در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های بسته طلایی فیلم های آموزشی شبکه های عصبی مصنوعی
بازگشت به کانال

ویدیوهای بسته طلایی فیلم های آموزش ...

 • دمو آموزشی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات PSO

  642 بازدید

  مدرس: اسماعیل آتش پز گرگری کلمات کلیدی: Artificial Neural Networks, Particle Swarm Optimization, PSO, آموزش عملی, الگوریتم ازدحام ذرات, ترکیب شبکه عصبی, ساختار شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و یادگیری, فیلم آموزش, مروری بر الگوریتم ازدحام ذرات - PSO, مروری بر شبکه های عصبی (پرسپترون چند لایه) برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpnnea101ps

 • دمو آموزش عملی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک-بخش دوم

  455 بازدید

  مدرس: اسماعیل آتش پز گرگری کلمات کلیدی: Artificial Neural Networks, Genetic Algorithm, آموزش عملی, الگوریتم ژنتیک, ایجاد تغییرات در برنامه آماده الگوریتم رقابت استعماری برای اتصال آن به شبکه عصبی, برنامه نویسی و آماده سازی شبکه عصبی برای اتصال به الگوریتم رقابت استعماری – ICA, ترکیب شبکه عصبی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpnnea101ga

 • دمو آموزش عملی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک-بخش یکم

  754 بازدید

  مدرس: اسماعیل آتش پز گرگری کلمات کلیدی: Artificial Neural Networks, Genetic Algorithm, آموزش عملی, الگوریتم ژنتیک, ایجاد تغییرات در برنامه آماده الگوریتم رقابت استعماری برای اتصال آن به شبکه عصبی, برنامه نویسی و آماده سازی شبکه عصبی برای اتصال به الگوریتم رقابت استعماری – ICA, ترکیب شبکه عصبی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpnnea101ga

 • دمو آموزشی ترکیب شبکه عصبی و رقابت استعماری IC-بخش دوم

  250 بازدید

  مدرس: اسماعیل آتش پز گرگری کلمات کلیدی: Artificial Neural Networks, ICA, Imperialist Competitive Algorithm, آماده سازه دیتاها, آموزش شبکه, آموزش عملی, الگوریتم رقابت استعماری برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpnnea101ic

 • دمو آموزشی ترکیب شبکه عصبی و رقابت استعماری IC-بخش یکم

  174 بازدید

  مدرس: اسماعیل آتش پز گرگری کلمات کلیدی: Artificial Neural Networks, ICA, Imperialist Competitive Algorithm, آماده سازه دیتاها, آموزش شبکه, آموزش عملی, الگوریتم رقابت استعماری برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpnnea101ic

 • دمو آموزشی عملی طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه عصبی

  531 بازدید

  مدرس: اسماعیل آتش پز گرگری کلمات کلیدی: Artificial Neural Networks, آماده سازه دیتاها برای اهداف پیش بینی, آموزش شبکه, استفاده از شبکه های عصبی, بازشناسی الگو, بررسی و آنالیز نتایج, تعیین ساختار شبکه, جداسازی دیتاهای آموزش و تست برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpnn102

 • دمو آموزش عملی پیش بینی سریهای زمانی با شبکه های عصبی

  689 بازدید

  مدرس: اسماعیل آتش پز گرگری کلمات کلیدی: Artificial Neural Networks, آماده سازه دیتاها برای اهداف پیش بینی, آموزش شبکه, تعیین ساختار شبکه, جداسازی دیتاهای آموزش و تست, داده های هواشناسی, دلیل استفاده و خاستگاه شبکه های عصبی, ساختار شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و یادگیری, شبکه های عصبی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvpnn101