در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
شرکت هوش مصنوعی لیان ویدیو‌های مستندات مدارس
بازگشت به کانال

ویدیوهای مستندات مدارس

 • سامانه هوشمند سازی مدارس

  71 بازدید

  نظر دانش آموز هایی که مدرسه آنها توسط شرکت هوش مصنوعی و آقای جباری در شاهرود هوشمند شده است این مدارس از سامانه جامع اتد که در هوشمند سازی مدارس سراسر کشور کاربرد دارد استفاده میکنند که شامل سامانه محتوا سازی،پیامرسان درون مدرسه ای،سامانه ثبت حضور و غیاب آنلاین،سامانه ارسال پیامک ورود و خروج به اولیا و سایر موارد می باشد

 • سامانه هوشمند سازی مدارس

  45 بازدید

  نظر مدیرانی که مدرسه آنها توسط شرکت هوش مصنوعی و آقای جباری در شاهرود هوشمند شده است این مدارس از سامانه جامع اتد که در هوشمند سازی مدارس سراسر کشور کاربرد دارد استفاده میکنند که شامل سامانه محتوا سازی،پیامرسان درون مدرسه ای،سامانه ثبت حضور و غیاب آنلاین،سامانه ارسال پیامک ورود و خروج به اولیا و سایر موارد می باشد

 • سامانه هوشمند سازی مدارس

  78 بازدید

  نظر اولیایی که مدرسه فرزند آنها توسط شرکت هوش مصنوعی و آقای جباری در شاهرود هوشمند شده است این مدارس از سامانه جامع اتد که در هوشمند سازی مدارس سراسر کشور کاربرد دارد استفاده میکنند که شامل سامانه محتوا سازی،پیامرسان درون مدرسه ای،سامانه ثبت حضور و غیاب آنلاین،سامانه ارسال پیامک ورود و خروج به اولیا و سایر موارد می باشد

 • سامانه هوشمند سازی مدارس

  120 بازدید

  نظر معلم هایی که مدرسه آنها توسط شرکت هوش مصنوعی و آقای جباری در شاهرود هوشمند شده است این مدارس از سامانه جامع اتد که در هوشمند سازی مدارس سراسر کشور کاربرد دارد استفاده میکنند که شامل سامانه محتوا سازی،پیامرسان درون مدرسه ای،سامانه ثبت حضور و غیاب آنلاین،سامانه ارسال پیامک ورود و خروج به اولیا و سایر موارد می باشد