در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
فیلیمو ویدیو‌های فیلم فجر
بازگشت به کانال

ویدیوهای فیلم فجر

 • بهترین بازیگران مرد فیلم فجر همه دوره ها

  1,037 بازدید

  با سر زدن به صفحه جشنواره فجر در فیلیمو می توانید به تاریخچه دقیق، کامل و طبقه بندی شده برندگان بخش های مختلف جشنواره فیلم فجر در سی و پنج دوره گذشته هم دسترسی داشته باشید. و البته مهم تر از همه این ها با صفحه فجر فیلیمو این فرصت را دارید تا تعداد زیادی از فیلم های برنده در ادوار گذشته را با ترافیک رایگان اپراتورهای منتخب تماشا کنید: https://www.filimo.com/fajrfilm

 • بهترین بازیگران زن فیلم فجر همه دوره ها

  645 بازدید

  با سر زدن به صفحه جشنواره فجر در فیلیمو می توانید به تاریخچه دقیق، کامل و طبقه بندی شده برندگان بخش های مختلف جشنواره فیلم فجر در سی و پنج دوره گذشته هم دسترسی داشته باشید. و البته مهم تر از همه این ها با صفحه فجر فیلیمو این فرصت را دارید تا تعداد زیادی از فیلم های برنده در ادوار گذشته را با ترافیک رایگان اپراتورهای منتخب تماشا کنید: https://www.filimo.com/fajrfilm

 • بهترین بازیگران مکمل زن فیلم فجر همه دوره ها

  930 بازدید

  با سر زدن به صفحه جشنواره فجر در فیلیمو می توانید به تاریخچه دقیق، کامل و طبقه بندی شده برندگان بخش های مختلف جشنواره فیلم فجر در سی و پنج دوره گذشته هم دسترسی داشته باشید. و البته مهم تر از همه این ها با صفحه فجر فیلیمو این فرصت را دارید تا تعداد زیادی از فیلم های برنده در ادوار گذشته را با ترافیک رایگان اپراتورهای منتخب تماشا کنید: https://www.filimo.com/fajrfilm

 • سیمرغ بهترین فیلم های جشنواره فجر

  4,116 بازدید

  با سر زدن به صفحه جشنواره فجر در فیلیمو می توانید به تاریخچه دقیق، کامل و طبقه بندی شده برندگان بخش های مختلف جشنواره فیلم فجر در سی و پنج دوره گذشته هم دسترسی داشته باشید. و البته مهم تر از همه این ها با صفحه فجر فیلیمو این فرصت را دارید تا تعداد زیادی از فیلم های برنده در ادوار گذشته را با ترافیک رایگان اپراتورهای منتخب تماشا کنید: https://www.filimo.com/fajrfilm

 • بهترین بازیگران مکمل مرد فیلم فجر همه دوره ها

  269 بازدید

  با سر زدن به صفحه جشنواره فجر در فیلیمو می توانید به تاریخچه دقیق، کامل و طبقه بندی شده برندگان بخش های مختلف جشنواره فیلم فجر در سی و پنج دوره گذشته هم دسترسی داشته باشید. و البته مهم تر از همه این ها با صفحه فجر فیلیمو این فرصت را دارید تا تعداد زیادی از فیلم های برنده در ادوار گذشته را با ترافیک رایگان اپراتورهای منتخب تماشا کنید: https://www.filimo.com/fajrfilm