در حال بارگذاری

ویدیوهای گزارش اربعین

 • گزارش اربعین

  194 بازدید

  گزارشی از زائرین سیدالشهدا علیه السلام در پیاده روی اربعین سیدالشهدا علیه السلام 30 صفر 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • گزارش اربعین

  235 بازدید

  گزارشی از زائرین سیدالشهدا علیه السلام در پیاده روی اربعین سیدالشهدا علیه السلام 28 صفر 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • گزارش اربعین

  172 بازدید

  گزارشی از زائرین سیدالشهدا علیه السلام در پیاده روی اربعین سیدالشهدا علیه السلام 26 صفر 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • گزارش اربعین

  92 بازدید

  گزارشی از زائرین سیدالشهدا علیه السلام در پیاده روی اربعین سیدالشهدا علیه السلام 26 صفر 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv