در حال بارگذاری

ویدیوهای امیر فضائل

 • امیر فضائل - فضیلت 15

  275 بازدید

  نقل فضائل امیرالمومنین علیه السلام حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 20 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 27

  267 بازدید

  نقل فضائل امیرالمومنین علیه السلام حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 18 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 26

  216 بازدید

  نقل روایت از زبان عمار حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 17 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 25

  362 بازدید

  روایت فضیلت حضرت علی علیه السلام از زبان سلمان فارسی حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 16 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 22

  272 بازدید

  روایت از زبان اصبغ بن نباته حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 15 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 8

  97 بازدید

  شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 08 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 21

  149 بازدید

  روایت از عبد الله بن مسعود در نقل فضائل امیرالمومنین علیه السلام حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 07 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 20

  99 بازدید

  نقل فضائل از زبان عمار حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 06 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 19

  150 بازدید

  نقل فضائل امیرالمومنین علیه السلام حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 05 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 18

  146 بازدید

  نقل فضائل امیرالمومنین علیه السلام حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 05 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 17

  188 بازدید

  نقل روایت از زبان اصبغ ابن نلاته حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 04 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 16

  201 بازدید

  نقل فضائل امیرالمومنین علیه السلام قسمت 16 حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 03 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 12

  359 بازدید

  نقل فضائل حضرت علی علیه السلام قسمت 12 حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 02 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 10

  271 بازدید

  فضیلت ابن عباس از زبان ابن عباس قسمت 10 حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 01 شعبان 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 11

  170 بازدید

  نقل فضائل امیرالمومنین علیه السلام قسمت 11 حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 28 رجب 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 9

  200 بازدید

  فضائل حضرت علی علیه السلام از زبان ابن رسول و روایت پیامبرالکرم صلی الله علیه و آله قسمت 9 حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 27 رجب 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 7

  151 بازدید

  بیان فضیلت مولا علی علیه السلام از زبان امام رضا علیه السلام قسمت 7 حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 26 رجب 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 6

  185 بازدید

  فضیلت حضرت علی علیه السلام از زبان ابن عباس قسمت 6 حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 25 رجب 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 5

  280 بازدید

  محبت رسول الله صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین علی علیه السلام قسمت 5 حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 24 رجب 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 4

  211 بازدید

  نگاه کردن به چهره امیرالمومنین علی علیه السلام قسمت 4 حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 23 رجب 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 3

  176 بازدید

  قسمت 3 حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 22 رجب 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv

 • امیر فضائل - فضیلت 2

  145 بازدید

  قسمت 2 حجت الاسلام والمسلمین شیخ داوود درویشی 21 رجب 1438 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv