در حال بارگذاری
دکتر ابراهیمی دینانی ویدیو‌های شرح غزلیات عارفانه حافظ
بازگشت به کانال

ویدیوهای شرح غزلیات عارفانه حافظ

 • دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

  1,938 بازدید

  اشاره حافظ به «شب» در بیت «دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند» نشانه این است که شب مقامی دارد که روز، ندارد. حافظ توجه به اهمیت فرشته دارد

 • هماهنگی روح و بدن در بیان حضرت حافظ

  1,691 بازدید

  تفسیر و توضیح روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کنند / زنهار کاسه سر ما پرشراب کن / ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم با ما به جام باده صافی خطاب کن

 • صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

  690 بازدید

  صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن یعنی افق معنویت باز است و صبح دمیده است و ساقی غفلت نکن و چون این فرصت غنیمت است و چه بسا این فرصت از دست برود

 • معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد

  469 بازدید

  مقام ذات هیچ وقت و برای هیچ کس باز نمی شود و متصوارت و راه مقام به ذات نیست؛ معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد اشاره به مقام هجران ابدی دارد

 • عکس روی تو چو در آیینه ی جام افتاد

  688 بازدید

  عکس روی تو چو در آیینه جام افتاد ، تجلی حق، همیشه ظهورش در تجلی است.عکس روی یعنی تجلی؛ صفت روی معمولاً جنبه ی صفات جمالی حق است

 • آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

  1,173 بازدید

  مس وجود آدمی مادامی که عشق و معرفت ندارد و فلز است مس است اما وقتی طلا می شود که اهل معرفت بشود، آن هم معرفت کامل توأم با عشق به حق نه معرفت جزئی و وقتی انسان به این مقام رسید دیگر طلا است

 • روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

  452 بازدید

  هر گوینده ای سخنش نشیب و فراز دارد. خصلت سخن نشیب و فراز داشتن است هیچ کس نیست که همیشه یکنواخت باشد. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، غزل عرشی و عمیق

 • جلوه ای کرد رخش دید ملک

  600 بازدید

  در واقع مقام هویت یک شخص در رخش که صورتش می باشد، متجلی است. حق تعالی حُسن مطلق است این حُسن مطلق، زیبایی مطلق نیز هست این زیبایی مطلق، مادامی که مطلق است، قابل درک نیست؛ باید تجلی کند. تجلی در یک وجه است. «وجه الله الاعظم» یعنی همه چیز حق آشکار می شود.

 • در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

  1,564 بازدید

  این جلوه ی ازلی است این نخستین جلوه ی حق است این جلوه که آشکار شد که به رخ تعبیر کرده حافظ ملک حق این جلوه را نداشت چرا؟ برای اینکه ملک فقط مظهر تنزیه حق است مظهر تشبیه نیست ملک شهوت ندارد و غضب ندارد ملک تنزیهی است خیلی چیزها ندارد درست است اینها را که ندارد سَلبی است شهوت و غضب حیوانی است اما همین حیوانی و جمادی و نباتی را ندارد. اینها نداشتن است فقط مظهر تنزیه حق تعالی است

 • شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

  1,136 بازدید

  عشقی که حافظ مطرح می کند عشق بسیار نظام مند و مدبرانه و هم آغوش معرفت است و از سر عافیت طلبی از عشق سخن نمی گوید و می گوید هر کسی مرد این وادی نیست پا در این راه نگذارد و اگر چه در وادی پرآشوب دنیا سالک سرگردان نیست و خداوند انسان کامل را قرار داده که از او دستگیری کند و چراغ راه او باشد.

 • الا یا ایها الساقی أدر کأسا و ناول ها

  866 بازدید

  آنجایی که معرفت نیست عشق بی معنی است اگر کسی ادعای عشق کند ولی هیچ معرفتی نداشته باشد به معشوق حداقل به معشوقش که عشق می ورزد این حرف بی اساس است اصلاً منبع عشق معرفت است و کسانی که عشق را با معرفت به جنگ می اندازند چقدر در اشتباهند. اساس عشق معرفت است.

 • هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

  844 بازدید

  معمولاً کلمه وقت که جمعش اوقات است وقت و زمان را مرادف و مساوی می دانند، اما یک زمان داریم و یک وقت داریم و در اصطلاح عرفان بین این دو تفاوت است زمان گذر ایام است و همه چیز در گذر است. درنگ نیست حرکت است و عالم در حرکت است

 • خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

  2,707 بازدید

  برای شخص عارف همیشه جهان نو است، اما یک فصلی هست که دیگر سراسر طبیعت را فرا می گیرد و عارف در این فصل به درستی اعتدال را رعایت می کند، و برای شخص عارف واقعی همیشه بهار است و هیچ گاه زمستان نیست و همیشه در اعتدال است بهار یعنی اعتدال. اعتدال یعنی چه؟ یعنی هوی و هوس بر او قالب نیست، و انزوا هم بر او قالب نیست و نه منزوی هست که ترک ظاهر را بکند و نه مشغول به ظاهر است که ترک باطن را بکند.