در حال بارگذاری
شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام ویدیو‌های کنگره شعر أم المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها
بازگشت به کانال

ویدیوهای کنگره شعر أم المؤمنین حضر ...

 • کنگره شعر أم المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها

  126 بازدید

  شاعر اهل بیت علیهم السّلام مهدی قاسمی شبی در عالم رؤیاش خورشیدی نمایان شد ... که قلب عشق از تابیدن مهرش پریشان شد... شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 009647831399900 کانال تلگرامی: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 0015626000133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی : عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود14

 • کنگره شعر أم المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها

  103 بازدید

  شاعر اهل بیت علیهم السّلام عبدالزهرا هاشمیان هر دل که جایگاه تو باشد تباه نیست ... بی عشق تو که زندگیم روبه راه نیست... شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 009647831399900 کانال تلگرامی: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 0015626000133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی : عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود14

 • کنگره شعر أم المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها

  76 بازدید

  شاعر اهل بیت علیهم السّلام احمد جواد نوآبادی خوش به حال آنکه در وصفت غزل خوان می شود ...یا که بین خیمه ات یک بار مهمان می شود... شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 009647831399900 کانال تلگرامی: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 0015626000133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی : عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود14

 • کنگره شعر أم المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها

  56 بازدید

  شاعر اهل بیت علیهم السّلام ابراهیم زمانی و هر حرف و حدیثی آیه قرآن نخواهد شد .... زنی غیر از خدیجه اسوه ایمان نخواهد شد ... شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 009647831399900 کانال تلگرامی: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 0015626000133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی : عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • کنگره شعر أم المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها

  61 بازدید

  مداح اهل بیت علیهم السّلام حاج احمد نصراللهی چشمم بغیر خون دلی مبتلا نداشت ... این خانه بعد رفتن تو آشنا نداشت.... شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 009647831399900 کانال تلگرامی: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 0015626000133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی : عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • کنگره شعر أم المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها

  66 بازدید

  شاعر اهل بیت علیهم السّلام نوید پورمرادی لطف تو اگر شامِل سائل شده باشد .... خود یک شبه حَلال مسائل شده باشد ... شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 009647831399900 کانال تلگرامی: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 0015626000133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی : عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • کنگره شعر أم المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها

  241 بازدید

  مداح اهل بیت علیهم السّلام محمد مهدی مختاریان فقط نه صبح من از ابرهای تار پر است ... گلوی جاده هم از بغض انتظار پر است ... شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 009647831399900 کانال تلگرامی: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 0015626000133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی : عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • کنگره شعر أم المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها

  157 بازدید

  شاعر اهل بیت علیهم السّلام علی رضوانی از آسمان نجف تا نسیم رد می شد .... به درّ نجف یا کریم رد می شد شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 009647831399900 کانال تلگرامی: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 0015626000133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی : عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • کنگره شعر أم المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها

  108 بازدید

  شاعر اهل بیت علیهم السّلام سید مصطفی عبدالهی باید که در ایوان نجف سَر بگذاریم ... سَر را به فدای غم حیدر بگذاریم... شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 009647831399900 کانال تلگرامی: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 0015626000133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی : عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14