در حال بارگذاری
دپوی فایل ویدیو‌های برنامه های تحت اکسل طراحی سازه فولادی
بازگشت به کانال

ویدیوهای برنامه های تحت اکسل طراحی ...

 • برنامه تحت اکسل تحلیل تیرهای بارگذاری شده

  34 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید: http://excelshop.ir/info/ 43758 /1/?getppsid=9168

 • طراحی اتصال ساده تیرهای همتراز شده با نمره های مختلف , با نبشی جان - پیچی

  77 بازدید

  طراحی و محاسبه سازه های فولادی (اتصالات) , بتنی , سازه های نگهبان , مخازن آب , تحلیل پایداری ترانشه ها و سازه های نگهبان , برنامه های نقشه برداری , راهسازی و ... در اکسل .جهت دریافت اطلاعات بیشتر لینک زیر را ببینید: http://mcivilm.ir/1397/02/06/post-487/ جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید: http://excelshop.ir/info/ 449046 /1/?getppsid=9168

 • محاسبه مقاومت فشاری عضو محوری با مقطع تیرآهن تک

  86 بازدید

  طراحی و محاسبه سازه های فولادی (اتصالات) , بتنی , سازه های نگهبان , مخازن آب , تحلیل پایداری ترانشه ها و سازه های نگهبان , برنامه های نقشه برداری , راهسازی و ... در اکسل .جهت دریافت اطلاعات بیشتر از لینک زیر استفاده کنید: http://mcivilm.ir/1397/02/06/post-487/ جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید: http://excelshop.ir/info/ 448696 /1/?getppsid=9168

 • مقاومت فشاری عضو محوری با مقطع جفت تیرآهن جوش شده

  50 بازدید

  طراحی و محاسبه سازه های فولادی (اتصالات) , بتنی , سازه های نگهبان , مخازن آب , تحلیل پایداری ترانشه ها و سازه های نگهبان , برنامه های نقشه برداری , راهسازی و ... در اکسل .جهت دریافت اطلاعات بیشتر از لینک زیر استفاده کنید: http://mcivilm.ir/1397/02/06/post-487/ http://excelshop.ir/info/ 448308/1/?getppsid=9168

 • برنامه تحت اکسل طراحی اتصال جوشی ورق و جفت نبشی کششی

  73 بازدید

  طراحی و محاسبه سازه های فولادی (اتصالات) , بتنی , سازه های نگهبان , مخازن آب , تحلیل پایداری ترانشه ها و سازه های نگهبان , برنامه های نقشه برداری , راهسازی و ... در اکسل .جهت دریافت اطلاعات بیشتر از لینک زیر استفاده کنید: http://mcivilm.ir/1397/02/06/post-487/ *** http://excelshop.ir/info/447157/1/?getppsid=9168