در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های بسته طلایی فیلم‌های آموزشی داده کاوی یا Data Mining در متلب
بازگشت به کانال

ویدیوهای بسته طلایی فیلم‌های ...

 • دموآموزشی حل چند مسأله کاربردی و واقعی در داده کاوی

  478 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Knowledge Discovery from Data, Market Basket Analysis, Nonlinear Regression, Regression, استخراج دانش, الگوریتم Apriori, الگوریتم FP-Growth, انتخابات ریاست برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206k

 • دمو آموزشی کاوش قواعد وابستگی-بخش چهارم

  303 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Association Rule Mining, Data Mining, Data Mining in MATLAB, FP-Growth, Frequent Pattern, Frequent Pattern Growth, Frequent Rule, KDD, الگوهای تکرار شونده, تحلیل سبد خرید, تشکیل درخت FP-Tree برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradarsorg/mvrdm9206ij

 • دمو آموزشی کاوش قواعد وابستگی-بخش سوم

  363 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Association Rule Mining, Data Mining in MATLAB, FP-Growth, Frequent Pattern, Frequent Pattern Growth, Frequent Rule, KDD, الگوهای تکرار شونده, تحلیل سبد خرید, تشکیل درخت FP-Tree برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradarsorg/mvrdm9206ij

 • دمو آموزشی کاوش قواعد وابستگی-بخش دوم

  253 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Association Rule Mining, Data Mining, Data Mining in MATLAB, FP-Growth, Frequent Pattern, Frequent Pattern Growth, Frequent Rule, KDD, الگوهای تکرار شونده, تحلیل سبد خرید, تشکیل درخت FP-Tree برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradarsorg/mvrdm9206ij

 • دمو آموزشی کاوش قواعد وابستگی-بخش یکم

  269 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Association Rule Mining, Data Mining, Data Mining in MATLAB, FP-Growth, Frequent Pattern, Frequent Pattern Growth, Frequent Rule, KDD, الگوهای تکرار شونده, تحلیل سبد خرید, تشکیل درخت FP-Tree برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradarsorg/mvrdm9206ij

 • دمو آموزشی جامع کاهش ابعاد -بخش دوم

  329 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: , Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, PCA, PCA غیر خطی, Principal Component Analysis, Self-Organizing Maps, SVD, ارتباط PCA با SVD, استخراج دانش برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206g

 • دمو آموزشی جامع کاهش ابعاد -بخش یکم

  276 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: , Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, PCA, PCA غیر خطی, Principal Component Analysis, Self-Organizing Maps, SVD, ارتباط PCA با SVD, استخراج دانش برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206g

 • دمو آموزشی جامع رگرسیون یا Regression-بخش دوم

  1,281 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Data Mining, KDD Least Squares, Linear Regression, Nonlinear Regression, Regression, استخراج دانش, داده کاوی, داده کاوی در متلب, روش های رگرسیون, رگرسیون, رگرسیون خطی, رگرسیون غیر خطی, شبکه عصبی, شبکه عصبی MLP در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206f

 • دمو آموزشی جامع رگرسیون یا Regression-بخش یکم

  1,764 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Data Mining, KDD Least Squares, Linear Regression, Nonlinear Regression, Regression, استخراج دانش, داده کاوی, داده کاوی در متلب, روش های رگرسیون, رگرسیون, رگرسیون خطی, رگرسیون غیر خطی, شبکه عصبی, شبکه عصبی MLP در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206f

 • دمو آموزشی جامع خوشه بندی یا Clustering-بخش چهارم

  458 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Partitioning Clustering Methods, Self-Organizing Maps, SOM, استخراج دانش, الگوریتم DBSCAN, الگوریتم Lloyd, تفاوت خوشه بندی و طبقه بندی, خوشه بندی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206de

 • دمو آموزشی جامع خوشه بندی یا Clustering-بخش سوم

  436 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Partitioning Clustering Methods, Self-Organizing Maps, SOM, استخراج دانش, الگوریتم DBSCAN, الگوریتم Lloyd, تفاوت خوشه بندی و طبقه بندی, خوشه بندی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206de

 • دمو آموزشی جامع خوشه بندی یا Clustering-بخش دوم

  493 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Partitioning Clustering Methods, Self-Organizing Maps, SOM, استخراج دانش, الگوریتم DBSCAN, الگوریتم Lloyd, تفاوت خوشه بندی و طبقه بندی, خوشه بندی, خوشه بندی بالارونده برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206de

 • دمو آموزشی جامع خوشه بندی یا Clustering-بخش یکم

  501 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: AGNES, Clustering, Data Mining, Data Mining in MATLAB, DIANA, FCM, Fuzzy c-Means, Grid-based Clustering, Hierarchical Clustering, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206de

 • دمو آموزشی جامع طبقه بندی یا Classification-بخش دوم

  687 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Binary Decision Tree, Classification, Data Mining, Data Mining in MATLAB, Decision Tree, k-Fold Cross-Validation, k-Nearest Overfitting, Overtraining, استخراج دانش, اعتبار سنجی, اعتبارسنجی چند لایه ای, الگوریتم k نزدیکترین همسایه برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206c

 • دمو آموزشی جامع طبقه بندی یا Classification-بخش یکم

  481 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Binary Decision Tree, Classification, Data Mining, Data Mining in MATLAB, Decision Tree, k-Fold Cross-Validation, k-Nearest Overfitting, Overtraining, استخراج دانش, اعتبار سنجی, اعتبارسنجی چند لایه ای, الگوریتم k نزدیکترین همسایه برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206c

 • دمو آموزشی حل چند مسأله کاربردی و واقعی در داده کاوی

  276 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Association Rule Mining, Biomedical Engineering, Body Fat Estimation, Classification, Data Mining, Data Mining in MATLAB, Decision Tree Classifier, Decison Tree, Frequent Rule, KDD, Knowledge Discovery برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206k

 • فیلم آموزشی پیش پردازش داده ها در داده کاوی-قسمت چهارم

  826 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, استخراج دانش, داده کاوی, داده کاوی در متلب, مبانی داده کاوی, کاوش دانش, کشف دانش برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206b

 • فیلم آموزشی تشخیص داده های پرت-قسمت سوم

  357 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: داده کاوی در متلب, مبانی داده کاوی, معیار Q, معیار T2, معیار T2 برای تشخیص ناسازگاری ها, معیار باقیمانده, ناسازگاری برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206h

 • فیلم آموزشی تشخیص داده های پرت-قسمت دوم

  841 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Anomaly Detection, Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Outlier Detection برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206h

 • فیلم آموزشی تشخیص داده های پرت-قسمت یکم

  942 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Anomaly Detection, Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Outlier Detection, آماره Q, آماره T2, استخراج دانش, الگوهای پرت, تشخیص داده های پرت برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206h

 • فیلم آموزشی پیش پردازش داده ها در داده کاوی-قسمت سوم

  624 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, استخراج دانش, داده کاوی, داده کاوی در متلب, مبانی داده کاوی, کاوش دانش, کشف دانش برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206b

 • فیلم آموزشی پیش پردازش داده ها در داده کاوی-قسمت دوم

  705 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, استخراج دانش, داده کاوی, داده کاوی در متلب, مبانی داده کاوی, کاوش دانش, کشف دانش برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206b

 • فیلم آموزشی پیش پردازش داده ها در داده کاوی-قسمت یکم

  1,543 بازدید

  سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: مروری بر لزوم پیش پردازش و آماده سازی داده ها روش های پاک سازی داده ها یا Data Cleaning پاک سازی داده های آلوده به نویز یا Noisy Data ... مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206b