در حال بارگذاری
غلامحسین ابراهیمی دینانی ویدیو‌های شرح اندیشه های عطار
بازگشت به کانال

ویدیوهای شرح اندیشه های عطار

 • برنامه معرفت سی و یکم شهریور 1396

  370 بازدید

  کتاب مصیبت نامه عطار در واقع بیانگر تراژدی است. زندگی و معنی زندگی بسیار مساله مهمی است. جان باقی چیست و آیا در این بدن فانی می توان انتظار جان باقی داشت؟ در ابیاتی از مصیبت نامه شیخ عطار به بررسی این مسائل پرداخته می شود

 • هرچه وابسته شوی، وابسته تر می شوی

  386 بازدید

  ⁣گر به موئی بستگی باشد ترا / هم به موئی خستگی باشد ترا؛ همان طور که برای تعالی و کمال محدودیت نداری، هرچه وابسته شوی، وابسته تر می شوی؛ برنامه معرفت هجدهم مرداد 92 شرح اشعار عطار

 • برنامه معرفت هفدهم شهریور 1396

  229 بازدید

  دیده اش در عقل و عقل اش دیده بود / به یکی از مهمترین مسائل شیخ عطار اشاره دارد. همه آدمهای روزگار دیده و عقل را دارند اما اینکه عقل حضرت دیده بود و دیده اش عقل بود به چه معنی است؟ هر انسانی دارای عقلی است اما در مرتبه خود؛ هر آدم سالمی هم چشم دارد.

 • برنامه معرفت دهم شهریور 1396

  403 بازدید

  یکی از راه های

 • برنامه معرفت بیست و ششم خردادماه 1396

  1,529 بازدید

  برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ماه اختصاص داشت به تفسیر اشعار عطار درباره حضرت علی در کتاب مصیبت نامه؛ برنامه معرفت ویژه شب های قدر را هم اکنون تماشا کنید

 • برنامه معرفت سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۵

  505 بازدید

  انسان اگر همیشه گریه می کرد و خنده را نمی شناخت خوب بود؟ و اگر همیشه خنده می کرد و گریه را نمی دانست چطور؟ دیالکتیک توحیدی عطار یعنی همین مساله است.