در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های فیلم آموزشی جامع سیستم استنتاج فازی یا FIS در متلب
بازگشت به کانال

ویدیوهای فیلم آموزشی جامع سیستم اس ...

  • آموزش سیستم استنتاج فازی یا FIS در متلب (بخش چهارم)

    2,206 بازدید

    مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: FIS, Fuzzy Inference System, آموزش سیستم فازی, تولباکس فازی, سیستم استنتاج فازی, سیستم فازی, سیستم فازی TSK, سیستم فازی تاکاگی-سوگنو, سیستم فازی ممدانی, سیسنم فازی Mamdani, طراحی سیستم فازی, قواعد فازی, متغیرهای زبانی, پایگاه قواعد فازی, پیاده سازی سیستم فازی در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrfz9105ei

  • آموزشی جامع سیستم استنتاج فازی یا FISدر متلب (بخش یکم)

    2,099 بازدید

    مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: FIS, Fuzzy Inference System, آموزش سیستم فازی, آموزش فازی, تولباکس فازی, سیستم استنتاج فازی, سیستم فازی TSK, سیستم فازی تاکاگی-سوگنو, سیستم فازی ممدانی, سیسنم فازی Mamdani, طراحی سیستم فازی, قواعد فازی, متغیرهای زبانی, پایگاه قواعد فازی, پیاده سازی سیستم فازی در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrfz9105ei