در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS

ویدیوهای طبقه بندی نشده

 • آموزشگاه آرایش وپیرایش سرای نمونه

  738 بازدید

  تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای ارائه مدارک بین المللی تضمین کار آموزش فوق حرفه ای کلیه رشته های مراقب زیبایی آدرس :تجریش میدان قدس نبش دربند پلاک ۳ طبقه ۳ روبروی مترو تلفن:۲۲۷۴۰۳۳۵ موبایل:۰۹۱۲۲۰۰۸۵۹۳

 • آموزشگاه آرایش وپیرایش سرای نمونه

  507 بازدید

  تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای ارائه مدارک بین المللی تضمین کار آموزش فوق حرفه ای کلیه رشته های مراقب زیبایی آدرس :تجریش میدان قدس نبش دربند پلاک ۳ طبقه ۳ روبروی مترو تلفن:۲۲۷۴۰۳۳۵ موبایل:۰۹۱۲۲۰۰۸۵۹۳

 • آموزشگاه آرایش وپیرایش سرای نمونه

  64 بازدید

  تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای ارائه مدارک بین المللی وام اشتغال تضمین کار اصلاح مو ،گریم ،رنگ،مش... مجانی آدرس:تجریش،میدان قدس نبش دربند،پلاک ۳ طبقه ۳ روبروی مترو تلفن: ۲۲۷۴۰۳۳۵ مدیریت:۰۹۱۲۲۰۰۸۵۹۳نائینی

 • آموزشگاه آرایش وپیرایش سرای نمونه :آموزش سایه

  557 بازدید

  تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای ارائه مدارک بین المللی وام اشتغال تضمین کار اصلاح مو ،گریم ،رنگ،مش... مجانی آدرس:تجریش،میدان قدس نبش دربند،پلاک ۳ طبقه ۳ روبروی مترو تلفن: ۲۲۷۴۰۳۳۵ مدیریت:۰۹۱۲۲۰۰۸۵۹۳نائینی

 • آموزش فوق حرفه اي چندقيچي ٧و٨ پيتاژ كاري -آموزشگاه آرايشگري مردانه سراي نمونه

  5,654 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش فوق حرفه ای سشوار وحالت دهی مدرن-آموزشگاه پیرایش سرای نمونه تجریش

  3,346 بازدید

  تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای كشور استان تهران آموزش كوتاهی مو كلاسیك تا سایه كاركرد با ابزار مدرن دوقیچی وسه قیچی ،تیغ حرارتی،سیزر حتی با یه دسته تیغ كلاسهای فوق تخصصی گریم و چهره پردازی،كراتین،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهی بلندورنك ومش استابزك،بالیاژ،بیبی لایت،فیلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجریش،میدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروی مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علی نائینی

 • آموزش انواع مش سوزني بي نظير-آموزشگاه آرايش وپيرايش سراي نمونه

  1,731 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش ٥ قيچي پيتاژ بي نظير-آموزشگاه آرايشگري مردانه سراي نمونه

  1,794 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش سايه فوق فوق حرفه اي -قسمت اول:آموزشگاه آرايش وپيرايش سراي نمونه تجريش

  796 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش فوق تخصصي سايه-آموزشگاه آرايش وپيرايش سراي نمونه

  786 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش سايه فوق العاده وبي نظير-آموزشگاه آرايشگري مردانه سراي نمونه

  3,954 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش پيتاژ به روش چرخشي-آموزشگاه آرايشگري وپيرايشگري سراي نمونه

  569 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي ورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • سال نو ميلادي مبارك-آموزشگاه آرايش وپيرايش مردانه سراي نمونه

  311 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي ورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش پيتاژ به روش توزني -آموزشگاه آرايش وپيرايش سراي نمونه

  360 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش پيتاژ به روش ميكروكات-آموزشگاه آرايشگري وپيرايشگري مردانه سراي نمونه

  2,201 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش پیتاژ،پایه ریزی ٧و٨ ریز ودرشت-آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه درتهران

  2,559 بازدید

  تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای كشور استان تهران آموزش كوتاهی مو كلاسیك تا سایه كاركرد با ابزار مدرن دوقیچی وسه قیچی ،تیغ حرارتی،سیزر حتی با یه دسته تیغ كلاسهای فوق تخصصی گریم و چهره پردازی،كراتین،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهی ورنك ومش استابزك،بالیاژ،بیبی لایت،فیلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجریش،میدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروی مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علی نائینی

 • آموزش حالت دهی-آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه درتهران

  3,689 بازدید

  تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای كشور استان تهران آموزش كوتاهی مو كلاسیك تا سایه كاركرد با ابزار مدرن دوقیچی وسه قیچی ،تیغ حرارتی،سیزر حتی با یه دسته تیغ كلاسهای فوق تخصصی گریم و چهره پردازی،كراتین،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهی بلندورنك ومش استابزك،بالیاژ،بیبی لایت،فیلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجریش،میدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروی مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علی نائینی

 • آموزش كاركرد با ليزر ماشين-آموزشگاه آرايشگري مردانه سراي نمونه درتهران

  1,477 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي ورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش فر قسمت دوم-آموزشگاه پيرايشگري سراي نمونه درتهران

  514 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزشگاه پيرايشگري سراي نمونه درتهران

  393 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش سشوارواتوكشي كراتين مو-آموزشگاه آرايشگري وپيرايشگري سراي نمونه درتهران

  1,810 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش سايه فوق العاده-آموزشگاه آرايشگري مردانه سراي نمونه درتهران

  6,099 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش گریم وچهره پردازی- آموزشگاه آرایش وپیرایش سرلس نمونه

  885 بازدید

  تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای كشور استان تهران آموزش كوتاهی مو كلاسیك تا سایه كاركرد با ابزار مدرن دوقیچی وسه قیچی ،تیغ حرارتی،سیزر حتی با یه دسته تیغ كلاسهای فوق تخصصی گریم و چهره پردازی،كراتین،كاشت وپروتز مو آدرس :تجریش،میدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروی مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علی نائینی

 • آموزش كاركرد اسپره رنگ مو-آموزشگاه آرايشگري مردانه سراي نمونه

  1,637 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي ورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره و.... آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش سايه كاري- آموزشگاه پيرايش سراي نمونه

  1,650 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي استان تهران آموزش سايه،پيتاژ،گريم،رنگ،مش،پيلينگ وليفتيگ،كاشت وپروتزمو آدرس:تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك ٣ طبقه٣ روبروي مترو تجريش تلف:٢٢٧٤٠٣٣٥-٢٢٧٤٠٣٢٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣نائيني

 • آموزش استفاده از پودر دكلره:آموزشگاه آرايشگري وپيرايشگري سراي نمونه

  1,303 بازدید

  زير نظر سازمان فني وحرفه اي كشور آموزش كوتاهي مو تاحد فوق حرفه اي ژورنالي ،سايه،پيتاژ،گريم،كاشت وپروتزمو،پاكسازي پوست،كراتين مو،كوتاهي موهاي بلند آدرس:تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن٢٢٧٤٠٣٣٥ مديريت:٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣ عليرضانائيني

 • آموزش سايه،آموزشگاه پيرايشگري سراي نمونه

  1,071 بازدید

  زير نظر سازمان فني وحرفه اي استان تهران آموزش كوتاهي مو ساده كلاسيك تا ژورنالي وفشن،پيتاژ،رنگ ،مش،فر،گريم وپروتز وكاشت مو آدرس :تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن:٢٢٧٤٠٣٣٥-٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣نائيني

 • آموزش آرايشگري مردانه سراي نمونه(آموزش مش تيكه اي توسط استاد نائيني)

  1,358 بازدید

  آموزش فوق حرفه اي كوتاهي مو ساده كلاسيك تا ژورنالي،سايه،پيتاژ،رنگ،مش،فر،پاكسازي پوست،گريم وچهره پرداري،پروتزمو وكاشت مو تضمين كار وام اشتغالزايي آدرس:تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك٣طبقه٣ روبروي مترو تجريش

 • آموزشگاه آرايش وپيرايش سراي نمونه

  608 بازدید

  آموزش كوتاهي مو ساده وكلاسيك تاژورنال خواني ،سايه،پيتاژ،گريم وچهره پردازي،كاشت مووپروتز ارائه مدارك بين المللي تضمين كار وام اشتغال زايي آدرس :تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن:٢٢٧٤٠٣٣٥الي٧ موبايل:٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣نائيني

 • آموزشگاه آرايش وپيرايش سراي نمونه

  400 بازدید

  آموزش فوق حرفه اي كوتاهي مو سايه،پيتاژ،گريم ارائه دهنده مدارك بين المللي آدرس : تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك ٣ طبقه٣ ٢٢٧٤٠٣٣٥

 • آموزش خصوصی ویژه آرایشگران 3 - آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه

  2,136 بازدید

  آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه با بیش از دو دهه سابقه آموزش www.hairacademy.ir

 • آموزش خصوصی ویژه آرایشگران 3 - آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه

  1,470 بازدید

  آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه با بیش از دو دهه سابقه آموزش www.hairacademy.ir