در حال بارگذاری

ویدیوهای دوره های حضوری

 • نظرات دانشجویان شرکت کننده در کارگاه نرم افزار WEAP

  386 بازدید

  آقای جعفری، کارشناس شرکت مهندس مشاور / خانم قشلاقی، دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا همدان / آقای نوروزی، دانشجوی دکتری عمران دانشگاه خواجه نصیر تهران. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در کارگاه های حضوری انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir یا با شماره 66921480-۰۲۱ تماس بگیرید.

 • نظر آقای کردنژاد در مورد کارگاه آموزش GIS مقدماتی

  234 بازدید

  آقای فرید کردنژاد / کارشناس ارشد عمران آب از دانشگاه صنعتی شریف. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در کارگاه های حضوری انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir یا با شماره ۶۶۵۶۶۷۱۴-۰۲۱ تماس بگیرید.

 • نظر آقای نگارش در مورد کارگاه آموزش GIS مقدماتی

  290 بازدید

  آقای نگارش / کارشناس ارشد عمران آب و کارشناس شرکت مهندس مشاور. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در کارگاه های حضوری انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir یا با شماره ۶۶۵۶۶۷۱۴-۰۲۱ تماس بگیرید.

 • نظر آقای قهرمانی در مورد کارگاه آموزش GIS پیشرفته

  185 بازدید

  آقای کیارش قهرمانی / کارشناس ارشد سازه های آبی/ کارشناس فنی شرکت مهندس مشاور. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در کارگاه های حضوری انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir یا با شماره ۶۶۵۶۶۷۱۴-۰۲۱ تماس بگیرید.

 • نظر آقای بشیری در مورد کارگاه آموزش HEC-HMS

  272 بازدید

  آقای ابوالفضل بشیری / دانشجوی دکتری محیط زیست از دانشگاه تهران. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در کارگاه های حضوری انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir یا با شماره ۶۶۵۶۶۷۱۴-۰۲۱ تماس بگیرید.

 • نظر آقای آقامیری در مورد کارگاه آموزش GIS مقدماتی

  479 بازدید

  آقای عباس آقامیری / کارشناس ارشد منابع آب شرکت مهندس مشاور. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در کارگاه های حضوری انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir یا با شماره ۶۶۵۶۶۷۱۴-۰۲۱ تماس بگیرید.

 • نظر آقای فتحی در مورد کارگاه آموزش GIS پیشرفته

  314 بازدید

  آقای آرام فتحی / دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب از دانشگاه تهران. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه شرکت در کارگاه های حضوری انجمن تخصصی مهندسی علوم آب، به سایت waterse.ir یا با شماره ۶۶۵۶۶۷۱۴-۰۲۱ تماس بگیرید.