در حال بارگذاری
دپوی فایل ویدیو‌های تکنیک های برتر اکسل
بازگشت به کانال

ویدیوهای تکنیک های برتر اکسل

 • بازی سرعتی انتخاب اعداد 1 تا 50 در اکسل

  25 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/480467/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • نمودار اکسل با شخصیت کارتونی آقای خط

  35 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/480464/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • پنجره راهنمای نمودار تعاملی

  2 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/480462/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • آموزش ایجاد نمودار سرعت سنج چراغ دار با دامنه متغییر

  9 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/480460/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • آموزش ایجاد نمودار سرعت سنج ربع دایره ای با دامنه متغییر

  62 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/473350/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • آموزش نمودار سرعت سنج نیم دایره ای با دامنه متغییر

  29 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/473351/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • آموزش ایجاد نمودار سرعت سنج دایره ای شکل با دامنه متغییر

  36 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/473349/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • آموزش ایجاد نمودار سرعت سنج پیشرفت فیزیکی پروژه

  15 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/473348/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • آموزش ایجاد نمودار سرعت سنج دو ناحیه ای

  32 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/473347/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • تهیه نمودار گانت در اکسل با استفاده از قالب بندی شرطی

  67 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/472565/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • نقشه حرارتی شهرستان های استان قزوین و نمودار گیج

  31 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/472249/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • نمودار پیش بینی جمعیت ایران در دورههای پنج ساله تا سال 1430 شمسی

  49 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/472246/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • نمایش نمودار سلول انتخاب شده

  26 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/472241/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • نمودار خطی و رنگبندی مشروط برچسب ها

  14 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/472239/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • نقشه شهرستان های استان قزوین در اکسل

  79 بازدید

  براساس آخرین تقسیمات کشوری سال96 جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/469405/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • هایلایت کردن داده ها در داشبورد اکسل

  86 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/469322/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • نقشه حرارتی شهرستان های استان تهران و نمودار گیج

  83 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/468780/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • نقشه حرارتی مناطق 22 گانه تهران و نمودار گیج

  38 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/468776/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • نقشه حرارتی ایران و نمودار گیج

  62 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/468572/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • نقشه شهرستان های استان تهران در اکسل

  69 بازدید

  براساس آخرین تقسیمات کشوری سال96 جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/468327/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • نقشه مناطق 22 گانه تهران در اکسل

  94 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/468313/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • نمودار کیکی چرخان

  13 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/468311/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://www.mcivilm.ir/1397/08/08/post-488/

 • تقویم شمسی عکس دار در اکسل

  66 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/467616/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://fileland.4kia.ir/cat/25012/1/

 • تقویم شمسی دو سال متوالی دلخواه در یک نگاه

  69 بازدید

  همانطور که در ویدیوی معرفی هم مشاهده می کنید در این نرم افزار کافیست که سال را تغییر دهید تا نتیجه را بلا فاصله در اکسل ببینید.جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/467615/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://fileland.4kia.ir/cat/25012/1/

 • تقویم شرکتی شمسی برای سال دلخواه

  31 بازدید

  همانطور که در ویدیوی معرفی هم مشاهده می کنید در این نرم افزار کافیست که سال را تغییر دهید تا نتیجه را بلا فاصله در اکسل ببینید.جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/467607/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://fileland.4kia.ir/cat/25012/1/

 • تبدیل تاریخ میلادی به هجری و بلعکس

  160 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/461909/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://fileland.4kia.ir/cat/25012/1/

 • مجموع دریافتی براساس یک ماه

  27 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/461891/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://fileland.4kia.ir/cat/25012/1/

 • داشبورد هزینه های سفر

  77 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/461885/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://fileland.4kia.ir/cat/25012/1/

 • پرتاب تاس در اکسل

  238 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/461884/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://fileland.4kia.ir/cat/25012/1/

 • وضعیت استان به تفکیک ماهها همراه با نمایش استان روی نقشه

  73 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/461883/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://fileland.4kia.ir/cat/25012/1/

 • رسم خودکار بردارهای نمودار بصورت متوالی و رشد درصدی

  50 بازدید

  جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/461881/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://fileland.4kia.ir/cat/25012/1/

 • برنامه تحت اکسل محاسبه ارزش حروف ابجد

  577 بازدید

  این برنامه نرم افرای ساده است جهت محاسبه ابجد کلمات و عبارت مورد نظر شما . جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمائید : http://fileland.4kia.ir/info/455623/1/?getppsid=9168 جهت مشاهده و دریافت فایل های بیشتر از لینک زیر دیدن فرمائید: http://fileland.4kia.ir/cat/25012/1/