در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های فیلم آموزشی طراحی کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم های هوشمند
بازگشت به کانال

ویدیوهای فیلم آموزشی طراحی کنترل ک ...

 • طراحی کنترل کننده PID با الگوریتم های هوشمند(بخش پنجم)

  708 بازدید

  کلمات کلیدی: الگوریتم PSO, الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم ژنتیک, تنظیم ضرایب PID, تکامل تفاضلی, طراحی PID, طراحی کنترل کننده, فیلم آموزشی, آموزش PSO,آموزش الگوریتم رقابت استعماری, آموزش الگوریتم ژنتیک, آموزش تکامل تفاضلی, فیلم آموزشی متلب, کنترل کننده PID برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpctr101

 • طراحی کنترل کننده PID با الگوریتم های هوشمند(بخش چهارم)

  747 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: الگوریتم PSO, الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم ژنتیک, تنظیم ضرایب PID, تکامل تفاضلی, طراحی PID, طراحی کنترل کننده, فیلم آموزشی, آموزش PSO,آموزش الگوریتم رقابت استعماری, آموزش الگوریتم ژنتیک, آموزش تکامل تفاضلی, فیلم آموزشی متلب, کنترل کننده PID برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpctr101

 • طراحی کنترل کننده PID با الگوریتم های هوشمند(بخش سوم)

  628 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: الگوریتم PSO, الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم ژنتیک, تنظیم ضرایب PID, تکامل تفاضلی, طراحی PID, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی PSO, آموزش الگوریتم رقابت استعماری, فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک, آموزش تکامل تفاضلی, فیلم آموزشی متلب, فیلم آموزشی مهندسی برقل, , کنترل کننده PID برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpctr101

 • طراحی کنترل کننده PIDبااز الگوریتم های هوشمند(بخش دوم)

  384 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: الگوریتم PSO, الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم ژنتیک, تنظیم ضرایب PID, تکامل تفاضلی, طراحی PID, طراحی کنترل کننده, فیلم آموزشی PSO, آموزش الگوریتم رقابت استعماری, فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک, فیلم آموزشی تکامل تفاضلی,فیلم آموزشی مهندسی کنترل, کنترل کننده PID برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpctr101

 • طراحی کنترل کننده PID با الگوریتم های هوشمند (بخش یکم)

  847 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: الگوریتم PSO, الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم ژنتیک, تنظیم ضرایب PID, تکامل تفاضلی, طراحی PID, فیلم آموزشی PSO, فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری, فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک, فیلم آموزشی تکامل تفاضلی, فیلم آموزشی مهندسی برق, فیلم آموزشی مهندسی کنترل, کنترل کننده PID برای کسب اطلاعات بیشتر،به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpctr101