در حال بارگذاری
غلامحسین ابراهیمی دینانی ویدیو‌های اندیشه های حکیم سنایی
بازگشت به کانال

ویدیوهای اندیشه های حکیم سنایی

 • برنامه معرفت دوازدهم آذرماه 1395

  457 بازدید

  همه انسانها دارای فکر هستند و بدون فکر نمی شود زندگی کرد. اما سوال اینجاست که انسانها چگونه فکر می کنند؟ به چه چیزی فکر می کنند؟ آیا فکر با ذکر ارتباط دارد یا نه؟ سالک براساس فکر و ذکر، سلوک می کند.

 • برنامه معرفت پنجم آذرماه 1395

  262 بازدید

  عارف حکیم سنایی غزنوی می گوید: وصف پیامبر در ازل توسط خداوند توصیف شده است. اما ازل کجاست؟ ازل، یک جای مکانی ندارد. اولین چیزی که به ذهن ها تبادر می کند، یک زمان دور و یک مکان دور است اما ازل زمان و مکان نیست

 • برنامه معرفت بیست و هشتم آبان 1395

  488 بازدید

  شخصی یک عاشق را هنگام مرگ دید که خوشحال و خندان است از او پرسید که هنگام مرگ، علت این خندان بودن تو چیست؟ هنگام مرگ معمولا افراد می ترسند یا محزون اند. عاشق می گوید: کسی می تواند خوشحالی من را هنگام مرگ بفهمد و ببیند که پرده از جلوی چشمانش برداشته شده باشد

 • برنامه معرفت چهاردهم آبان ماه 1395

  334 بازدید

  تفسیر در دهان هر زبان که گردانست / از ثنای تو اندرو جانست / نامهای بزرگ محترمت / رهبر جود و نعمت و کرمت / هریک افزون ز عرش و فرش و ملک؛ از فصل بررسی اندیشه های حکیم سنایی

 • برنامه معرفت هفتم آبان ماه 1395

  267 بازدید

  فصل سی و سوم برنامه معرفت، آشنایی با حکیم سنایی است. ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی یا حکیم سنایی از بزرگ ترین شاعران قصیده گو و مثنوی سرای زبان پارسی است،