در حال بارگذاری

ویدیوهای دوره های حضوری

 • نظرات دانشجویان شرکت کننده در کارگاه نرم افزار WEAP

  454 بازدید

  آقای جعفری، کارشناس شرکت مهندس مشاور / خانم قشلاقی، دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا همدان / آقای نوروزی، دانشجوی دکتری عمران دانشگاه خواجه نصیر تهران. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در دوره های استادی انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir مراجعه کنید

 • نظر آقای کردنژاد در مورد کارگاه آموزش GIS مقدماتی

  285 بازدید

  آقای فرید کردنژاد / کارشناس ارشد عمران آب از دانشگاه صنعتی شریف. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در دوره های استادی انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir مراجعه کنید

 • نظر آقای نگارش در مورد کارگاه آموزش GIS مقدماتی

  349 بازدید

  آقای نگارش / کارشناس ارشد عمران آب و کارشناس شرکت مهندس مشاور. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در دوره های استادی انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir مراجعه کنید

 • نظر آقای قهرمانی در مورد کارگاه آموزش GIS پیشرفته

  220 بازدید

  آقای کیارش قهرمانی / کارشناس ارشد سازه های آبی/ کارشناس فنی شرکت مهندس مشاور. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در دوره های استادی انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir مراجعه کنید

 • نظر آقای بشیری در مورد کارگاه آموزش HEC-HMS

  315 بازدید

  آقای ابوالفضل بشیری / دانشجوی دکتری محیط زیست از دانشگاه تهران. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در دوره های استادی انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir مراجعه کنید

 • نظر آقای آقامیری در مورد کارگاه آموزش GIS مقدماتی

  556 بازدید

  آقای عباس آقامیری / کارشناس ارشد منابع آب شرکت مهندس مشاور. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در دوره های استادی انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir مراجعه کنید

 • نظر آقای فتحی در مورد کارگاه آموزش GIS پیشرفته

  340 بازدید

  آقای آرام فتحی / دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب از دانشگاه تهران. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در دوره های استادی انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir مراجعه کنید