در حال بارگذاری

ویدیوهای گزینه ۴

 • خلاصه برنامه گزینه مورخ 23-12-96

  24 بازدید

  با حضور استادمهربان

 • گزینه چهار مورخ 96/12/17

  25 بازدید

  با حضور کارشناسان اقای ره انجام و اقای ارین کرک ابادی -مدرس استاد بنی هاشمی

 • گزینه چهار بخش اول مورخ 96/12/19

  27 بازدید

  مجری برنامه خانم هاشمی-کارشناس و مشاور جناب استاد سید امیر دیباذر

 • بخش دوم برنامه گزینه چهار مورخ 96/12/20

  34 بازدید

  کارشناس برنامه اساتید محترم جناب اقای رامین نیکخو و جناب اقای سالار درشکی-استاد مدرس برنامه جناب استاد رادمانمهر-مجری برنامه سرکار خانم هاشمی

 • گزینه چهار بخش اول برنامه96/12/20

  27 بازدید

  مجری خانم هاشمی استاد و کارشناس برنامه جناب اقای نیکخو

 • بخش اول برنامه ونوس مورخ 16-12-96 از شبكه چهار

  34 بازدید

  مجری جناب اقای فرشید رشید-مدرس و کارشناس برنامه جناب اقای مهندس مهربان

 • بخش دوم برنامه گزینه 4 مورخ 13-12-96 از شبكه چهار سیما

  29 بازدید

  مجری برناهه سركار خانم هاشمی كارشناس برنامه : مهندس سالار درشكی مدرس شیمی : استاد رادمان مهر موضوع تدریس : حل تست های 96

 • بخش اول برنامه گزینه 4 مورخ 13-12-96 از شبكه چهار سیما

  42 بازدید

  مجری برناهه سركار خانم هاشمی كارشناس برنامه : استاد رامین نیكخو موضوع برنامه : كودك درون و كنترل هیجان

 • بخش دوم برنامه گزینه 4 - مورخ 96/12/12

  45 بازدید

  این برنامه در تاریخ 12 اسفند نود و شش از شبكه 4 سیما پخش گردید. مجری برنامه سركار خانم هاشمی-كارشناس برنامه مهندس سالار درشكی - مدرس ریاضی استاد دادبام

 • بخش اول برنامه گزینه 4 - مورخ 96/12/12

  50 بازدید

  این برنامه در تاریخ 12 اسفند نود و شش از شبكه 4 سیما پخش گردید. مجری برنامه سركار خانم هاشمی-كارشناس برنامه مهندس امیر دیباذر

 • خلاصه برنامه گزینه 4 - مورخ 96/12/08

  42 بازدید

  این برنامه در تاریخ 8 اسفند نود و شش از شبكه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سركار خانم هاشمی-مدرس فیزیك استاد یحیوی موضوع درس تست های الكترومعناطیس

 • گزینه 4 مورخ 6-6-96

  211 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 6-6-96 از شبکه 4سیما پخش گردید-مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه سالار درشکی-آرمان صفوی و نوید صادقی ازاد و مهمان برنامه رتبه 150 کنکور خانم نیلوفر دروی

 • قسمت 86 برنامه گزینه 4

  273 بازدید

  این برنامه در تاریخ 10-5-96 از شبکه چهار سیما پخش گردید. مجری برنامه آقای فرشید رشید-مدرس زیست دکتر آرام فر-کارشناس برنامه آقای یالار درشکی

 • خلاصه برنامه گزینه 4 مورخ 11-5-96

  39 بازدید

  این برنامه در تاریخ 11-5-96 از شبکه 4 سیما پخش گردید. مجری برنامه آقای فرید رشید مدرس درس دین وزندگی . استاد سرکشیک زاده ، کارشناسان برنامه اقایان سینا محمدی و کرک ابادی

 • قسمت83 برنامه گزینه 4

  161 بازدید

  این برنامه در تاریخ5-5-96 از شبکه چهار خش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- سید امیر دیبازر- -مدرس ریاضی استاد دادبام

 • قسمت84 برنامه گزینه 4

  189 بازدید

  این برنامه در تاریخ7-5-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سید امیر دیبازر- علیرضا ره انجام-

 • قسمت82 برنامه گزینه 4

  265 بازدید

  این برنامه در تاریخ4-5-96 از شبکه چهار خش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- امین کرکه آبادی-آرمین شفیعی راد- - -مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت79 برنامه گزینه 4

  189 بازدید

  این برنامه در تاریخ1-5-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس رامین نیکخو - سالار درشکی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت81 برنامه گزینه 4

  67 بازدید

  این برنامه در تاریخ3-5-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- رامین نیکخو - -مدرس معارف اسلامی استادسرکشیک زاده

 • قسمت73 برنامه گزینه 4

  143 بازدید

  این برنامه در تاریخ25-4-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - -مدرس ریاضی استاد دادبام

 • قسمت68 برنامه گزینه 4

  134 بازدید

  این برنامه در تاریخ18-4-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - -مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت66 برنامه گزینه 4

  122 بازدید

  این برنامه در تاریخ15-4-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - -مدرس فیزیک استاد یحیوی و استاد مهربان

 • قسمت65 برنامه گزینه 4

  196 بازدید

  این برنامه در تاریخ14-4-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - -مدرس فیزیک استاد یحیوی و استاد مهربان

 • قسمت57 برنامه گزینه 4

  296 بازدید

  این برنامه در تاریخ30-3-96 از شبکه چهار پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس رامین نیکخو- سالار درشکی -مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت 56 برنامه گزینه 4

  99 بازدید

  این برنامه در تاریخ29-3-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی-مدرس زبان استاد اناری-

 • قسمت 54 برنامه گزینه 4

  90 بازدید

  این برنامه در تاریخ23-3-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- رامین نیکخو- مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت 53 برنامه گزینه 4

  209 بازدید

  این برنامه در تاریخ22-3-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- سینا محمدی-امین کرکه آبادی-مدرس فیزیک ستاد یحیوی-دانش آموز رتبه برتر سروش عمادی کیا

 • قسمت 51 برنامه گزینه 4

  185 بازدید

  این برنامه در تاریخ20-3-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- سید امیر دیبازر - آرمان صفوی-

 • قسمت43 برنامه گزینه 4

  138 بازدید

  این برنامه در تاریخ11-3-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه فرشید رشید-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -مدرس ریاضی استاد مهربان

 • قسمت41 برنامه گزینه 4

  343 بازدید

  این برنامه در تاریخ9-3-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه مینا هاشمی-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -رامین نیکخو-دانش آموز رتبه برتر امیر محمد جیلی - مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت38 برنامه گزینه 4

  226 بازدید

  این برنامه در تاریخ6-3-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -کرکه آبادی-سید امیر دیبازر-مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت37 برنامه گزینه 4

  223 بازدید

  این برنامه در تاریخ4-3-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -کرکه آبادی-مدرس ریاضی استاد مهربان