در حال بارگذاری
آیینگی ویدیو‌های مستند
بازگشت به کانال

ویدیوهای مستند

  • مستند دیگر خودت نیستی

    397 بازدید

    اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستی، اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی

  • مستند دیگر خودت نیستی

    463 بازدید

    مستند "دیگر خودت نیستی" روایتی از حضور دانشجویان در مناطق محروم برای انجام خدمات پزشکی،دندان پزشکی و فرهنگی می باشد. در قسمتی از مستند آمده است: اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستی، اگر متعلق به خودت برای دریافت مستند به آدرس زیر مراجعه کنید http://cmmt.ir/4FN