در حال بارگذاری
ایستگاه حکمت Wisdom Station مَحَطَّةُ الحِکمَة ویدیو‌های فیلمِ نوارِ سِیاحَتِ غَرب شاید با نوار سیاحت غرب تولید 1373 آشنا باشید شما با 6 منتخب از این نوار که در فیلم عبور از برزخ وجود ندارد به همراه تصاویر و فیلم هایی در این زمینه آشنا می شوید منتخب های این بخش، به صورت کامل نیز در اختیار شماست
بازگشت به کانال

ویدیوهای فیلمِ نوارِ سِیاحَتِ غَرب ...

 • فیلم نوار "سیاحت غرب" آقا نجفی قوچانی (مجموعه 6 قسمت)

  8,617 بازدید

  سلام! امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، دنیا را در نظر، بى‏قدر و ‏اعتبار مى‏كند. ذكْر الْموت یحقِّر الدّنْیا مصباح الشریعة، ص: 171 / شاید با نوار سیاحت غرب (تولید 1373 ) آشنا باشید، شما در این فیلم مجموعه 6 منتخب از آن نوار، با صدا گذاری جدید را ملاحظه خواهید نمود. ضمن اینکه فیلم عبور از برزخ (سیاحت غرب) نیز با سه زبان در دسترس شماست

 • فیلم منتخب 1 از نوار سیاحت غرب-نویسندگان اعمال-فشار قبر

  24,232 بازدید

  سلام! شاید با نوار سیاحت غرب (تولید 1373 ) آشنا باشید، این فیلم یکی از 6 منتخب نوار سیاحت غرب آقانجفی قوچانی است که با صداگذاری جدید ارایه می شود، برای دیدن هر 6 منتخب با هم به این نشانی مراجعه نمایید aparat.com/v/OpUnV امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آتش حرص را خاموش می کند. ذكْرُ الْمَوْتِ یُطْفِئُ نَارَ الْحِرْصِ مصباح الشریعة، ص: 171/ فیلم عبور از برزخ (سیاحت غرب) نیز با سه زبان در دسترس شماست

 • فیلم منتخب 2 از نوار سیاحت غرب، حضور حضرت عباس و... (ع)

  9,737 بازدید

  سلام! شاید با نوار سیاحت غرب (تولید 1373 ) آشنا باشید، این فیلم یکی از 6 منتخب نوار سیاحت غرب آقانجفی قوچانی است که با صداگذاری جدید ارایه می شود، برای دیدن هر 6 منتخب به این نشانی مراجعه نمایید aparat.com/v/OpUnV امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آتش حرص را خاموش می کند. ذكْرُ الْمَوْتِ یُطْفِئُ نَارَ الْحِرْصِ مصباح الشریعة، ص: 171/ فیلم عبور از برزخ (سیاحت غرب) نیز با سه زبان در دسترس شماست

 • فیلم منتخب 3 از نوار سیاحت غرب مسافرت با شیطان در برزخ

  8,381 بازدید

  سلام! شاید با نوار سیاحت غرب (تولید 1373 ) آشنا باشید، این فیلم یکی از 6 منتخب نوار سیاحت غرب آقانجفی قوچانی است که با صداگذاری جدید ارایه می شود، برای دیدن هر 6 منتخب به این نشانی مراجعه نمایید aparat.com/v/OpUnV امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آتش حرص را خاموش می کند. ذكْرُ الْمَوْتِ یُطْفِئُ نَارَ الْحِرْصِ مصباح الشریعة، ص: 171/ فیلم عبور از برزخ (سیاحت غرب) نیز با سه زبان در دسترس شماست

 • فیلم منتخب 4 از نوار سیاحت غرب قصر طلا...، حوریه برزخی.

  6,782 بازدید

  سلام! شاید با نوار سیاحت غرب (تولید 1373 ) آشنا باشید، این فیلم یکی از 6 منتخب نوار سیاحت غرب آقانجفی قوچانی است که با صداگذاری جدید ارایه می شود، برای دیدن هر 6 منتخب به این نشانی مراجعه نمایید aparat.com/v/OpUnV امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آتش حرص را خاموش می کند. ذكْرُ الْمَوْتِ یُطْفِئُ نَارَ الْحِرْصِ مصباح الشریعة، ص: 171/ فیلم عبور از برزخ (سیاحت غرب) نیز با سه زبان در دسترس شماست

 • فیلم منتخب 5، نوار سیاحت غرب، همجنس بازان در برزخ

  12,115 بازدید

  سلام! شاید با نوار سیاحت غرب (تولید 1373 ) آشنا باشید، این فیلم یکی از 6 منتخب نوار سیاحت غرب آقانجفی قوچانی است که با صداگذاری جدید ارایه می شود، برای دیدن هر 6 منتخب به این نشانی مراجعه نمایید aparat.com/v/OpUnV امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آتش حرص را خاموش می کند. ذكْرُ الْمَوْتِ یُطْفِئُ نَارَ الْحِرْصِ مصباح الشریعة، ص: 171/ فیلم عبور از برزخ (سیاحت غرب) نیز با سه زبان در دسترس شماست

 • فیلم منتخب 6 از نوار سیاحت غرب-اوّل سرزمین وادی السّلام

  6,296 بازدید

  سلام! شاید با نوار سیاحت غرب (تولید 1373 ) آشنا باشید، این فیلم یکی از 6 منتخب نوار سیاحت غرب آقانجفی قوچانی است که با صداگذاری جدید ارایه می شود، برای دیدن هر 6 منتخب با هم به این نشانی مراجعه نمایید aparat.com/v/OpUnV امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آتش حرص را خاموش می کند. ذكْرُ الْمَوْتِ یُطْفِئُ نَارَ الْحِرْصِ مصباح الشریعة، ص: 171/ فیلم عبور از برزخ (سیاحت غرب) نیز با سه زبان در دسترس شماست