در حال بارگذاری
عادل طالبی ویدیو‌های بازاریابی دیجیتال
بازگشت به کانال

ویدیوهای بازاریابی دیجیتال

  • بازاریابی دیجیتال چیست

    819 بازدید

    بازاریابی دیجیتال چیست؟ ارتباط آن با بازاریابی چگونه است؟ آیا بازاریابی دیجیتال، بازاریابی غیر دیجیتال را از دور خارج خواهد کرد؟ بازاریابی دیجیتال در ایران با چه چالش هایی روبرو خواهد بود؟ یک دیجیتال مارکتر کیست و چگونه باید خود را به روز نگه دارد؟ در پاسخ به پرسش های دانشجویان دانشگاه الزهرا، چند دقیقه ای به این پرسش ها پاسخ دادم.