نشست علمی تجارب اربعین در فضای مجازی، انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 1395/7/28

 • آسیب شناسی تبلیغ در فضای مجازی

  228 بازدید

  سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید کمیل باقرزاده در نشست علمی تجارب اربعین در فضای مجازی، انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 1395/7/28

 • ظرفیت اربعین در تشکیل حکومت اسلامی در فضای مجازی

  59 بازدید

  سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسین کازرونی در نشست علمی تجارب اربعین در فضای مجازی، انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 1395/7/28

 • پیشنهادات انجمن سواد رسانه طلاب به خبرگزاری حوزه

  157 بازدید

  بازدید اعضای هیئت مدیره انجمن سواد رسانه طلاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از خبرگزاری حوزه.

 • نرم افزارهای بومی یا خارجی فضای مجازی

  235 بازدید

  سخنرانی مهندس روح الله مومن نسب در نشست علمی اینترنت ملی، دغدغه فراموش شده. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 1395/2/7

 • پیوست فرهنگی فضای مجازی(کلش آف کلنز، تلگرام و وایبر)

  194 بازدید

  سخنرانی مهندس روح الله مومن نسب و مهدی صرامی در نشست علمی اینترنت ملی، دغدغه فراموش شده. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 1395/2/7

 • سواد فضای مجازی چیست؟

  1,003 بازدید

  سخنرانی مهندس روح الله مومن نسب در نشست علمی اینترنت ملی، دغدغه فراموش شده. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 1395/2/7

 • تکنولوژی و ارتباط انسان با آن

  126 بازدید

  سخنرانی مهندس روح الله مومن نسب در نشست علمی اینترنت ملی، دغدغه فراموش شده. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 1395/2/7

 • لوازم فنی و حاکمیتی شبکه ملی اطلاعات

  121 بازدید

  سخنرانی مهندس مهدی صرامی در نشست علمی اینترنت ملی، دغدغه فراموش شده. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 1395/2/7

 • ملزومات انقلاب اسلامی در فضای مجازی

  261 بازدید

  سخنرانی مهندس مهدی صرامی در نشست علمی اینترنت ملی، دغدغه فراموش شده. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 1395/2/7

 • وضعیت فعلی اینترنت

  190 بازدید

  سخنرانی مهندس مهدی صرامی در نشست علمی اینترنت ملی، دغدغه فراموش شده. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 1395/2/7

 • تاریخچه شبکه ملی اطلاعات

  173 بازدید

  سخنرانی مهندس روح الله مومن نسب در نشست علمی اینترنت ملی، دغدغه فراموش شده. انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 1395/2/7