در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS

همه ویدیو ها

 • تمامی مراحل دانلود و نحوه نصب موتور بازی سازی یونیجین، خروجی گرفتن از آن و VSC

  33 بازدید

  برای دانلود آموزش های کامل من(که ادامه دارد) از این موتور بازی سازی به لینک زیر در یوتوب مراجعه کنید: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGiO9ZyED9TOpPQlxD-waKIoFVACDtHIk یونیجین بسیار بهتر از یونیتی و کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است

 • نصب SDK Browser - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  60 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر ....

 • تکسچر - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  57 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • تراک تول - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  62 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • رابط کاربری Unigine بخش دوم - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  91 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • پروسیجرال تکسچر - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  7 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • رابط کاربری Unigine بخش اول - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  12 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • گیم آبجکت ها با نام نودها،تکثیر نودها - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  77 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • وارد سازی مدل ها - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  94 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • سیستم سایه های ذخیره شده - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  73 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • ابزار Terrain بخش دوم - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  73 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • بیت ماسک و لایه ها مثل ریکست - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  7 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • مثال ساده چرخش با زبان سی شارپ - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  14 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • ابزار Terrain بخش اول - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  60 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • ابزارهای بهینه سازی - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  97 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • ابزار پرفورمنس مایکروپروفایل - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  69 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • متریال - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  76 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • نورپردازی - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  53 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • صدا و صداگذاری - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  81 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • مثالی از مایعات مختلف مثل آب - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  88 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • گلوبال الومنیشن - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  59 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • سی شارپ - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  70 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • دیکال - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  52 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • فیزیک - موتور بازی سازی یونیجین 2.11

  124 بازدید

  نسخه نهایی موتور بازی سازی یونیجین 2.11 رایگان منتشر شد، حتما دانلود کنید، این موتور بسیار بهتر از کرای انجین و لامبریارد است، همزمان از سی شارپ با 10 هزار تابع و سی پلاس پلاس با 10 هزار تابع پشتیبانی میکند، حداقل از جهان باز با 1000 کیلومتر مربع پشتیبانی می کند، دارای ابزارهایی است که در هیچ موتور بازی سازی دیگر نیست، امتحان خودش را در پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ پس داده است و بسیار مطالب غیره دیگر .... ahmadkarami.blog.ir

 • پادکستی کوتاه در رابطه با نقشه راه من در آمازون لامبریارد

  22 بازدید

  احمد کرمی بوکانی دبیر آموزش و پرورش، نویسنده، بازی ساز و تولید کننده محتواهای آموزشی 09357942170 Ahmad Karami Bukani Teacher, writer, game maker and producer of educational content mobile : +98935794

 • کدام موتور بازی سازی را انتخاب کنیم ویک نمونه پروژه من با یونیتی

  281 بازدید

  احمد کرمی بوکانی دبیر آموزش و پرورش، نویسنده، بازی ساز و تولید کننده محتواهای آموزشی 09357942170 Ahmad Karami Bukani Teacher, writer, game maker and producer of educational content mobile : +989357942170

 • UE4-Intro Blueprints-Robots Island Template-Ahmad Karami

  80 بازدید

  احمد کرمی بوکانی دبیر آموزش و پرورش، نویسنده، بازی ساز و تولید کننده محتواهای آموزشی 09357942170

 • A review of past years ...

  66 بازدید

  احمد کرمی بوکانی دبیر آموزش و پرورش، نویسنده، بازی ساز و تولید کننده محتواهای آموزشی 09357942170

 • Amazon Lumberyard N.E.M.O Sample Spotlight | Download Today

  39 بازدید

  احمد کرمی بوکانی نویسنده، مدرس و بازی ساز و تولید کننده محتواهای آموزشی 09357942170

 • Import Animations into Lumberyard as Motions

  17 بازدید

  احمد کرمی بوکانی نویسنده، مدرس و بازی ساز و تولید کننده محتواهای آموزشی 09357942170

 • نسخه نهایی کرای انجین 5.6 منتشر شد

  136 بازدید

  دانلود کتاب کرای انجین 5 به زبان فارسی- رایگان : http://www.mediafire.com/file/6to3x5aj2ajykdw/CryEngine_5_Book-Persian_Language-Ahmad_Karami.pdf ***************************** کرایتک قول داده است که سیماتیک 2 را در کرای انجین 5.7 منتشر کند، راستی آخر ویدئو من رو یاد بازی کرایسیس 3 میندازه، شاید بعد از بازی hunt showdown، بازی کرایسیس 4 منتشر شود، این فقط حدس من هست.

 • Lesson15-CopyPaste Robots Island file.rar to a new Amazon Lumberyard 1.18

  113 بازدید

  www.youtube.com/AhmadKarami- .... my aacount in githube : https://github.com/Ahmad0Karami?tab=repositories .... Robots Island Sample Project Template link download at mediafire: http://www.mediafire.com/file/k4vd4t28yhg5w8k/SamplesProject-Ahmad+Karami-Script+Canvas-Emotion+Fx-Amazon+Lumberyard+1.18.rar