در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های فیلم آموزشی طراحی سیستم های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی
بازگشت به کانال

ویدیوهای فیلم آموزشی طراحی سیستم ه ...

 • طراحی سیستم فازی عصبی باالگوریتمهای فراابتکاری(بخش دوم)

  355 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Optimal Training of Fuzzy Syste, انفیس, ترکیب سیستم فازی عصبی و الگوریتم های تکاملی, ترکیب سیستم فازی و الگوریتم های تکاملی, ترکیب سیستم فازی و الگوریتم های فرا ابتکاری, تعیین مقادیر بهینه پارامترهای سیستم فازی, رکیب سیستم فازی عصبی و الگوریتم های فرا ابتکاری برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrp105

 • طراحی سیستم فازی عصبی باالگوریتمهای فراابتکاری(بخش یکم)

  350 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Optimal Training of Fuzzy Syste, انفیس, ترکیب سیستم فازی عصبی و الگوریتم های تکاملی, ترکیب سیستم فازی و الگوریتم های تکاملی, ترکیب سیستم فازی و الگوریتم های فرا ابتکاری, تعیین مقادیر بهینه پارامترهای سیستم فازی, رکیب سیستم فازی عصبی و الگوریتم های فرا ابتکاری برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrp105a

 • آموزش طراحی سیستم های فازی عصبی یاANFIS با متلب-بخش یکم

  1,175 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Optimal Training of Fuzzy Syste, انفیس, ترکیب سیستم فازی عصبی و الگوریتم های تکاملی, ترکیب سیستم فازی و الگوریتم های تکاملی, ترکیب سیستم فازی و الگوریتم های فرا ابتکاری, تعیین مقادیر بهینه پارامترهای سیستم فازی, رکیب سیستم فازی عصبی و الگوریتم های فرا ابتکاری