در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS

ویدیوهای 0098

 • حتما جلسه خانوادگی بگذارید؟

  93 بازدید

  برنامه «۰۰۹۸» با موضوع آسیب های اجتماعی به صورت مناظره بین خانواده ها برگزار خواهد شد. در این برنامه مشق گفت وگو کردن در خانواده نشان داده می شود به دلیل اینکه با ظهور وسایل ارتباط جمعی، خانواده ها با هم گفت وگو نمی کنند.0098 جمعه ها ساعت 15 از شبکه 7 سیما.tv7.ir

 • دوره مهاجر روایتی از گروه مشاوره ترک اعتیاد فارس؟

  194 بازدید

  برنامه «۰۰۹۸» با موضوع آسیب های اجتماعی به صورت مناظره بین خانواده ها برگزار خواهد شد. در این برنامه مشق گفت وگو کردن در خانواده نشان داده می شود به دلیل اینکه با ظهور وسایل ارتباط جمعی، خانواده ها با هم گفت وگو نمی کنند.0098 جمعه ها ساعت 15 از شبکه 7 سیما.tv7.ir

 • آیا امید موتور محرکی برای بهبود وضعیت است؟

  46 بازدید

  دکتر کهنسال کارشناس مدیریت مهارت و دانش رفتاری .برنامه «۰۰۹۸» با موضوع آسیب های اجتماعی به صورت مناظره بین خانواده ها برگزار خواهد شد. در این برنامه مشق گفت وگو کردن در خانواده نشان داده می شود به دلیل اینکه با ظهور وسایل ارتباط جمعی، خانواده ها با هم گفت وگو نمی کنند.0098 جمعه ها ساعت 15 از شبکه 7 سیما.tv7.ir

 • هم خوانی در برنامه

  77 بازدید

  برنامه «۰۰۹۸» با موضوع آسیب های اجتماعی به صورت مناظره بین خانواده ها برگزار خواهد شد. در این برنامه مشق گفت وگو کردن در خانواده نشان داده می شود به دلیل اینکه با ظهور وسایل ارتباط جمعی، خانواده ها با هم گفت وگو نمی کنند.0098 جمعه ها ساعت 15 از شبکه 7 سیما.tv7.ir

 • دکتر کهنسال از امید و انگیزه می گوید

  329 بازدید

  دکتر کهنسال کارشناس مدیریت مهارت و دانش رفتاری .برنامه «۰۰۹۸» با موضوع آسیب‌های اجتماعی به صورت مناظره بین خانواده‌ها برگزار خواهد شد. در این برنامه مشق گفت‌وگو کردن در خانواده نشان داده می‌شود به دلیل اینکه با ظهور وسایل ارتباط جمعی، خانواده‌ها با هم گفت‌وگو نمی‌کنند.0098 جمعه ها ساعت 15 از شبکه 7 سیما.tv7.ir

 • فیلم کوتاه در مورد امید و انگیزه

  221 بازدید

  برنامه «۰۰۹۸» با موضوع آسیب های اجتماعی به صورت مناظره بین خانواده ها برگزار خواهد شد. در این برنامه مشق گفت وگو کردن در خانواده نشان داده می شود به دلیل اینکه با ظهور وسایل ارتباط جمعی، خانواده ها با هم گفت وگو نمی کنند.0098 جمعه ها ساعت 15 از شبکه 7 سیما.tv7.ir

 • داستانک آموزنده در برنامه 0098

  127 بازدید

  برنامه «۰۰۹۸» با موضوع آسیب‌های اجتماعی به صورت مناظره بین خانواده‌ها برگزار خواهد شد. در این برنامه مشق گفت‌وگو کردن در خانواده نشان داده می‌شود به دلیل اینکه با ظهور وسایل ارتباط جمعی، خانواده‌ها با هم گفت‌وگو نمی‌کنند.0098 جمعه ها ساعت 15 از شبکه 7 سیما.tv7.ir

 • تیتراژ برنامه 0098

  166 بازدید

  برنامه «۰۰۹۸» با موضوع آسیب های اجتماعی به صورت مناظره بین خانواده ها برگزار خواهد شد. در این برنامه مشق گفت وگو کردن در خانواده نشان داده می شود به دلیل اینکه با ظهور وسایل ارتباط جمعی، خانواده ها با هم گفت وگو نمی کنند.0098 جمعه ها ساعت 15 از شبکه 7 سیما.tv7.ir