در حال بارگذاری

همه ویدیو ها

 • My Message ✉️

  212 بازدید

  My Message ✉️ همه ما می دانیم،دانشگاه ها و مدارس در حال حاضر محل تحصیل نیست،ما خواهان ورود متخصصین مهارت در صنعت بازی سازی ایران در دانشگاه ها و مدارس هستیم -کاربرد دروس تحصیلی رشته کامپیوتر،معماری،ریاضی و فیزیک در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی چندین رشته دیگر مانند گرافیک،مدل سازی،انیمیشن در صنعت بازی سازی کانال احمد کرمی 09357942170 Youtube.com/AhmadKarami AhmadKarami.Blog.ir

 • Game Events CSharp Video Tutorial-CryEngine 5.4 Final-Ahmad Karami

  19 بازدید

  همه ما می دانیم،دانشگاه ها و مدارس در حال حاضر محل تحصیل نیست،ما خواهان ورود متخصصین مهارت در صنعت بازی سازی ایران در دانشگاه ها و مدارس هستیم -کاربرد دروس تحصیلی رشته کامپیوتر،معماری،ریاضی و فیزیک در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی چندین رشته دیگر مانند گرافیک،مدل سازی،انیمیشن در صنعت بازی سازی کانال احمد کرمی 09357942170 Youtube.com/AhmadKarami AhmadKarami.Blog.ir

 • Make MainMenu-Video Tutorial-ButtonAdvanced Component-CryEngine 5.4 Final-Ahmad

  38 بازدید

  همه ما می دانیم،دانشگاه ها و مدارس در حال حاضر محل تحصیل نیست،ما خواهان ورود متخصصین مهارت در صنعت بازی سازی ایران در دانشگاه ها و مدارس هستیم -کاربرد دروس تحصیلی رشته کامپیوتر،معماری،ریاضی و فیزیک در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی چندین رشته دیگر مانند گرافیک،مدل سازی،انیمیشن در صنعت بازی سازی کانال احمد کرمی 09357942170 Youtube.com/AhmadKarami AhmadKarami.Blog.ir

 • زبان نودبیسی Script Canvas -موتور آمازون لامبریارد 1.14

  74 بازدید

  در این ویدئو نمایش قدرتمند زبان نودبیسی آمازون لامبریارد 1.14 را در GDC 2018 را خواهید دید احمد کرمی بوکانی

 • ویژگی های کرای انجین 5.5 در GDC 2018 منتشر شد

  444 بازدید

  همه ما می دانیم،دانشگاه ها و مدارس در حال حاضر محل تحصیل نیست،ما خواهان ورود متخصصین مهارت در صنعت بازی سازی ایران در دانشگاه ها و مدارس هستیم -کاربرد دروس تحصیلی رشته کامپیوتر،معماری،ریاضی و فیزیک در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی چندین رشته دیگر مانند گرافیک،مدل سازی،انیمیشن در صنعت بازی سازی کانال احمد کرمی 09357942170 Youtube.com/AhmadKarami AhmadKarami.Blog.ir

 • Asset Browser Features | CRYENGINE Technology

  23 بازدید

  همه ما می دانیم،دانشگاه ها در حال حاضر محل تحصیل نیست،ما خواهان ورود متخصصین مهارت در نجات صنعت بازی سازی ایران در دانشگاه ها هستیم -کاربرد دروس تحصیلی رشته کامپیوتر در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی رشته معماری در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی رشته ریاضی و فیزیک در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی چندین رشته مانند گرافیک،مدل سازی،انیمیشن در صنعت بازی سازی کانال احمد کرمی 09357942170

 • کرای انجین Showcase 2017 | Achieved with

  145 بازدید

  همه ما می دانیم،دانشگاه ها و مدارس در حال حاضر محل تحصیل نیست،ما خواهان ورود متخصصین مهارت در صنعت بازی سازی ایران در دانشگاه ها و مدارس هستیم -کاربرد دروس تحصیلی رشته کامپیوتر،معماری،ریاضی و فیزیک در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی چندین رشته دیگر مانند گرافیک،مدل سازی،انیمیشن در صنعت بازی سازی کانال احمد کرمی 09357942170 Youtube.com/AhmadKarami AhmadKarami.Blog.ir

 • Short Quixel vs CRYENGINE Tutorial - Megascans in 'The Land of Pain'

  74 بازدید

  همه ما می دانیم،دانشگاه ها در حال حاضر محل تحصیل نیست،ما خواهان ورود متخصصین مهارت در نجات صنعت بازی سازی ایران در دانشگاه ها هستیم -کاربرد دروس تحصیلی رشته کامپیوتر در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی رشته معماری در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی رشته ریاضی و فیزیک در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی چندین رشته مانند گرافیک،مدل سازی،انیمیشن در صنعت بازی سازی کانال احمد کرمی 09357942170

 • آموزش استفاده از Substance در کرای انجین 5.4

  199 بازدید

  همه ما می دانیم،دانشگاه ها در حال حاضر محل تحصیل نیست،ما خواهان ورود متخصصین مهارت در نجات صنعت بازی سازی ایران در دانشگاه ها هستیم -کاربرد دروس تحصیلی رشته کامپیوتر در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی رشته معماری در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی رشته ریاضی و فیزیک در صنعت بازی سازی -کاربرد دروس تحصیلی چندین رشته مانند گرافیک،مدل سازی،انیمیشن در صنعت بازی سازی کانال احمد کرمی 09357942170

 • آموزش سریع سیماتیک در کرای انجین 5-بخش کامبوننت ها

  99 بازدید

  آموزش سریع سیماتیک در کرای انجین 5 به راستی چرا مردم مدرک گرا هستند!! درحالی که خوب می دانند،در این مراکز آموزشی آینده فرزندان شان به تباه می رود،امروز دنیای استخدامی نیست،امروز دنیا،دنیای مهارت است کانال احمد کرمی 09357942170

 • آموزش سریع سیماتیک در کرای انجین 5- وضعیت ماشین

  42 بازدید

  آموزش سریع سیماتیک در کرای انجین 5 به راستی چرا مردم مدرک گرا هستند!! درحالی که خوب می دانند،در این مراکز آموزشی آینده فرزندان شان به تباه می رود،امروز دنیای استخدامی نیست،امروز دنیا،دنیای مهارت است کانال احمد کرمی 09357942170

 • آموزش سریع سیماتیک در کرای انجین 5-بخش حجم کنترلی

  37 بازدید

  آموزش سریع سیماتیک در کرای انجین 5 به راستی چرا مردم مدرک گرا هستند!! درحالی که خوب می دانند،در این مراکز آموزشی آینده فرزندان شان به تباه می رود،امروز دنیای استخدامی نیست،امروز دنیا،دنیای مهارت است کانال احمد کرمی 09357942170

 • آموزش سریع سیماتیک در کرای انجین 5

  90 بازدید

  آموزش سریع سیماتیک در کرای انجین 5 به راستی چرا مردم مدرک گرا هستند!! درحالی که خوب می دانند،در این مراکز آموزشی آینده فرزندان شان به تباه می رود،امروز دنیای استخدامی نیست،امروز دنیا،دنیای مهارت است کانال احمد کرمی 09357942170 کانال احمد کرمی 09357942170

 • آموزش سریع سیماتیک در کرای انجین 5-بخش سیگنال

  44 بازدید

  آموزش سریع سیماتیک در کرای انجین 5 به راستی چرا مردم مدرک گرا هستند!! درحالی که خوب می دانند،در این مراکز آموزشی آینده فرزندان شان به تباه می رود،امروز دنیای استخدامی نیست،امروز دنیا،دنیای مهارت است کانال احمد کرمی 09357942170

 • Creating a Custom Entity Component | C# CryEngine 5

  16 بازدید

  آموزش سریع سی شارپ در کرای انجین 5 به راستی چرا مردم مدرک گرا هستند!! درحالی که خوب می دانند،در این مراکز آموزشی آینده فرزندان شان به تباه می رود،امروز دنیای استخدامی نیست،امروز دنیا،دنیای مهارت است کانال احمد کرمی 09357942170

 • ساخت یک جنگل کاملا واقعی در گرای انجین 5.4

  225 بازدید

  آموزش ساخت یک جنگل کاملا واقعی در کرای انجین 5.4 به راستی چرا مردم مدرک گرا هستند!! درحالی که خوب می دانند،در این مراکز آموزشی آینده فرزندان شان به تباه می رود،امروز دنیای استخدامی نیست،امروز دنیا،دنیای مهارت است کانال احمد کرمی 09357942170

 • The Discovery of Security Bug in Iran's Telecommunications By Ahmad Karami

  75 بازدید

  کشف حفره امنیتی (باگ امنیتی) در مخابرات ایران توسط احمد کرمی بوکانی 09357942170 مروری بر باگ های امنیتی کشف شده دیگر از شرکت ایرانسل توسط احمد کرمی بوکانی را در یوتیوب ببینید از دانشگاه ها،مدارس آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه ای،فرزندان تان چیزی یاد نخواهند گرفت،کانال یوتیوب احمد کرمی دانشگاه است... کد : Encode URL Encode Page Allow Cookies Remove Scripts Remove Objects

 • Buy CryEngine 5.5 Video Tutorials-Ahmad Karami-09357942170

  79 بازدید

  خرید آموزش های کرای انجین 5.5 با قیمت توافقی احمد کرمی بوکانی 09357942170

 • Start with Amazon Lumberyard 1.11.0

  44 بازدید

  Hello , I want to show you , How to Setup Amazon Lumberyard 1.11.0 احمد کرمی بوکانی

 • Best Game Engine-Lesson01-Terminology-CryEngine 5.3-Ahmad Karami

  98 بازدید

  Revolutionary is coming ... Best Game Engine-Lesson01-Terminology-CryEngine 5.3-Ahmad Karami

 • Best Game Engine-Lesson03-Toolbar-CryEngine 5.3-Ahmad Karami

  40 بازدید

  Revolutionary is coming ... Best Game Engine-Lesson03-Toolbar-CryEngine 5.3-Ahmad Karami

 • Best Game Engine-Lesson04-Panels-CryEngine 5.3-Ahmad Karami

  45 بازدید

  Revolutionary is coming ... Best Game Engine-Lesson04-Panels-CryEngine 5.3-Ahmad Karami

 • Lesson02-EnergyBox-Migrate to Amazon Lumberyard-Free-Full Source Code-Easy To Le

  112 بازدید

  Hi, I'm Ahmad Karami from Kurdistan(Iran) , I'm a Gameplay Programmer, I used Unity Engine nearly 5 years , I migrated to Amazon Lumberyard when I saw first version in 2016. I want to show you , a example of Technical Work in the Robots Island... Robots Island will be a great game like as Stater Game in the Amazon Lumberyard Game Engine. I try , I show to you , How to make a great game with Lua/ScriptCanvas , so if you Interest to lumberyard , Let's Start.

 • Lesson01-EnergyBox-Migrate to Amazon Lumberyard-Free-Full Source Code-Easy To Le

  120 بازدید

  Hi, I'm Ahmad Karami from Kurdistan(Iran) , I'm a Gameplay Programmer, I used Unity Engine nearly 5 years , I migrated to Amazon Lumberyard when I saw first version in 2016. I want to show you , a example of Technical Work in the Robots Island... Robots Island will be a great game like as Stater Game in the Amazon Lumberyard Game Engine. I try , I show to you , How to make a great game with Lua/ScriptCanvas , so if you Interest to lumberyard , Let's Start.

 • Introduction to Robots Island-Migrate to Amazon Lumberyard 1.9-Free

  183 بازدید

  Introduction to Robots Island-Migrate to Amazon Lumberyard 1.9-Free

 • UE4-Persian Language-Ahmad Karami-SpeedTree-Part01

  213 بازدید

  UE4-Persian Language-Ahmad Karami-SpeedTree-Part01

 • UE4-Persian Language-Ahmad Karami-ImageEffect Range-Grayscale Colorful-Part02

  13 بازدید

  UE4-Persian Language-Ahmad Karami-ImageEffect Range-Grayscale Colorful-Part02

 • مصاحبه تلویزیونی صدا و سیما آذربایجان غربی با احمد کرمی

  278 بازدید

  مصاحبه تلویزیونی صدا و سیما آذربایجان غربی با احمد کرمی آموزش کرای انجین 5.5 برای اولین بار در ایران مدرس : احمد کرمی شماره تماس : 09357942170

 • Simple Quadcopter Simulate-Unity 5.3.7-GamePlay Programmer-Ahmad Karami

  90 بازدید

  Simple Quadcopter Simulate-Unity 5.3.7-GamePlay Programmer-Ahmad Karami

 • Buy CryEngine Video Tutorials-Ahmad Karami-www daneshjooyar com

  376 بازدید

  لینک خرید آموزش ویدئویی رابط کاربری زبان سیماتیک در موتور بازی سازی کرای انجین در زیر : https://www.daneshjooyar.com/making-game-with-cryengine آموزش های ویدئویی بررسی تمامی امکانات کرای انجین در راه است...

 • 2D Game and 2.5D Game-CryEngine 5.3.0-LightenUp-Ahmad Karami

  188 بازدید

  Add a "Orthographic" Property to Camera Component in the Schematyc, this game will convert from 2.5D to 2D ;-) We must Watch out for trees and aquifers(Groundwater resources) , The download link for this project :

 • Timeline Editor Unity 2017-Ahmad Karami-Kurdish Language-09357942170

  508 بازدید

  برای دریافت آموزش های خصوصی و پیشرفته به زبان فارسی می توانید به شماره تلگرامی زیر تماس حاصل فرمایید : احمد کرمی 09357942170 آموزش گیم انجین های زیر پذیرفته می شود : یونیتی - آنریل انجین - کرای انجین - لامبریارد آدرس : آذربایجان غربی-بوکان-پارک ملت-خیابان شهید بهشتی کوچه نارین 6(کوچه آتش نشانی سابق) مجتمع فنی و تخصصی سهیل 04446225959