در حال بارگذاری
قاسم خسروی ویدیو‌های طبقه بندی نشده
بازگشت به کانال

ویدیوهای طبقه بندی نشده

 • بیستمین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  540 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • نوزدهمین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  210 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • هفدهمین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  435 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • پانزدهمین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  290 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • چهاردهمین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  319 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • سیزدهمین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  353 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • دوازدهمین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  454 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • دهمین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  416 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • هشتمین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  289 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • هفتمین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  326 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • ششمین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  287 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • پنجمین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  534 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • چهارمین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  396 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • سومین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  415 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.irکارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • دومین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  388 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • اولین قدم برای نزدیکتر شدن به امام زمان (عج)

  1,084 بازدید

  این کلیپ از مجموعه بیست و پنج ۲۵ قدم برای رسیدن به امام زمان است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir کارگردان : قاسم خسروی ، گوینده : وحید سرگزی

 • اولین کلیپ تبلیغاتی فابریک دیزاین | 2010 |

  323 بازدید

  اولین نمونه نمایشی گروه طراحی فابریک دیزاین که توسط فابریک دیزاین طراحی شده است. در آن کار با دوربین و افکتهای مختلف قابل مشاهده است. لینک در فابریک دیزاین : http://fabrikdesign.ir/index.php/jelveh/133-2013-08-15-23-14-43

 • کلیپ به طه به یاسین ورژن جدید

  3,185 بازدید

  این کلیپ بسیار زیبا به عشق امام زمان عج طراحی شده است . "" اللهم عجل لولیک الفرج "" به طه به یاسین به معراج احمد .... طراحی شده توسط گروه طراحی فابریک دیزاین http://fabrikdesign.ir منتظر کلیپ های جدید باشید ...

 • تی زر تبلیغاتی جشنواره وب استان

  507 بازدید

  کار با افتر افکت انجام شده ، همچنین حذف نویزها و ویراش صوتی با نرم افزار ادوب ادیشن می باشد. برای اطلاعات و نمونه کارهای بیشتر به سایت فابریک دیزاین مراجعه نمایید.