در حال بارگذاری
غلامحسین ابراهیمی دینانی ویدیو‌های مباحث هستی شناسی فلسفی
بازگشت به کانال

ویدیوهای مباحث هستی شناسی فلسفی

 • برنامه معرفت بیست و هشتم مهرماه 1396

  97 بازدید

  انسان افزون بر اینکه همواره به غایت زندگی خود می اندیشد، خود را نیز غایت موجودات طبیعی می داند. طبیعت و آنچه از طبیعت برمی آید در ارتباط با انسان، معنی پیدا می کند و غایت آنها نیز انسان است. اگر انسان نبود، غایت مندی طبیعت و امور طبیعی، معنی پیدا نمی کرد. غایت خود انسان، اطاعت است و اطاعت هم یک وجوب عقلانی است

 • برنامه معرفت بیست و یکم مهرماه 1396

  237 بازدید

  انسان موجودی است که با علم و عمل خود در میدان زندگی نقش ایفا می کند و هستی خویش را آشکار میسازد. عمل و علم برای انسان همانند دو بال برای پرنده شناخته می شوند. پرنده با یک بال نمی تواند پرواز کند؛ انسان نیز با علم بدون هرگونه عمل و عمل بدون علم و آگاهی نمی تواند به آنچه شایستگی آن را دارد دست پیدا کند

 • وجه عالم هستی چیست؟

  66 بازدید

  هر چیزی وجهی دارد، از جمله کل عالم که آن هم وجه دارد. وجه عالم، انسان است. در واقع خود انسان وجه عالم هستی است؛ تو گویی که اگر در عالم انسان نبود، عالم وجه نداشت.

 • مفهوم وجود در نظر ابن عربی

  112 بازدید

  معنی وجود، بدان گونه که ابن عربی مطرح می کند، همان چیزی است که با «ضرورت» مساوق است. وحدت وجود در نظر ابن عربی از بنیادی ترین مباحث ابن عربی است

 • تقریر برهان صدیقین ابن سینا

  153 بازدید

  چهاردهمین جلسه برنامه معرفت اختصاص دارد به بررسی برهان صدیقین ابن سینا | برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت دکتر دینانی مراجعه کنید. Ebrahimi-Dinani.com

 • برنامه معرفت بیست و هفتم مرداد 1396

  309 بازدید

  هر کجا فاعل هست، قابل نیز تحقق دارد. زیرا بدون نوعی از قبول، فعل تحقق پیدا نمی کند. فاعل و قابل در مباحث فلسفی از مهمترین موضوعات هستند که نیاز به دقت دارند

 • برنامه معرفت سیزدهم مرداد 1396

  269 بازدید

  انسان به همان اندازه که با علم حصولی و معرفت استدلالی سروکار دارد، از عالم حضور نیز منفک و جدا نیست رابطه علم حصولی و حضوری از موضوعات مهم فلاسفه بوده است.

 • برنامه معرفت ششم مرداد ماه 1396

  256 بازدید

  انسان تنها موجودی است که به روی غیر گشوده است. انسان وقتی به روی غیر، گشوده می شود، می اندیشد. این اندیشیدن تنها به جهان نیست انسان آینه تمام نمای هستی است

 • برنامه معرفت شانزدهم تیرماه 1396

  72 بازدید

  پدیدار شناسی و دست یافتن به پدیده ها، غیر از آن چیزی است که درک و دریافت ذات خوانده می شود ادراک انسان نسبت به ذات خود جز از طریق حضور جان، امکان پذیر نیست

 • شرح برهان صدیقین ابن سینا

  636 بازدید

  ویدئوهای بیشتر در وب سایت ebrahimi-dinani.com

 • برنامه معرفت پانزدهم اسفند 1387

  639 بازدید

  همه چیز در پرتو ظهور حق، ظاهر می شود. کسی که علم حضوری را درک نکند، هرگز به معنی و تفسیر آیه شهد الله انه لا اله الا هو راه پیدا نخواهد کرد. ویدئوهای بیشتر در وب سایت ebrahimi-dinani.com

 • برنامه معرفت هشتم اسفندماه 1387

  448 بازدید

  بررسی اصل فلسفی ملاصدرا، مهمترین سرفصل این قسمت است. اصالت وجود ملاصدرا چیست. ویدئوهای بیشتر در ebrahimi-dinani.com