در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های بسته طلایی فیلم های آموزشی برنامه نویسی متلب
بازگشت به کانال

ویدیوهای بسته طلایی فیلم های آموزش ...

 • دمو آموزشی گرافیک و ترسیم نمودار در متلب-بخش دوم

  240 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Handle در متلب, استخراج نمودارهای ترسیم شده از متلب, الگوهای رنگی, ترسیم انواع نمودارها, ترسیم توابع دو بعدی, ترسیم معادلات سه بعدی, ترسیم نمودار در متلب, ترسیم نمودارهای سطح زیر منحنی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92021ef

 • دمو آموزشی مدیریت فایل ها و اطلاعات در متلب-بخش دوم

  121 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: ارتباط سطح پایین با فایل ها, ایجاد نام فایل یکتا, تبدیل ماتریس به آرایه سلولی, خواندن اطلاعات از فایل های mat, خواندن در فایل های اکسل, دریافت مسیرهای ویژه سیستم, دیالوگ های استاندارد برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92021gh

 • دمو آموزشی مدیریت فایل ها و اطلاعات در متلب-بخش یکم

  115 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: ارتباط سطح پایین با فایل ها, ایجاد نام فایل یکتا, تبدیل ماتریس به آرایه سلولی, خواندن اطلاعات از فایل های mat, خواندن در فایل های اکسل برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92021gh

 • آموزشی گرافیک و ترسیم نمودار در متلب-بخش یکم

  325 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Handle در متلب, استخراج نمودارهای ترسیم شده از متلب, الگوهای رنگی, ترسیم انواع نمودارها, ترسیم توابع دو بعدی, ترسیم معادلات سه بعدی, ترسیم نمودار در متلب, ترسیم نمودارهای سطح زیر منحنی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92021ef

 • دمو آموزشی ساختارهای کنترل برنامه در متلب-بخش دوم

  126 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: آموزش متلب, اختصاص حافظه, افزایش سرعت برنامه, انتخاب, برنامه نویسی متلب, تصمیم گیری, حلقه های تکرار, دستورهای شرطی در متلب, ساختارهای کنترل برنامه برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92021c

 • دمو آموزشی ساختارهای کنترل برنامه در متلب-بخش یکم

  155 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: آموزش متلب, اختصاص حافظه, افزایش سرعت برنامه, انتخاب, برنامه نویسی متلب, تصمیم گیری, حلقه های تکرار, دستورهای شرطی در متلب, ساختارهای کنترل برنامه برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92021c

 • دمو آموزش آشنایی بانرم افزار وبرنامه نویسی متلب-بخش دوم

  150 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: برنامه نویسی متلب, تبدیل اعداد غیر صحیح به اعداد صحیح, تغییر اندازه یک ماتریس, تکرار یک ماتریس, ساخت ماتریس های قطری, عناصر قطری ماتریس, قواعد اندیس گذاری, ماتریس های ویژه, متلب, محاسبه مجموع عناصر ماتریس, محیط متلب, کمیت های ویژه برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92021a

 • دمو آموزش آشنایی بانرم افزار وبرنامه نویسی متلب-بخش یکم

  367 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: برنامه نویسی متلب, تبدیل اعداد غیر صحیح به اعداد صحیح, تغییر اندازه یک ماتریس, تکرار یک ماتریس, ساخت ماتریس های قطری, عناصر قطری ماتریس, قواعد اندیس گذاری, ماتریس های ویژه, متلب, محاسبه مجموع عناصر ماتریس, محیط متلب, کمیت های ویژه برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92021a

 • فیلم آموزشی انواع داده در متلب-قسمت سوم

  202 بازدید

  مدرس: سیدمصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: آرایه های سلولی, اعداد مختلط, انواع داده در متلب, انواع داده ها در متلب, اپراتورهای مقایسه, داده های رشته ای در متلب, داده های عددی, داده های منطقی, ساختارها در متلب, عملگرهای منطقی در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://faradars.org/mvrma92021b

 • فیلم آموزشی انواع داده در متلب-قسمت دوم

  222 بازدید

  مدرس: سیدمصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: آرایه های سلولی, اعداد مختلط, انواع داده در متلب, انواع داده ها در متلب, اپراتورهای مقایسه, داده های رشته ای در متلب, داده های عددی, داده های منطقی, ساختارها در متلب, عملگرهای منطقی در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://faradars.org/mvrma92021b

 • فیلم آموزشی انواع داده در متلب-قسمت یکم

  273 بازدید

  مدرس: سیدمصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: آرایه های سلولی, اعداد مختلط, انواع داده در متلب, انواع داده ها در متلب, اپراتورهای مقایسه, داده های رشته ای در متلب, داده های عددی, داده های منطقی, ساختارها در متلب, عملگرهای منطقی در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://faradars.org/mvrma92021b

 • فیلم آموزشی تعریف و استفاده از توابع در متلب-قسمت دوم

  593 بازدید

  مدرس: سیدمصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: اختصاص ورودی ها با تعداد متغیر, استفاده از توابع در متلب, توابع در متلب, پیاده سازی توابع, پیاده سازی توابع با پارامترهای ورودی اختیاری برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://faradars.org/mvrma92021d

 • فیلم آموزشی تعریف و استفاده از توابع در متلب-قسمت یکم

  497 بازدید

  مدرس: سیدمصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: اختصاص ورودی ها با تعداد متغیر, استفاده از توابع در متلب, توابع در متلب, پیاده سازی توابع, پیاده سازی توابع با پارامترهای ورودی اختیاری برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://faradars.org/mvrma92021d