در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های فیلم آموزشی جامع سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی یا ANFIS در متلب
بازگشت به کانال

ویدیوهای فیلم آموزشی جامع سیستم اس ...

  • سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در متلب (بخش دوم)

    1,405 بازدید

    مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: ANFIS, انفیس, سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی, طراحی سیستم فازی در متلب, پیاده سازی ANFIS در متلب, پیاده سازی انفیس در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrfz9105mo

  • سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی یاANFISدر متلب (بخش یکم)

    1,465 بازدید

    مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: ANFIS, انفیس, سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی, طراحی سیستم فازی در متلب, پیاده سازی ANFIS در متلب, پیاده سازی انفیس در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrfz9105mo