در حال بارگذاری
استاد محمّدرضا یحیایی ویدیو‌های موفقیت- قانون جذب
بازگشت به کانال

ویدیوهای موفقیت- قانون جذب

  • قدرت بینش The Power of Vision

    353 بازدید

    اکتشافات آینده. Discovering The Future. کشف. ابداع. تجسم فعال. تصور ذهنی مثبت و قوی. قانون جذب. راز. دیدگاه. اندیشه. پیشرفت. تصویر مثبت آینده. کامیابی. فراروانشناسی. رؤیا. عمل. پنداره. فرد پُلارک. بنجامین سینگر. کتاب. تحقیقات. پژوهش. تصور آینده. برنامه ریزی. شغل. کار. فکر. ذهن. اهداف. ویکتور فرانکل. نگرش. زندگی. اراده. لورن آیزلی. https://telegram.me/mry14mn ... https://mry14mn.com