در حال بارگذاری

ویدیوهای شبکه ۱

 • برنامه ونوس از شبکه 1 - مورخ6-6-96

  562 بازدید

  این برنامه در تاریخ 6-6-96 از شبکه یک سیما پخش گردید مجری برنامه آقای ستوده-کارشناسان برنامه سالار درشکی و آرمان صفوی-مهمان ویژه رتبه 150 کنکور خانم نیلوفر دروی

 • برنامه ونوس مورخ 19-5-96

  153 بازدید

  این برتامه در تاریخ 19-5-96 از شبکه 1 سیما پخش گردید. مجری برنامه هومن ستوده -کارشناس برنامه آقای مهندس سالار درشکی -مدرس ریاضی استاد دادبام

 • تاریخ 20-3-96 برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  183 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 20-3-۹6 از شبکه یک سیما پخش کردید.مجری برنامه آقای هومن ستوده-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی-آرمان صفوی

 • قسمت 5۷ برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  937 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ ۷-۱۰-۹۵ از شبکه یک سیما پخش کردید.مجری برنامه آقای هومن ستوده-کارشناسان برنامه آقایان استاد رامین نیکخو-مهندس سالار درشکی-مدرس دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت 5۶ برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  402 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 6-10-95 از شبکه سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای هومن ستوده -کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس علیرضا ره انجام-مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 55 برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  504 بازدید

  این برنامه در روز یک شنبه مورخ ۵-۱۰-۹۵ از شبکه ۱ سیما پخش گردید.مجری برنامه هومن ستوده-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان استاد رامین نیکخو و مهندس سالار درشکی- مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت 54 برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  222 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ ۲-۱۰-۹۵ از شبکه ۱ سیما پخش گردید.مجری برنامه هومن ستوده-کارشناس مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی- مدرس درس دیفرانسیل استاد مهربان

 • قسمت 53برنامه ونوس از شبکه 1 سیما

  223 بازدید

  این برنامه در روز 4 شنیه مورخ 01-10-95 از شبکه یک سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای هومن ستوده-کارشناسان برنامه آقای مهندس سالار درشکی -مدرس دین و زندگی آقای دکتر سر کشیک زاده

 • قسمت 52برنامه ونوس از شبکه 1 سیما

  272 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 30-09-95 از شبکه یک سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای هومن ستوده-کارشناسان برنامه آقایان استاد رامین نیکخو و مهندس سالار درشکی-مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت 51 برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  544 بازدید

  این برنامه در روز دوشنیه مورخ 29-09-95 از شبکه یک سیما پخش گردید-مجری برنامه آقای هومن ستوده-کارشناس برنامه اقای مهندس سالار درشکی- مدرس زیست دکتر آرام فر

 • قسمت ۵۰ برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  676 بازدید

  این برنامه در روز یک شنبه مورخ 28-09-95 از شبکه یک سیما پخش گردید. مجری برنامه آقای هومن ستوده -کارشناسان برنامه اقای رامین نیکخو-مهندس سالار درشکی

 • قسمت 49ربرنامه ونوس از شبکه یک سیما

  217 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ 25-09-95 از شبکه یک سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای هومن ستوده-کارشناس برنامه آقای مهندس امیر دیبازر-مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • قسمت 48برنامه ونوس از شبکه 1 سیما

  188 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 24-09-95 از شبکه یک سیما پخش گردید.مجری برنامه اقای هومن ستوده-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی-مهندس سعید نظری-مهندس آرمان صفوی

 • برنامه ونوس از شبکه 1 سیما

  269 بازدید

  مجری برنامه آقای هومن ستوده.کارشناسان برنامه آقای مهندس درشکی و آقای مهندس صفوی.با حضور استاد یحیوی مدرس درس فیزیک

 • قسمت 42برنامه ونوس از شبکه ۱ سیما

  211 بازدید

  برنامه ونوس پخش شده از شبکه 1 آموزش.مجری برنامه آقای هومن ستوده.کارشناس برنامه آقای نیکخو.باحضور استاد آرامفر مدرس درس زیست شناسی

 • قسمت 41برنامه ونوس

  190 بازدید

  برنامه ونوس از شبکه 1 سیما.تاریخ پخش برنامه 95/9/14.مجری برنامه آقای هومن ستوده.کارشناس برنامه آقای مهندس درشکی.با حضور استاد رادمان مهر مدرس درس شیمی

 • قسمت 38 برنامه ونوس از شبکه ۱ سیما

  239 بازدید

  این برنامه در تاریخ ۷-۹-۹۵ از شبکه یک سیما پخش گردید .مجری برنامه آقای مهندس سالار درشکی- کارشناسان برنامه اقایان سالار درشکی و آرمان صفوی-مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت ۳۷ برنامه ونوس

  131 بازدید

  مجری برنامه اقای هومن ستوده-کارشناس برنامه مهندس دیباذر -مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • قسمت ۳۶ برنامه ونوس از شبکه ۱ سیما

  339 بازدید

  این برنامه در تاریخ ۳-۹-۹۵ از شبکه یک سیما پخش گردید-مجری برنامه هومن ستوده-کارشناسان برنامه اقایان مهندس سالار درشکی و مهندس رهنجام

 • قسمت 35 برنامه ونوس از شبکه ۱ سیما

  237 بازدید

  این برنامه در تاریخ ۲-۹-۹۵ از شبکه سیما پخش گردید .مجری برنامه آقای هومن ستوده-کارشناس برنامه آقای رامین نیکخو-مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت 31 برنامه ونوس از شبکه 1 سیما

  455 بازدید

  تاریخ پخش برنامه 20-8-95 از شبکه 1 سیما.مجری برنامه آقای هومن ستوده.کارشناس برنامه آقای مهندس آقاجانی.با حضور استاد مهربان مدرس دیفرانسیل وریاضی

 • قسمت 30 برنامه ونوس از شبکه 1 سیما

  248 بازدید

  تاریخ پخش برنامه ونوس 19-8-95از شبکه 1 سیما.مجری برنامه آقای هومن ستوده.کارشناس برنامه آقای مهندس آقاجانی و آقای مهندس آرمان صفوی.

 • قسمت 29 برنامه ونوس از شبکه 1 سیما

  473 بازدید

  تاریخ پخش 18-8-95 از شبکه 1 سیما.مجری برنامه آقای هومن ستوده.کارشناس برنامه آقای مهندس آقاجانی.با حضور مهندس یحیوی مدرس درس فیزیک

 • قسمت 28 برنامه ونوس از شبکه 1

  297 بازدید

  برنامه ونوس از شبکه 1 سیما.تاریخ پخش برنامه 17/8/95.مجری برنامه آقای هومن ستوده.کارشناس برنامه آقای مهندس اقاجانی.با حضور دکتر آرامفر مدرس درس زیست شناسی

 • قسمت 27 برنامه ونوس از شبکه 1 سیما

  231 بازدید

  برنامه ونوس پخش شده از شبکه 1 سیما.تاریخ پخش16-8-95.مجری برنامه آقای هومن ستوده.کارشناس برنامه آقای مهندس آقاجانی و آقای مهندس ره انجام

 • قسمت 26برنامه ونوس

  215 بازدید

  تاریخ پخش برنامه 13-8-95 از شبکه 1 سیما.مجری برنامه آقای هومن ستوده.کارشناس برنامه آقای مهندس درشکی.مدرس برنامه استاد مهربان با تدریس حل مسایل از حدو پیوستگی و مجانب ها

 • قسمت 25 برنامه ونوس از شبکه 1 سیما

  176 بازدید

  تاریخ پخش برنامه 12-8-95 از شبکه 1 سیما.مجری برنامه ـقای هومن ستوده.کارشناسان برنامه آقای مهندس آقاجانی و آقای مهندس صفوی.

 • قسمت ۲۴ برنامه ونوس از شبکه 1 سیما

  1,060 بازدید

  این برنامه در تازیخ ۱۱-۰۸-۹۵ از شبکه ۱ سیما پخش گردید .مجری برنامه آقای هومن ستوده-کارشناس برنامه آقای مهندس نیما اقاجانی

 • قسمت ۲۲ برنامه ونوس از شبکه 1 سیما

  230 بازدید

  مجری برنامه آقای هومن ستوده-کارشناس برنامه مهندس نیما آقاجانی-مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 23 برنامه ونوس از شبکه ۱

  311 بازدید

  تاریخ پخش برنامه 95/8/10 از شبکه یک سیما.مجری برنامه آقای هومن ستوده.کارشناس برنامه آقای مهندس آقاجانی.و با حضور دکتر آرامفر مدرس درس زیست شناسی

 • قسمت ۱۷ برنامه ونوس از شبکه 1 سیما

  365 بازدید

  این برنامه در تاریخ ۲-۸-۹۵ از شبکه ۱ سیما پخش گردید-مجری برنامه آقای هومن ستوده -کارشناس برنامه استاد رامین نیکخو-مهندس سالار درشکی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر