در حال بارگذاری
ایستگاه حکمت Wisdom Station مَحَطَّةُ الحِکمَة ویدیو‌های بررسیِ عقاید اصلاح طلب ها بیننده محترم شما در این بخش با عقایدی از اصطلاح طلبان بعضا آخوند که برخلاف قرآن و گفتار پیامبر اسلام و ائمه اطهار - بر ایشان سلام- و روش امام راحل و رهبر انقلاب اسلامی می باشد آشنا می شوید خداوند ما را به خود واگذار نکند
بازگشت به کانال

ویدیوهای بررسیِ عقاید اصلاح طلب ها ...

 • * 12 عقیده قابل تامل و عجیب سران و بزرگان اصلاح طلبان *

  691 بازدید

  سلام؛ در این قسمت تاریخ اظهار نظر اقای اصغر زاده 78/6/2 می باشد که اشتباها 78/6/20 قرائت شده است که بدین وسیله اصلاح می شود. قرآن کریم: " و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمین فساد نكنید» مى ‏گویند: «ما فقط اصلاح كننده ‏ایم»! آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولى نمى ‏فهمند" (سوره بقره آیه 11)

 • ابراهیم اصغر زاده (اصلاح طلب) و نظر وی در مورد خداوند

  824 بازدید

  سلام؛ در این قسمت تاریخ اظهار نظر اقای اصغر زاده 78/6/2 می باشد که اشتباها 78/6/20 قرائت شده است که بدین وسیله اصلاح می شود. قرآن کریم: " و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمین فساد نكنید» مى ‏گویند: «ما فقط اصلاح كننده ‏ایم»! آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولى نمى ‏فهمند" (سوره بقره آیه 11)

 • محسن کدیورِ اصلاح طلب و نظر وی در مورد خداوند متعال

  592 بازدید

  سلام؛ و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمین فساد نكنید» مى ‏گویند: «ما فقط اصلاح كننده ‏ایم»! آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولى نمى ‏فهمند و هنگامى كه به آنان گفته شود: «همانند(سایر) مردم ایمان بیاورید!» مى‏ گویند: «آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟!» بدانید اینها همان ابلهانند ولى نمى‏ دانند! (سوره بقره آیات 11 تا 13)

 • عبدالکریم سروش، نظر وی در مورد جانشینی بعد پیامبر اسلام

  499 بازدید

  سلام؛ و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمین فساد نكنید» مى ‏گویند: «ما فقط اصلاح كننده ‏ایم»! آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولى نمى ‏فهمند و هنگامى كه به آنان گفته شود: «همانند(سایر) مردم ایمان بیاورید!» مى‏ گویند: «آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟!» بدانید اینها همان ابلهانند ولى نمى‏ دانند! (سوره بقره آیات 11 تا 13)

 • علیرضا علوی تبارِ اصلاح طلب و نظر وی در مورد خداوند

  239 بازدید

  سلام؛ و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمین فساد نكنید» مى ‏گویند: «ما فقط اصلاح كننده ‏ایم»! آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولى نمى ‏فهمند و هنگامى كه به آنان گفته شود: «همانند(سایر) مردم ایمان بیاورید!» مى‏ گویند: «آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟!» بدانید اینها همان ابلهانند ولى نمى‏ دانند! (سوره بقره آیات 11 تا 13)

 • عبدالکریم سروش (اصلاح طلب) و نظر وی در مورد فرهنگ شهادت

  404 بازدید

  سلام؛ و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمین فساد نكنید» مى ‏گویند: «ما فقط اصلاح كننده ‏ایم»! آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولى نمى ‏فهمند و هنگامى كه به آنان گفته شود: «همانند(سایر) مردم ایمان بیاورید!» مى‏ گویند: «آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟!» بدانید اینها همان ابلهانند ولى نمى‏ دانند! (سوره بقره آیات 11 تا 13)

 • اکبر گنجی (اصلاح طلب) در مورد عقاید و نظرات امام راحل

  213 بازدید

  سلام؛ و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمین فساد نكنید» مى ‏گویند: «ما فقط اصلاح كننده ‏ایم»! آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولى نمى ‏فهمند و هنگامى كه به آنان گفته شود: «همانند(سایر) مردم ایمان بیاورید!» مى‏ گویند: «آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟!» بدانید اینها همان ابلهانند ولى نمى‏ دانند! (سوره بقره آیات 11 تا 13)

 • محمد قوچانی (اصلاح طلب) درمورد هیئت مذهبی و بسیجی ها

  279 بازدید

  سلام؛ و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمین فساد نكنید» مى ‏گویند: «ما فقط اصلاح كننده ‏ایم»! آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولى نمى ‏فهمند و هنگامى كه به آنان گفته شود: «همانند(سایر) مردم ایمان بیاورید!» مى‏ گویند: «آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟!» بدانید اینها همان ابلهانند ولى نمى‏ دانند! (سوره بقره آیات 11 تا 13)

 • عزت الله سحابی (اصلاح طلب) و نظر وی در مورد معصومین (ع)

  241 بازدید

  سلام؛ و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمین فساد نكنید» مى ‏گویند: «ما فقط اصلاح كننده ‏ایم»! آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولى نمى ‏فهمند و هنگامى كه به آنان گفته شود: «همانند(سایر) مردم ایمان بیاورید!» مى‏ گویند: «آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟!» بدانید اینها همان ابلهانند ولى نمى‏ دانند! (سوره بقره آیات 11 تا 13)

 • محسن کدیور (اصلاح طلب) و نظر وی در مورد معصومین (ع)

  586 بازدید

  سلام؛ و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمین فساد نكنید» مى ‏گویند: «ما فقط اصلاح كننده ‏ایم»! آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولى نمى ‏فهمند و هنگامى كه به آنان گفته شود: «همانند(سایر) مردم ایمان بیاورید!» مى‏ گویند: «آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟!» بدانید اینها همان ابلهانند ولى نمى‏ دانند! (سوره بقره آیات 11 تا 13)

 • محمد خاتمی (رئیس جمهور اسبق) دین محدود شود یا آزادی؟

  387 بازدید

  سلام؛ و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمین فساد نكنید» مى ‏گویند: «ما فقط اصلاح كننده ‏ایم»! آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولى نمى ‏فهمند و هنگامى كه به آنان گفته شود: «همانند(سایر) مردم ایمان بیاورید!» مى‏ گویند: «آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟!» بدانید اینها همان ابلهانند ولى نمى‏ دانند! (سوره بقره آیات 11 تا 13)

 • محمد خاتمی (رئیس جمهور اسبق)، قرآن وحی است یا خیر؟

  479 بازدید

  سلام؛ و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمین فساد نكنید» مى ‏گویند: «ما فقط اصلاح كننده ‏ایم»! آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولى نمى ‏فهمند و هنگامى كه به آنان گفته شود: «همانند(سایر) مردم ایمان بیاورید!» مى‏ گویند: «آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟!» بدانید اینها همان ابلهانند ولى نمى‏ دانند! (سوره بقره آیات 11 تا 13)

 • محمد خاتمی (رئیس جمهور اسبق)؛ حجاب زن لازم است یا خیر؟

  420 بازدید

  سلام؛ و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمین فساد نكنید» مى ‏گویند: «ما فقط اصلاح كننده ‏ایم»! آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولى نمى ‏فهمند و هنگامى كه به آنان گفته شود: «همانند(سایر) مردم ایمان بیاورید!» مى‏ گویند: «آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟!» بدانید اینها همان ابلهانند ولى نمى‏ دانند! (سوره بقره آیات 11 تا 13)