در حال بارگذاری

ویدیوهای سخنرانی

 • استاد حسین انصاریان-روضه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

  2,258 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان روضه شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-مقام حضرت هاجر از منظر اسلام

  49 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان مقام حضرت هاجر علیها سلام از منظر اسلام شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-جایگاه زن از منظر اسلام - 2

  40 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان جایگاه زن از منظر اسلام - 2 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-جایگاه زن از منظر اسلام - 1

  59 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان جایگاه زن از منظر اسلام - 1 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-فلسفه محرمات

  78 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان فلسفه محرمات شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-سعادت و رستگاری در اطاعت از خدا - 2

  41 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان سعادت و رستگاری در اطاعت از خدا - 2 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-سعادت و رستگاری در اطاعت از خدا - 1

  51 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان سعادت و رستگاری در اطاعت از خدا - 1 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-قلب جایگاه نور الهی

  82 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان قلب جایگاه نور الهی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-اسلام مجموعه ارزش ها و امور مثبت - 4

  27 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان اسلام مجموعه ارزش ها و امور مثبت - 4 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-اسلام مجموعه ارزش ها و امور مثبت - 3

  1,007 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان اسلام مجموعه ارزش ها و امور مثبت - 3 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-اسلام مجموعه ارزش ها و امور مثبت - 2

  29 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان اسلام مجموعه ارزش ها و امور مثبت - 2 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-اسلام مجموعه ارزش ها و امور مثبت - 1

  30 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان اسلام مجموعه ارزش ها و امور مثبت - 1 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-ارتباط اعضای هفتگانه با قلب_(غریضه جنسی)

  85 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان ارتباط اعضای هفتگانه رئیسی بدن با قلب_(غریضه جنسی) شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-ارتباط اعضای هفتگانه با قلب_(دست)

  49 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان ارتباط اعضای هفتگانه رئیسی بدن با قلب_(دست) شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-ارتباط اعضای هفتگانه با قلب_(گوش و زبان)

  2,089 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان ارتباط اعضای هفتگانه رئیسی بدن با قلب_(گوش و زبان) شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • استاد حسین انصاریان-ارتباط اعضای هفتگانه با قلب_(چشم)

  1,179 بازدید

  سلسله سخنرانی استاد شیخ حسین انصاریان ارتباط اعضای هفتگانه رئیسی بدن با قلب_(چشم) شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • ویژه برنامه ولادت حضرت معصومه علیهاالسلام - قسمت سوم

  31 بازدید

  با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید محمود حسینی حائری شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 009647831399900 کانال تلگرامی: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 0015626000133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی : عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • مراسم بزرگداشت حضرت حمزه علیه السلام

  52 بازدید

  مراسم بزرگداشت حضرت حمزه سیدالشهداء علیه السلام بیت حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی - شوال 1439 خطیب ارزجمند حجت الاسلام حسینی قمی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام - رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 009647831399900 کانال تلگرامی: BeitolAbbasTV@ پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی : عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمیین_عمود14

 • مثل الامام مثل الکعبه - فضائل امیرالمومنین علیه السلام

  157 بازدید

  حجت الاسلام و المسلمین عالمی 12 رمضان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • عموما انسان ها یک بعدی هستند - حجت الاسلام و المسلمین عالمی

  99 بازدید

  خشیت و ترس امیرالمومنین علیه السلام 08 رمضان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • سیره امیرالمومنین در بیت المال

  116 بازدید

  حجت السلام و المسلمین عالمی 16 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

  808 بازدید

  حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 13 جمادی الثانی 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها از کربلاء مقدسه

  65 بازدید

  با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد رضایی 08 جمادی الثانی 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها از کربلاء مقدسه

  81 بازدید

  با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد رضایی 08 جمادی الثانی 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها از کربلاء مقدسه

  36 بازدید

  با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد رضایی 03 جمادی الثانی 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

  584 بازدید

  حجت الاسلام والمسلمین شیخ کاظم لقمانی 16 جمادی الاول 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها

  465 بازدید

  حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسن یوسفی 15 جمادی الاول 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • حضرت زهرا سلام الله علیها سبب تکامل در جای انبیا

  275 بازدید

  حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسن یوسفی 14 جمادی الاول 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • مصیبت اهل بیت علیهم السلام

  378 بازدید

  حجت الاسلام والمسلمین سید حسین موسوی زنجانی 14 جمادی الاول 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • شب اول قبر

  6,497 بازدید

  حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 27 ربیع الثانی 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • عبادت امیرالمومنین علی علیه السلام - چکیده کلام

  784 بازدید

  شیخ حسین انصاریان 25 ربیع الثانی 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی عدل جهانی

  253 بازدید

  حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسن یوسفی 16 ربیع الثانی 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv