در حال بارگذاری
هنروما ویدیو‌های آموزش سینما به زبان ساده (فانوس خیال)
بازگشت به کانال

ویدیوهای آموزش سینما به زبان ساده ...

 • آموزش سینما به زبان ساده - 25

  1,084 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: انتقال نما با کات کردن - انتقال مفاهیم با انواع ترفندهای تصویری - نشان دادن گذر زمان، گذشته، یادآوری

 • آموزش سینما به زبان ساده - 24

  1,080 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: سینماتوگراف - تدوین - کات! و جادوی برش - برش وتداوم تصویری - انواع برش

 • آموزش سینما به زبان ساده - 23

  1,059 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: قانون خط فرضی - خطای تداومی (عبور از خط) - شکستن قوانین سینما !

 • آموزش سینما به زبان ساده - 22

  967 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: منشی صحنه - اشتباهات تدوینی

 • آموزش سینما به زبان ساده - 21

  1,033 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: دکوپاژ و کارگردان - ترتیب نماها در فیلم برداری وتدوین - استوری بورد

 • آموزش سینما به زبان ساده - 20

  1,410 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: کارگردان ی - مراحل تولید فیلم - وظایف کارگردان - برنامه ریزی - دستور کارگردان و شروع فیلم برداری

 • آموزش سینما به زبان ساده - 19

  754 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: تنظیمات میکروفون داخل دوربین - استفاده از میکروفون های داینامیک - تعیین مکان مناسب برای تصویر برداری با صدای با کیفیت بالا - صدای محیط و آنفیانس محیط

 • آموزش سینما به زبان ساده - 18

  1,326 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: اصول صدابرداری با میکروفون تفنگی - هماهنگی صدا و تصویر

 • آموزش سینما به زبان ساده - 17

  672 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: تاریخچه صدا در سینما - انواع میکروفون - تاثیر صدا در القای احساسات

 • آموزش سینما به زبان ساده - 16

  728 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: نورپردازی با چراغ های خانگی - ساخت رفلکتور - چراغ سر دوربین

 • آموزش سینما به زبان ساده - 15

  865 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: انواع نورپردازی - نورپردازی چهره - نورپردازی صحنه

 • آموزش سینما به زبان ساده - 14

  1,006 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: استفاده از نورخورشید با استفاده از رفلکتور - انواع زاویه تابش نور - تنظیم شدت نور

 • آموزش سینما به زبان ساده - 13

  747 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: کیفیت تصویر با تنظیم مناسب نور - نور پردازی و درجه کلوین - تاثیر نور در القای احساسات

 • آموزش سینما به زبان ساده - 12

  627 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: استفاده از فیلتر های دست ساز

 • آموزش سینما به زبان ساده - 11

  733 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: سرعت فیلم و القای احساسات مختلف - نشان دادن گذشت زمان - استفاده از slow motin

 • آموزش سینما به زبان ساده - 10

  673 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: رفع فلر(انعکاس نور) - رفع سایه ها و نورهای اضافی

 • آموزش سینما به زبان ساده - 09

  914 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: کادربندی - هدروم - میزانسن

 • آموزش سینما به زبان ساده - 08

  693 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: وسایل ارزان برای گرفتن نماهای حرکتی

 • آموزش سینما به زبان ساده - 07

  987 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: فیلم برداری نماهای حرکتی نقطه اتکای دوربین - حرکات بدن فیلم بردار - وظیفه دستیار فیلم بردار

 • آموزش سینما به زبان ساده - 06

  785 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: وسایل حرکت دوربین - نماهای حرکتی - تفاوت دالی با زوم

 • آموزش سینما به زبان ساده - 05

  875 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: تنظیم قاب - انواع نما - تفاوت نماها

 • آموزش سینما به زبان ساده - 04

  1,074 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: کاربرد صفحه ال سی دی دوربین ودکمه display - چک کردن تنظیمات قبل از فیلم برداری - چند نکته نگه داری از دوربین - تمرین قبل از ضبط نهایی

 • آموزش سینما به زبان ساده - 03

  1,166 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: فیلم برداری حرفه ای تنظیمات دوربین دیجیتال در حالت manual - گزینه ی تنظیم دستی - تنظیم وضوح تصویر - تناسب رنگ ها

 • آموزش سینما به زبان ساده - 02

  1,138 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: تنظیمات قبل از فیلم برداری - انواع فرمت فیلم برداری - کادر یابی - تنظیم نور

 • آموزش سینما به زبان ساده - 01

  2,518 بازدید

  سری آموزش های سینمایی شبکه آیفیلم با نام "فانوس خیال" در این مجموعه مشاهده می کنید: تاریخچه فیلم برداری - خرید دوربین مناسب - معرفی دوربین دیجیتال