در حال بارگذاری
تراش افزار آریا ویدیو‌های برش لیزر CNC
بازگشت به کانال

ویدیوهای برش لیزر CNC

 • روبات لیزری برش بدنه و قطعات خودرو (برش لیزر 3 بعدی)

  763 بازدید

  توسط روبات برش لیزری میتوان کلیه قطعات سه بعدی نظیر بدنه خودرو،انواع لوله و پروفیل و قطعات با اشکال نا منظم را به شکل دلخواه برش داد. تراش افزارآریا تلفن: ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • برش پروفیل توسط روبات لیزر 3 بعدی

  888 بازدید

  توسط روبات برش لیزری میتوان کلیه قطعات سه بعدی نظیر بدنه خودرو،انواع لوله و پروفیل و قطعات با اشکال نا منظم را به شکل دلخواه برش داد. روبات ساخت فانوک ژاپن ،سورس لیزر ساخت IPG آلمان ،هد برش لیزر ساخت سویس تراش افزارآریا تلفن: ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • روبات برش لیزر سه بعدی جهت برش بدنه خودرو

  1,033 بازدید

  توسط روبات برش لیزری میتوان کلیه قطعات سه بعدی نظیر بدنه خودرو،انواع لوله و پروفیل و قطعات با اشکال نا منظم را به شکل دلخواه برش داد. روبات ساخت فانوک ژاپن ،سورس لیزر ساخت IPG آلمان ،هد برش لیزر ساخت سویس تراش افزارآریا تلفن: ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • برش لیزر 3 بعدی توسط روبات (روبات برش لیزری)

  928 بازدید

  توسط روبات برش لیزری میتوان کلیه قطعات سه بعدی نظیر بدنه خودرو،انواع لوله و پروفیل و قطعات با اشکال نا منظم را به شکل دلخواه برش داد. روبات ساخت فانوک ژاپن ،سورس لیزر ساخت IPG آلمان ،هد برش لیزر ساخت سویس تراش افزارآریا تلفن: ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • لوله بر لیزری جهت برش اشکال مختلف روی لوله

  873 بازدید

  دستگاه برش لوله گرد و بیضی ،قوطی و پروفیلهای منظم یا نا منظم توسط لیزر فیبر نوری. این دستگاه قابلیت برش اشکال مختلف روی انواع لوله وپروفیل را ازقطر ۲۰-۲۰۰ میلیمتر با توان ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ وات را دارد تراش افزارآریا تلفن: ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • برش پروفیل نا منظم U توسط لیزر (پروفیل برلیزری)

  562 بازدید

  دستگاه برش لوله گرد و بیضی ،قوطی و پروفیلهای منظم یا نا منظم توسط لیزر فیبر نوری. این دستگاه قابلیت برش اشکال مختلف روی انواع لوله وپروفیل را ازقطر ۲۰-۲۰۰ میلیمتر با توان ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ وات را دارد تراش افزارآریا تلفن: ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • برش پروفیل 6متری توسط لیزر (لوله بر و پروفیل بر لیزری)

  1,485 بازدید

  دستگاه برش لوله گرد و بیضی ،قوطی و پروفیلهای منظم یا نا منظم توسط لیزر فیبر نوری. این دستگاه قابلیت برش اشکال مختلف روی انواع لوله وپروفیل را ازقطر ۲۰-۲۰۰ میلیمتر با توان ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ وات تراش افزارآریا تلفن: ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • برش لوله توسط لیزر (برش لیزری لوله و پروفیل)

  561 بازدید

  دستگاه برش لوله گرد و بیضی ،قوطی و پروفیلهای منظم یا نا منظم توسط لیزر فیبر نوری. این دستگاه قابلیت برش اشکال مختلف روی انواع لوله وپروفیل را ازقطر ۲۰-۲۰۰ میلیمتر با توان ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ وات تراش افزارآریا تلفن: ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • برش قوطی وپروفیل توسط برش فایبر لیزر

  687 بازدید

  دستگاه برش لوله گرد و بیضی،قوطی و پروفیلهای منظم یا نا منظم توسط لیز فیبر نوری. این دستگاه قابلیت برش اشکال مختلف روی انواع لوله وپروفیل را ازقطر 20-200 میلیمتر از توان 200 تا 2000 وات تراش افزارآریا تلفن: ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • دستگاه برش رول استیل توسط لیزر فیبر نوری CNC

  1,613 بازدید

  این دستگاه قابلیت بازکردن رول،صافکردن وبرش دادن روی ورق توسط فایبرلیزر را دارا میباشد. استفاده از رول ورق، پرت و ضایعات ورق را حذف کرده و میتوان بدون محدودیت در طول ، ورقهای بلند را سوراخکاری وبرشکاری کرد. تراش افزارآریا نماینده انحصاری PRODUTECH ایتالیا در ایران ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachinetools.com

 • سیستم تخلیه ورق برش خورده در دستگاه رول بر لیزری

  551 بازدید

  این دستگاه قابلیت بازکردن رول،صافکردن وبرش دادن روی ورق توسط فایبرلیزر را دارا میباشد. استفاده از رول ورق، پرت و ضایعات ورق را حذف کرده و میتوان بدون محدودیت در طول ، ورقهای بلند را سوراخکاری وبرشکاری کرد. تراش افزارآریا نماینده انحصاری PRODUTECH ایتالیا در ایران ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachinetools.com

 • رول بر CNC لیزری با طول نامحدود (برش لیزر رول ورق)

  798 بازدید

  این دستگاه قابلیت بازکردن رول،صافکردن وبرش دادن روی ورق توسط فایبرلیزر را دارا میباشد. استفاده از رول ورق، پرت و ضایعات ورق را حذف کرده و میتوان بدون محدودیت در طول ، ورقهای بلند را سوراخکاری وبرشکاری کرد. تراش افزارآریا نماینده انحصاری PRODUTECH ایتالیا در ایران ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachinetools.com

 • لیزر برش رول ورق با طول نامحدود و بدون ضایعات و دورریز

  369 بازدید

  این دستگاه قابلیت بازکردن رول،صافکردن وبرش دادن روی ورق توسط فایبرلیزر را دارا میباشد. استفاده از رول ورق، پرت و ضایعات ورق را حذف کرده و میتوان بدون محدودیت در طول ، ورقهای بلند را سوراخکاری وبرشکاری کرد. تراش افزارآریا نماینده انحصاری PRODUTECH ایتالیا در ایران ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachinetools.com

 • برش رول ورق به عرض 1.5متر و طول نامحدود توسط لیزر فایبر

  613 بازدید

  این دستگاه قابلیت بازکردن رول،صافکردن وبرش دادن روی ورق توسط فایبرلیزر را دارا میباشد. استفاده از رول ورق، پرت و ضایعات ورق را حذف کرده و میتوان بدون محدودیت در طول ، ورقهای بلند را سوراخکاری وبرشکاری کرد. تراش افزارآریا نماینده انحصاری PRODUTECH ایتالیا در ایران ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachinetools.com

 • تولید انبوه قطعات از رول ورق بدون پرت توسط برش لیزر

  293 بازدید

  این دستگاه قابلیت بازکردن رول،صافکردن وبرش دادن روی ورق توسط فایبرلیزر را دارا میباشد. استفاده از رول ورق، پرت و ضایعات ورق را حذف کرده و میتوان بدون محدودیت در طول ، ورقهای بلند را سوراخکاری وبرشکاری کرد. تراش افزارآریا نماینده انحصاری PRODUTECH ایتالیا در ایران ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachinetools.com

 • دستگاه فایبرلیزر CNC به صورت برش مستقیم کویل ورق

  274 بازدید

  این دستگاه قابلیت بازکردن رول،صافکردن وبرش دادن روی ورق توسط فایبرلیزر را دارا میباشد. استفاده از رول ورق، پرت و ضایعات ورق را حذف کرده و میتوان بدون محدودیت در طول ، ورقهای بلند را سوراخکاری وبرشکاری کرد. تراش افزارآریا نماینده انحصاری PRODUTECH ایتالیا در ایران ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachinetools.com

 • فایبر لیزر CNC برش رول ورق با طول نامحدود

  474 بازدید

  این دستگاه قابلیت بازکردن رول،صافکردن وبرش دادن روی ورق توسط فایبرلیزر را دارا میباشد. استفاده از رول ورق، پرت و ضایعات ورق را حذف کرده و میتوان بدون محدودیت در طول ، ورقهای بلند را سوراخکاری وبرشکاری کرد. تراش افزارآریا نماینده انحصاری PRODUTECH ایتالیا در ایران ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachinetools.com

 • برش لیزر رول ورق بدون محدودیت در طول و بدون ضایعات

  379 بازدید

  این دستگاه قابلیت بازکردن رول،صافکردن وبرش دادن روی ورق توسط فایبرلیزر را دارا میباشد. استفاده از رول ورق، پرت و ضایعات ورق را حذف کرده و میتوان بدون محدودیت در طول ، ورقهای بلند را سوراخکاری وبرشکاری کرد. تراش افزارآریا نماینده انحصاری PRODUTECH ایتالیا در ایران ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachinetools.com

 • معرفی شرکت HK کره جنوبی تولید کننده انواع دستگاه لیزر

  710 بازدید

  HK بزرگترین تولید کننده انواع دستگاه برش لیزر CO2 و فایبرلیزر در کشور کره جنوبی میباشد. نماینده انحصاری HK کره جنوبی در ایران تراش افزارآریا ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • دستگاه برش لیزر فیبر نوری مدل Xcaliber

  811 بازدید

  دستگاه برش فایبرلیزر دو پالته دروازه ای با تغذیه ورق از بغل دستگاه که باعث تسلط اپراتور به کل مساحت میزمیگردد. طراحی ریل دستگاه به گونه ایی است که هد برش روی ریل سقف حرکت میکند (Hang Type). این طراحی به دستگاه این امکان را میدهد که جهت دستیابی به نقاط مختلف ورق مسافت کوتاهتری را باسرعت بیشتری طی کند. نماینده انحصاری HK کره جنوبی در ایران تراش افزارآریا ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • سیستم smart Cell برش لیزری

  222 بازدید

  سیستم smart cell جهت تغذیه و تخلیه اتوماتیک ورق خام وبرش خورده به میز دستگاه برش لیزرCNC استفاده میگردد. نماینده انحصاری HK کره جنوبی در ایران تراش افزارآریا ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • برش لیزر فایبر دو پالته مدل PS۳۰۱۵

  234 بازدید

  دستگاه برش فایبرلیزر دو پالته ساخت کره. نماینده انحصاری HK کره جنوبی در ایران تراش افزارآریا ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • برش لیزرCO2 با میز 2.5*6 متر ساخت کره جنوبی PS6025

  217 بازدید

  دستگاه برش لیزری CO2 با پالت چنجر به ابعاد میز 2.5 متر در 6متر ساخت HK کره جنوبی نماینده انحصاری HK کره جنوبی در ایران تراش افزارآریا ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • دستگاه برش فایبر لیزر ساخت کره جنوبی مدل FL3015

  618 بازدید

  دستگاه برش فایبرلیزر دو پالته دروازه ای با تغذیه ورق از بغل دستگاه که باعث تسلط اپراتور به کل مساحت میزمیگردد. این سیستم باعث سهولت تغذیه و تخلیه قطعه کار ازروی میز میگردد.نمایندگی انحصاری HK کره جنوبی در ایران تراش افزارآریا ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • سیستم تغذیه اتوماتیک ورق جهت دستگاه برش لیزر CNC

  285 بازدید

  این سیستم جهت تغذیه اتوماتیک ورق برروی پالت چنجر دستگاه برش لیزری به صورت اتوماتیک استفاده میشود. نماینده انحصاری HK کره جنوبی در ایران تراش افزارآریا 02155413239 www.AriaMachineTools.com

 • برش لیزر فایبر دو پالته باریل Hang Type مدل PL3015

  187 بازدید

  دستگاه برش فایبرلیزر دو پالته دروازه ای با تغذیه ورق از بغل دستگاه که باعث تسلط اپراتور به کل مساحت میزمیگردد. طراحی ریل دستگاه به گونه ایی است که هد برش روی ریل سقف حرکت میکند (Hang Type). این طراحی به دستگاه این امکان را میدهد که جهت دستیابی به نقاط مختلف ورق مسافت کوتاهتری را باسرعت بیشتری طی کند. نماینده انحصاری HK کره جنوبی در ایران تراش افزارآریا ۰۲۱۵۵۴۱۳۲۳۹ www.AriaMachineTools.com

 • برش لیزر لوله و پروفیل CNC با تغذیه اتوماتیک لوله

  834 بازدید

  این دستگاه مجهز به سیستم تغذیه اتوماتیک لوله، جهت برش انواع لوله وپروفیل در اشکال مختلف توسط تکنولوژی لیزر فایبر به کار میرود. تراش افزارآریا www.AriaMachinetools.com 02155413239 لیزر لوله بر برش لوله لیزری لوله برلیزری لوله بر اتوماتیک

 • سریعترین زمان تعویض میز دردستگاه های لیزرفایبر:10 ثانیه

  516 بازدید

  دستگاه های فایبر لیزر این شرکت با زمان تعویض میز 10ثانیه دارای سریعترین تعویض کننده میز دردستگاه های مشابه میباشند.دراین سیستم هر دومیزبه صورت همزمان به سوی یکدیگرحرکت میکنند درحالیکه در دستگاه های مشابه میزها یکی پس ازدیگری حرکت میکنند. قابلیت Fly Cut که در فیلم نمایش داده شده به دستگاه قابلیت سوراخکاری با سرعت 120 سوراخ دردقیقه را میدهد. تراش افزارآریا 02155413239 www.AriaMachineTools.com

 • برش لول و پروفیل توسط فایبر لیزر FIBER LASER CNC

  821 بازدید

  دردستگاه فایبرلیزر برق مصرفی ۱/۴ دستگاه های برش لیزر CO۲میباشدسرعت برش فایبرلیزر به طور متوسط ۲ تا ۳ برابرسرعت برش لیزرCO۲میباشددر فایبر لیزر اشعه لیزر توسط فیبر نوری از ژنراتوربه سر نازل منتقل میشود بنابر این نیازبه آینه های اپتیک نمیباشد www.AriaMachineTools.com تراش افزارآریا آدرس: تهران ، خیابان کارگرجنوبی ، بالاتر از میدان قزوین ، جنب بانک مسکن ، پلاک ۵۳۰-۵۲۶-۵۲۴ تلفن:۵۵۴۱۳۲۳۹ -۰۲۱ (۱۲ خط)

 • برش لیزر CNC جدیدبا مصرف برق 50% و سرعت 2-3برابر

  976 بازدید

  دردستگاه فایبرلیزر برق مصرفی ۱/۴ دستگاه های برش لیزر CO۲میباشدسرعت برش فایبرلیزر به طور متوسط ۲ تا ۳ برابرسرعت برش لیزرCO۲میباشددر فایبر لیزر اشعه لیزر توسط فیبر نوری از ژنراتوربه سر نازل منتقل میشود بنابر این نیازبه آینه های اپتیک نمیباشد www.AriaMachineTools.com تراش افزارآریا آدرس: تهران ، خیابان کارگرجنوبی ، بالاتر از میدان قزوین ، جنب بانک مسکن ، پلاک ۵۳۰-۵۲۶-۵۲۴ تلفن:۵۵۴۱۳۲۳۹ -۰۲۱ (۱۲ خط)

 • سریعترین و کم مصرفترین تکنولوژی لیزربا ژنراتورIPG آلمان

  329 بازدید

  دردستگاه فایبرلیزر برق مصرفی ۱/۴ دستگاه های برش لیزر CO۲میباشدسرعت برش فایبرلیزر به طور متوسط ۲ تا ۳ برابرسرعت برش لیزرCO۲میباشددر فایبر لیزر اشعه لیزر توسط فیبر نوری از ژنراتوربه سر نازل منتقل میشود بنابر این نیازبه آینه های اپتیک نمیباشد www.AriaMachineTools.com تراش افزارآریا آدرس: تهران ، خیابان کارگرجنوبی ، بالاتر از میدان قزوین ، جنب بانک مسکن ، پلاک ۵۳۰-۵۲۶-۵۲۴ تلفن:۵۵۴۱۳۲۳۹ -۰۲۱ (۱۲ خط)

 • برش لیزر توسط تکنولوژی فیبرنوری بدون آینه اپتیک

  864 بازدید

  دردستگاه فایبرلیزر برق مصرفی ۱/۴ دستگاه های برش لیزر CO۲میباشدسرعت برش فایبرلیزر به طور متوسط ۲ تا ۳ برابرسرعت برش لیزرCO۲میباشددر فایبر لیزر اشعه لیزر توسط فیبر نوری از ژنراتوربه سر نازل منتقل میشود بنابر این نیازبه آینه های اپتیک نمیباشد www.AriaMachineTools.com تراش افزارآریا آدرس: تهران ، خیابان کارگرجنوبی ، بالاتر از میدان قزوین ، جنب بانک مسکن ، پلاک ۵۳۰-۵۲۶-۵۲۴ تلفن:۵۵۴۱۳۲۳۹ -۰۲۱ (۱۲ خط)