در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های مجموعه فیلم آموزشی طراحی دیجیتال با استفاده از وریلوگ یاVerilog
بازگشت به کانال

ویدیوهای مجموعه فیلم آموزشی طراحی ...

  • آموزش طراحی دیجیتال با استفاده از وریلوگ یا (بخش چهارم)

    300 بازدید

    مدرس: عباس حقی کلمات کلیدی: Behavioral Modelling, continues assignment statement, Hardware Description Language, HDL, Register Transfer Logic, RTL, Verilog, برنامه نویسی به زبان Verilog, توصیف سخت افزار,, ساختار آرایه ای, طراحی مدارهای ترتیبی, طراحی مدارهای دیجیتال, طراحی پارامتری, ماژول, وریلوگ برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpvlg91

  • آموزش طراحی دیجیتال با استفاده از وریلوگ یا (بخش دوم)

    229 بازدید

    مدرس: عباس حقی کلمات کلیدی: Behavioral Modelling, continues assignment statement, Hardware Description Language, HDL, Register Transfer Logic, RTL, Verilog, برنامه نویسی به زبان Verilog, توصیف سخت افزار, ساختار آرایه ای, طراحی مدارهای ترتیبی, طراحی مدارهای دیجیتال, ماژول, وریلوگ برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpvlg91