در حال بارگذاری
ایستگاه حکمت Wisdom Station مَحَطَّةُ الحِکمَة ویدیو‌های عبور از برزخ شیوه ای دیگر گویش فارسی و زیرنویس انگلیسی بیننده محترم این اثر همان فیلم عبور از برزخ با زیرنویس انگلیسی می باشد که به صورت کامل - خلاصه و 12 قسمت مجزا در اختیار شما قرارگرفته است - English scrip
بازگشت به کانال

ویدیوهای عبور از برزخ شیوه ای دیگر ...

 • فیلم کاملِ عبور از برزخ، گویش فارسی، زیر نویس انگلیسی.

  1,538 بازدید

  سلام! پیامبر اسلام – بر او و خانواده اش سلام: برترین تفکر، یاد مرگ است أَفْضَلُ التَّفَكُّرِ ذِكْرُ الْمَوْتِ. بحار؛ ج‏6، ص: 138- این فیلم با گویش و زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، به صورت خلاصه و صحنه های منتخب و ... در اختیار شماست. Passing Through Barzakh-Persian voice and English script.Full video

 • خلاصه فیلمِ عبور از برزخ، گویش فارسی، زیر نویس انگلیسی.

  1,001 بازدید

  سلام! این فیلم را به صورت کامل از این نشانی http://www.aparat.com/v/82C6S دریافت کنید. پیامبر اسلام – بر او و خانواده اش سلام: برترین تفکر، یاد مرگ است أَفْضَلُ التَّفَكُّرِ ذِكْرُ الْمَوْتِ. بحار؛ ج‏6، ص: 138- این خلاصه فیلم با گویش فارسی و زیرنویس انگلیسی است Passing Through Barzakh-Persian voice and English script.Full video

 • بخش 01- فیلم عبور از برزخ، گویش فارسی، زیرنویس انگلیسی

  2,224 بازدید

  سلام! این اثر، یکی از 12 قسمت فیلم "عبور از برزخ"، گویش فارسی و زیر نویس انگلیسی می باشد؛ امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آثار و علائم هوس را در هم می شکند. ذكْرُ الْمَوْتِ یَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى مصباح الشریعة، ص: 171 - . این فیلم با گویش و زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، به صورت خلاصه و صحنه های منتخب و ... در اختیار شماست. Passing Through Barzakh-Persian voice

 • بخش 02- فیلم عبور از برزخ، گویش فارسی، زیرنویس انگلیسی

  1,888 بازدید

  سلام! این اثر، یکی از 12 قسمت فیلم "عبور از برزخ"، گویش فارسی و زیر نویس انگلیسی می باشد؛ امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آثار و علائم هوس را در هم می شکند. ذكْرُ الْمَوْتِ یَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى مصباح الشریعة، ص: 171 - . این فیلم با گویش و زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، به صورت خلاصه و صحنه های منتخب و ... در اختیار شماست. Passing Through Barzakh-Persian voice

 • بخش 03- فیلم عبور از برزخ، گویش فارسی، زیرنویس انگلیسی

  1,481 بازدید

  سلام! این اثر، یکی از 12 قسمت فیلم "عبور از برزخ"، گویش فارسی و زیر نویس انگلیسی می باشد؛ امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آثار و علائم هوس را در هم می شکند. ذكْرُ الْمَوْتِ یَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى مصباح الشریعة، ص: 171 - . این فیلم با گویش و زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، به صورت خلاصه و صحنه های منتخب و ... در اختیار شماست. Passing Through Barzakh-Persian voice

 • بخش 04- فیلم عبور از برزخ، گویش فارسی، زیرنویس انگلیسی

  1,363 بازدید

  سلام! این اثر، یکی از 12 قسمت فیلم "عبور از برزخ"، گویش فارسی و زیر نویس انگلیسی می باشد؛ امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آثار و علائم هوس را در هم می شکند. ذكْرُ الْمَوْتِ یَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى مصباح الشریعة، ص: 171 - . این فیلم با گویش و زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، به صورت خلاصه و صحنه های منتخب و ... در اختیار شماست. Passing Through Barzakh-Persian voice

 • بخش 05- فیلم عبور از برزخ، گویش فارسی، زیرنویس انگلیسی

  1,535 بازدید

  سلام! این اثر، یکی از 12 قسمت فیلم "عبور از برزخ"، گویش فارسی و زیر نویس انگلیسی می باشد؛ امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آثار و علائم هوس را در هم می شکند. ذكْرُ الْمَوْتِ یَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى مصباح الشریعة، ص: 171 - . این فیلم با گویش و زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، به صورت خلاصه و صحنه های منتخب و ... در اختیار شماست. Passing Through Barzakh-Persian voice

 • بخش 06- فیلم عبور از برزخ، گویش فارسی، زیرنویس انگلیسی

  1,907 بازدید

  سلام! این اثر، یکی از 12 قسمت فیلم "عبور از برزخ"، گویش فارسی و زیر نویس انگلیسی می باشد؛ امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آثار و علائم هوس را در هم می شکند. ذكْرُ الْمَوْتِ یَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى مصباح الشریعة، ص: 171 - . این فیلم با گویش و زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، به صورت خلاصه و صحنه های منتخب و ... در اختیار شماست. Passing Through Barzakh-Persian voice

 • بخش 07- فیلم عبور از برزخ، گویش فارسی، زیرنویس انگلیسی

  2,052 بازدید

  سلام! این اثر، یکی از 12 قسمت فیلم "عبور از برزخ"، گویش فارسی و زیر نویس انگلیسی می باشد؛ امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آثار و علائم هوس را در هم می شکند. ذكْرُ الْمَوْتِ یَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى مصباح الشریعة، ص: 171 - . این فیلم با گویش و زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، به صورت خلاصه و صحنه های منتخب و ... در اختیار شماست. Passing Through Barzakh-Persian voice

 • بخش 08- فیلم عبور از برزخ، گویش فارسی، زیرنویس انگلیسی

  1,849 بازدید

  سلام! این اثر، یکی از 12 قسمت فیلم "عبور از برزخ"، گویش فارسی و زیر نویس انگلیسی می باشد؛ امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آثار و علائم هوس را در هم می شکند. ذكْرُ الْمَوْتِ یَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى مصباح الشریعة، ص: 171 - . این فیلم با گویش و زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، به صورت خلاصه و صحنه های منتخب و ... در اختیار شماست. Passing Through Barzakh-Persian voice

 • بخش 09- فیلم عبور از برزخ، گویش فارسی، زیرنویس انگلیسی

  1,964 بازدید

  سلام! این اثر، یکی از 12 قسمت فیلم "عبور از برزخ"، گویش فارسی و زیر نویس انگلیسی می باشد؛ امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آثار و علائم هوس را در هم می شکند. ذكْرُ الْمَوْتِ یَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى مصباح الشریعة، ص: 171 - . این فیلم با گویش و زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، به صورت خلاصه و صحنه های منتخب و ... در اختیار شماست. Passing Through Barzakh-Persian voice

 • بخش 10- فیلم عبور از برزخ، گویش فارسی، زیرنویس انگلیسی

  1,437 بازدید

  سلام! این اثر، یکی از 12 قسمت فیلم "عبور از برزخ"، گویش فارسی و زیر نویس انگلیسی می باشد؛ امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آثار و علائم هوس را در هم می شکند. ذكْرُ الْمَوْتِ یَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى مصباح الشریعة، ص: 171 - . این فیلم با گویش و زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، به صورت خلاصه و صحنه های منتخب و ... در اختیار شماست. Passing Through Barzakh-Persian voice

 • بخش 11- فیلم عبور از برزخ، گویش فارسی، زیرنویس انگلیسی

  1,613 بازدید

  سلام! این اثر، یکی از 12 قسمت فیلم "عبور از برزخ"، گویش فارسی و زیر نویس انگلیسی می باشد؛ امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آثار و علائم هوس را در هم می شکند. ذكْرُ الْمَوْتِ یَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى مصباح الشریعة، ص: 171 - . این فیلم با گویش و زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، به صورت خلاصه و صحنه های منتخب و ... در اختیار شماست. Passing Through Barzakh-Persian voice

 • بخش 12- فیلم عبور از برزخ، گویش فارسی، زیرنویس انگلیسی

  886 بازدید

  سلام! این اثر، یکی از 12 قسمت فیلم "عبور از برزخ"، گویش فارسی و زیر نویس انگلیسی می باشد؛ امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ، آثار و علائم هوس را در هم می شکند. ذكْرُ الْمَوْتِ یَكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى مصباح الشریعة، ص: 171 - . این فیلم با گویش و زیرنویس انگلیسی، زیرنویس عربی، به صورت خلاصه و صحنه های منتخب و ... در اختیار شماست. Passing Through Barzakh-Persian voice